Lösningen inskriptionen Shugborough Hall
Välkommen!

Nu har Du hittat en mycket intressant webbsida. Va? Verkar det inte lovande? Är utseendet för spartanskt? Trist färgsättning, just inga bilder och annonserna, var är de? Inte är Du intresserad av gamla olösta koder heller. Nejvisst. Inte ens om de hör till kategorin "De tio högst rankade olösta koderna i världen". Det har vi i så fall gemensamt.

Herdemonumentets hemlighetsfulla inskription,

plats godset Shugborough Hall i Storbritannien

var totalt okänd när den plötsligt började dyka upp i mitt liv gång på gång. För enkelhetens skull används en kortare benämning här på webbsidan, DM-inskriptionen, efter de inramande bokstäverna på inskriptionens nedre rad. Kodlösningen initierades alltså inte av eget ihärdigt intresse för dessa olösta koder, men det var tydligen dags för den rätta lösningen att uppenbara sig för det var precis vad som hände när jag började titta närmare på den.

Där hade det kunnat stanna för det fanns inga som helst misstankar om att lösningen var förutsättningen för att ytterligare avslöjanden skulle kunna ske, något som skulle visa sig ligga långt bortom min föreställningsförmåga och som taget ur nån påhittad story hemmahörande i fantasygenren. Ett senare händelseförlopp som därför förmodligen är utrustat med vissa trovärdighetsproblem. Tills vidare. Min förhoppning är att detta kommer att ändra sig så småningom när Det Okända allteftersom avslöjar mer av tillvarons hemligheter. Vissa mycket häpnadsväckande fynd av immateriell natur har redan gjorts och de kommer att offentliggöras när tiden är inne. Detsamma gäller uppgift om vem som döljer sig bakom pseudonymen reneria. Jag är tyvärr tvungen att vara anonym ett tag till vilket får sin förklaring i det publicerade materialet.

Kanske har anonymiteten bidragit till att kodlösningen inte blivit accepterad och därmed inte fått någon som helst uppmärksamhet trots att den i skrivande stund, maj 2019, funnits tillgänglig i sju år på denna webbsida. För inte kan det väl vara så att det finns intressenter för att kodlösningen aldrig ska bli känd? Betraktas viss kunskap fortfarande som förbehållen vissa samhällskategorier trots vårt expanderande informationssamhälle?

Med hänvisning till de mycket ovanliga händelserna i mitt eget liv är det emellertid uppenbart att en förändring otvivelaktigt är på gång. Initiativet kommer från den sidan av tillvaron som vi vanliga samhällsmedborgare inte har haft någon som helst kunskap om.

Jag, reneria, är endast ett redskap i ljusspridningens tjänst utan personlig kännedom om tidigare hemlighållen kunskap och utan något som helst personligt intresse av eventuellt offentliggörande av sådan, men att tiga om ovanligaste händelserna går bara inte, dels på grund av deras egendomliga natur samt ökande omfattning, och dels på grund av de inre signalerna, intuitionen med andra ord. Vissa saker måste berättas även om det känns meningslöst när man inte blir trodd. "Härtill är jag nödd och tvungen" eftersom det inte var någon slump att kodlösningen uppenbarade sig för just mig vilket jag först trodde där jag satt och gladdes åt lösningen, helt aningslös trots alla tidigare underliga händelser. Nej det var resultatet av en ytterst noggrann planering och påverkan från högre utvecklade medvetanden som arbetar oförtrutet med att försöka informera om de okända sidorna av tillvaron. Inte det allra lättaste åtagandet i den tigandekultur som varit så förhärskande, vilket mycket påtagligt avspeglade sig i mina egna försök att berätta. Glädjen förbyttes alltså ganska raskt till sin motsats på grund av bemötandet, en kompakt mur bestående av ointresse alternativt tigande. Men skam den som ger sig, och på den vägen är det.

Den tillitsfullt nyfikne besökaren tipsas gå vidare i sina undersökningar av webbsidesinnehållet som kommer att utökas med ytterligare material när det är dags. När vet jag ännu inte. Väl bekomme!

ENTRÉ
Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved