Lösningen inskriptionen Shugborough Hall


HEM * DM-inskriptionens lösning * Den förborgade skriften

Lösningen till inskriptionen på Herdemonumentet, Shugborough Hall


English version


Denna webbsida presenterar lösningen på en bokstavsinskription som länge gäckat intresserade kodlösare. Det handlar om tio mystiska bokstäver varav nio är åtföljda av punkter i "midjehöjd". Bokstäverna är inhuggna på The Shepherd's Monument, Herdemonumentet, vilket befinner sig på godset Shugborough Hall i Staffordshire i Storbritannien. Monumentet byggdes nångång mellan 1748 och 1763 på uppdrag av frimuraren Thomas Anson och innehåller dels en stenrelief och dels två rader med bokstäver som har en något ovanlig placering. Koden har rykte om sig att leda till Den Heliga Gralen, och många är de som försökt knäcka den, bland dem märks Charles Darwin och två kodexperter tidigare verksamma under andra världskriget. Mer utförliga uppgifter hittas i Internets fria uppslagsverk Wikipedian.


Bild på bokstavsinskriptionen, Shugborough Hall: 
OUOSVAVV på den översta raden, DM på den nedre.


Så sent som i början av 2011 kunde man läsa i tidningarna att en historiker ansåg att koden inte alls var någon kod utan bara den tidens graffiti, typ. Nu är det inte så. Inskriptionen består inte alls av meningslösa bokstäver uthuggna på skoj, tvärtom. Någon kodnyckel behövs inte heller eftersom ledtrådarna till kodlösningen befinner sig på det bästa gömstället av alla; mitt framför betraktarens ögon. Bokstäverna utgör nämligen själva bruksanvisningen tillsammans med stenreliefens bild som på monumentet är belägen ovanför inskriptionen.


Bild på stenreliefen, Shugborough Hall, föreställande tre herdar och en kvinna vid en stensarkofag.


Stenreliefen är en spegelvänd kopia av en tavla målad på 1600-talet av den franske konstnären Nicolas Poussin. Den tavlan är hans andra version av Herdarna i Arkadien föreställande tre herdar och en kvinna i ett pastoralt landskap, där herdarna är sysselsatta med att undersöka en stensarkofag medan kvinnan står bredvid och tittar på. Två av herdarna pekar på en inskription på sarkofagen, ET IN ARCADIA EGO, som fritt översatt betyder nåt i stil med "Även jag var i Arkadien", en omdiskuterad text med förmodat symbolisk innebörd. Teorier florerar också om att texten skulle kunna vara ett anagram; I TEGO ARCANA DEI, med betydelsen Gå! Jag gömmer Guds hemlighet. Stenreliefens spegelvända version innehåller en del förändringar av det ursprungliga motivet, herdarna sägs peka på andra bokstäver än de gör på målningen, dessutom har sarkofagen fått en extra påbyggnad. Det enda som inte spegelvänts är texten.


Poussins målning Herdarna i Arkadien


Förändringarna som gjorts i stenreliefen ger några ledtrådar. Tavelorginalets kantiga stensarkofag har försvunnit och istället kan man ana en snedställd linje till höger. En annan viktig detalj är den urna som tillkommit ovanpå den forna graven, en urna med fyrsidigt lock vars sidor är trekantiga.

Bokstäverna i den översta raden av inskriptionen är åtta till antalet, exakt lika många som saknas mellan D och M i alfabetet, alltså de bokstäver som står på den undre raden. Första manövern blir därför att flytta in D och M mot bokstäverna i den övre raden och sedan skriva dit de saknade däremellan. Då får man följande utseende:

O U O S V A V V
D E F G H I J K L M

Nu syns en indikering på vart det vill ta vägen, snett uppåt på båda sidor, eller hur! Lägg ihop det med urnlockets trekantiga sidor och där har vi formen på den bokstavsmassa som kommer att visa sig innehålla alfabetets bokstäver mellan A och V.
Bokstäverna i inskriptionens översta rad är början på ord, precis som många redan tänkt. Punkterna däremellan betyder just detta trots att det saknas en punkt efter det sista V:t, något som får sin förklaring när man förstått vad dessa två V:n betyder, att man kan läsa just dessa ord även tvärtom så att säga. Däremot är det inte fråga om latin som många verkar ha tagit för givet, utan engelska. OUOSVAVV betyder helt enkelt följande:

OVER UNDER OVER SNAKES VERBOSITY AND VICE VERSA

ÖVER UNDER ÖVER SLINGRAR ORDRIKEDOMEN OCH TVÄRTOM

Den fullständiga lösningen kommer att anta detta utseende när man fortsätter på den inslagna vägen, det vill säga alfabetet:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D E F G H I J K L M

Den bokstavspyramid som vi nu fått utgör ett slags korsord av en mer ovanlig sort, där tanken verkar vara att man kan använda sig av bokstäver som står i anslutning till varann, antingen bredvid, vänster, höger, ovanför, nedanför, men också diagonalt. Det går att skapa rätt många ord och därmed uppstår förstås frågan vilka som har betydelse och inte. Kanske upp till betraktaren, men troligtvis inte det viktigaste i sammanhanget eftersom kodlösningen egentligen utgör en bruksanvisning för en något ovanlig meanderslingrande textbehandlingsmetod som när den används på olika texter visar upp fascinerande "textbaksidor". Metoden kan tydligen användas för att träna hjärnan eller seendet och är förmodligen känd och använd av sådana hemliga sällskap som frimurarna, åtminstone är det den information som dök upp långt efter att själva kodlösningen presenterat sig, och efter att jag, reneria, under en längre period tränat på att använda läsmetoden.

Att alla bokstäverna i alfabetet inte finns med kan verka störande, men det betyder inte att lösningen är fel, det går inte att skapa en pyramid om de resterande bokstäverna i alfabetet tas med. Den saknade punkten efter det sista V:t talar också om att det inte finns någon alfabetsfortsättning därefter. Man får tänka tvärtom, vice versa, eftersom punkterna i inskriptionen i övrigt indikerar att där finns en fortsättning, bokstäverna är ju begynnelsebokstäver i de dolda orden. Placeringen av alfabetsbokstäverna efter M kan naturligtvis diskuteras, men slingrandet åskådliggörs bäst på detta sätt. Att A och V sitter i toppen känns logiskt med tanke på att de är den första och den sista av de ingående bokstäverna, men där kan även finnas ytterligare en anledning. Enligt uppgifter i esoterisk litteratur utgör pyramider en slags kondensatorer och samtidigt antenner som tar ner energi från atmosfären/rymden. Denna tachion-energi bildar en stående energivåg i pyramidens mitt och energin rör sej både uppåt och nedåt, precis som bokstavsformerna visar. A pekar uppåt och V nedåt, eller hur! Esoterisk information, visst, men vissa vetenskapsmän verkar bolla med en hypotetisk energipartikel som de kallar för tachyon, vilken tänks kunna färdas snabbare än ljuset, så varför inte?

Genom att använda denna hit-och-dit-metod för skapande av ord hittas alltså en hel del, därav "verbosity" / "ordrikedomen". Alla de ingående ordbokstäverna får ses som en enhet, nästa ordbokstav hittas inte nödvändigtvis alldeles intill den föregående men ordet hänger ändå ihop på beskrivet sätt. SHUGBOROUGH finns där i anslutning till RC, som skulle kunna vara förkortningen för det hemliga sällskapet Rosencreutzarna. På samma ställe kan också läsas OUROBOROS, en orm eller drake som biter sig själv i stjärten och därmed förtär sig själv och samtidigt återskapar sig själv, en symbol för det totala, den ursprungliga enheten. Denna symbol förekommer över hela världen och användes visst flitigt av frimurarna och rosencreutzarna enligt framgooglad information. Som en extra knorr befinner sej ordet SNAKES där OUROBOROS slutar. S:et i SNAKES utgör också begynnelsebokstav i namnet SHIVA, en av de högsta gudomarna inom hinduismen. SHIVA kan sägas ha en liknande funktion som OUROBOROS då han brukar förknippas med förgänglighet, han besitter förgörande kraft men är samtidigt fruktbarhetsgud. Han sägs återupphålla världen genom meditation och avbildas ofta bekransad med en orm.

Om man antar att J står för en jokerposition som kan användas till vilket tecken som helst, går det även att läsa SHAKTI, den hinduiska benämningen på den ursprungliga kosmiska energin som i människan utgörs av kundalinikraften och oftast anses ligga hoprullad som en orm vid svanskotan (rotchakrat). SHAKTI personifierar den gudomliga feminina kreativa kraften och brukar ofta refereras till som Den Stora Gudomliga Modern inom hinduismen. Denna kraft finns i alla människor, både kvinnor och män, och står för förändring och befrielse. Det brukar sägas att när SHAKTI vaknar och reser sig upp till huvudet, då förenas hon med SHIVA, gudsmedvetande uppstår och individen blir upplyst. Även den hinduiska gudomen KALI finns här, hon som förstör, och hennes namn betyder Den svarta, hon representerar tiden och döden och brukar anses vara en av SHIVAS gemåler.
Även detta är framgooglad information. Jag, reneria, är ingen expert på vare sig hemliga sällskap eller religioner, men tack vare Internet är det nu för tiden relativt lätt att plocka fram åtminstone grundläggande uppgifter om både ditt och datt.

Vad mer? Jo, i pyramidens vänstra sida kan man läsa följande: ABC-CODE, eller endast CODE, dessutom DEFOE, och CRUSOE. RC skulle alltså även kunna ses som en förkortning för Daniel Defoes klassiker Robinson Crusoe. Vilket väcker frågan om där finns ytterligare kod att lösa i detta världsberömda alster. Inte omöjligt. Vid en förnyad genomläsning blev åtminstone jag, reneria, ganska fundersam över författarens mycket detaljerade beskrivningar, eller rättare sagt det egendomliga sättet att ange antalsuppgifter som upprepas hela boken igenom. Typ "två eller tre, åtta eller nio", hela tiden två olika alternativ. Det är heller inte det enda egendomliga. Tyvärr lyckades inte mina försök att knäcka den eventuella koden, men det behöver inte betyda att den inte finns där, endast att tankeförmågan var otillräcklig. Således fritt fram för intresserade kodlösare. Kom igen!

Bland andra ordfynd kan nämnas AVALON den legendomsusade ön kopplad till historien om Kung Arthur och riddarna kring runda bordet. HOG, skulle kunna ses som en förkortning av Hand of God, att man utför ett arbete där man är ett redskap för Den Stora Intelligensen. HG i sin tur skulle kunna vara en förkortning för Holy Grail, Heliga Gralen. HORUS en central gudom i egyptisk mytologi, bibelgestalten NOA och POUSSIN, konstnären som målade tavlan Herdarna i Arkadien. UPON-AVON och även STRATFORD hittas. Lätt att tänka på Shakespeare's hemstad, Stratford-upon-Avon trots att orden inte är strängsittande, eller hur! WILLIAM hittas om man använder de två näraliggande V:na som ett dubbelve, men då var det efternamnet då... tja, det kan skapas om man använder joker-positionen. Dessa ord är bara några av de som kan skapas, där kan naturligtvis finnas ytterligare intressanta saker att upptäcka för de intresserade.

Där skulle man ju kunna tänka att lösningen är avklarad men det vore nog alltför platt med tanke på det fyrkantiga urnlocket i stenreliefens bild ovanför inskriptionen. Även kodlösningen borde bestå av fyra sidor, inte sant! Då skapas helt plötsligt locket på en symbolisk urna med en hel del innehåll som det kommer att visa sig.

Men hur skulle då de övriga sidorna vara konstruerade? Vad har man att gå efter? Jo punkterna efter D och M. Som tidigare föreslagits av andra, borde D och M kunna betyda DIIS MANIBUS som för länge sedan var en vanlig gravinskription på romerska gravar. Betydelse: Tillägnad Di Manes, som stod för de avlidnas andar, hedniska gudar, den undre världens gudar och andeväsen. Orden passar på den nedre raden om man följer anvisningen borta vid M, VICE VERSA, det vill säga man får vända MANIBUS bakochfram! Orden får då dela på den gemensamma slutbokstaven S. Så här:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D I I S U B I N A M

Därmed har vi två sidor. Med likadan topp men med olika underlag. Locket på urnan som väl pyramidlösningen får anses representera, ändrar sig inte men här finns en indikering på ytterligare innehåll i urnan, mer än den hinduistiska trosuppfattningen, innebörden i "Di Manes" samt den eventuella koden i Robinson Crusoe. Bland de nya ord som kan skapas märks en sfär i kabbalan vid namn BINA med betydelsen förståelse, andlig kärlek, medvetenhet. BINA är en av de tio sfärerna i kabbalans Livets Träd. Trädet är en vägvisare till kroppen, personligheten, själen och anden, en slags karta över medvetandet.

Detta leder i sin tur vidare till ytterligare sidförslag med anledning av de intressanta begynnelsebokstäverna i ytterligare träd-sfärer, MALCHUT och DA'AT. Malchut betyder kungadömet eller riket och relaterar till vår fysiska tillvaro, kroppen och sinnena, planeterna, solsystemet medan Da'at brukar anses vara det mystiska tillstånd där alla tio sfärerna i trädet är förenade till en - allt detta enligt ihopplockad information från olika webbsidor samt viss litteratur där ett annat namn för Malchut upptäcktes, Fröjdernas äng, vilket triggar igång en undran över den omdiskuterade frasen ET IN ARCADIA EGO. Skulle betydelsen kunna vara så enkel som att konstnären Poussin var kabbalist? Förmodligen något att hålla tyst om på den tiden. Inkvisitionen... Men även den gissningen förutan skulle Malchut och Da'at kunna medföra att även kabbalans filosofiska system kan läggas till innehållet i urnan.
De mystiska orden ET IN ARCADIA EGO skulle kunna ha anknytning till kabbalan, men vad är det som säger att där inte finns, eller fanns, ytterligare saker gömda så att säga. Det tidigare nämnda anagrammet I TEGO ARCANA DEI, är mycket intressant och skulle kunna tyda på något ändå mer uppseendeväckande enligt florerande teorier hittade i tillgänglig litteratur som emellertid lämnas därhän eftersom de inte hör ihop med kodlösningen.

Pyramidsidan med MALCHUT och DA'AT kommer att se ut så här:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D A A T U H C L A M

Här hittas exempelvis AURORA Morgonrodnadens Gudinna, samt eddadikten HAVAMAL.

Ytterligare en sidgissning, eftersom inga särskilda ledtrådar kunnat upptäckas utom det som dyker upp i huvudet: DATA MATRIX, ursprungsinformation. Den sidan kommer då att få detta utseende:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D A T A X I R T A M

Här hittas AVATAR, ordet används för närvarande kanske mest som ett begrepp inom dataspelsvärlden, men härstammar från indisk mytologi där det står för ett gudaväsens inkarnation i människo- eller djurgestalt för att motverka det onda i världen. Dessutom hittas TAXI, SAX och en massa annat... att läggas till innehållet i urnan... äh, jag bara skämtar. Det började kännas för allvarsamt. Kodkonstruktionens lekfullhet är inte att ta fel på trots de förmodat seriösa avsikterna. Kändes inspirerande. Kanske därför som ytterligare en sida propsade på att vilja bli till trots att orden inte riktigt får plats, samt att sidantalet då blir fem. Retfullt eller... nej de här presenterade förslagen är endast förslag. Dessutom skulle man kunna tänka sig att den första sidan bara är bruksanvisningen och därmed inte ingår i själva lockkonstruktionen. Fast då går man miste om de hinduiska begreppen. Kanske det istället är data-matrix-sidan som inte är rätt, eller också är de så kallade "rätta" sidorna inte så oerhört viktiga i sammanhanget utan själva metoden som sådan. Hur som helst, denna sida är helt oemotståndlig:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D R A G O I L R E M
N N

DRAGON och MERLIN borde platsa ypperligt, två av rollinnehavarna i Sagan om Kung Arthur och Riddarna kring Runda Bordet som sägs innehålla mycken dold symbolik. Man kanske kan invända mot ordens längd, men NN borde passa utmärkt som signatur till kryptogrammet, eftersom ingen känd skapare finns namngiven. NN står som alla vet för en anonym person, på latin Nomen Nescio.
Lustigt nog kan man här även hitta de svenska orden SAGORNA och LEGENDERNA vilket väl får sägas stämmer bra mot pyramidens nya grundord. Ytterligare ett fynd åt samma håll är NARNIA-SAGORNA samt författarens efternamn LEWIS - om man återigen tillåter en viss kreativitet och använder de två närliggande V:na som ett W. Fler sagofigurer kan hittas. Häxan POMPERIPOSSA med den långa näsan, samt ARAGORN från Tolkiens Sagan om ringen. Därmed kan åtminstone Arthur-sagan stoppas i urnan, och kanske till och med sagorna och legenderna, eller hur!

Nej men stopp och belägg ropar antagligen en och annan, inte går det an att läsa svenska ord i denna engelska kodinskription heller, nu urartade det allt!

Men nu är det så att ni vet inte vad som hände efter kodlösningen, och ni vet heller ingenting om vad som hände före. Synkroniciteter och andra underliga händelser snitslade så att säga vägen till koden som jag inte kände till tidigare och när lösningen var på plats fortsatte detta. Starka inre impulser ledde vidare och så småningom fram till förståelsen att denna hit-och-dit-läsningsmetoden är tänkt att användas av alla som är intresserade, inte endast medlemmar av de hemliga sällskapen. Om den information som senare dök upp via användningen av just denna DM-metoden stämmer, då är densamma redan känd och använd av exempelvis frimurarorganisationer och liknande hemliga samfund. Metoden är ett sätt att träna seendet, hjärnträning med andra ord, och tydligen kan den fungera på ytterligare sätt, vilket den uppdykande informationen verkar tyda på. En slags kanalisering, mycket humoristisk men med stor underliggande seriositet. Metoden kan naturligtvis användas på all slags text och går alltså ut på att låta texten ringla fram och tillbaks, rad ett går förslagsvis åt höger, rad två åt vänster, rad tre åt höger, och så vidare. Eller varför inte vice versa...

Rätt tidigt i den inledande perioden av utforskandet av läsmetoden kom rådet att satsa "blågult" vilket jag utan vidare tolkade som att använda svenska språket, vilket ställde till det något eftersom bokstäverna Å, Ä och Ö ju saknas i det engelska material som de inre signalerna ledde till, Shakespeares sonetter. "Använd kreativiteten" var nästa uppmaning. Och på den vägen fortsatte det.

De så kallade diagrammen som är den benämning som dök upp ur de ringlande bokstavsanhopningarna, kan antagligen se ut hur som helst, men eftersom min undran var om det fanns dolda fynd installerade, tänkta att senare hittas, borde formen ligga så nära en fyrkant som det bara var möjligt för att undvika det så gott som omöjliga nålen-i-höstacken-letandet.
Dolda fynd? Ja så här efteråt kan jag bara konstatera att namnet Shakespeare hittas på lösningens första sida och Bacon på den sista. Sir Francis Bacon som av många ansetts vara den rätte författaren till Shakespeare-pjäser och poem. Det såg jag inte då det begav sig, jag följde de inre impulserna vilket ledde till främst sonetterna. Att denne Bacon skulle vara den egentlige författaren får förstärkning av senare fynd som jag strax återkommer till. Ett lekfullt påpekande av själva pyramidlösningen är att namnet Shakespeare endast kan skapas med hjälp av jokern...
Vad gäller det till synes orimliga i att läsa svenska ord i denna engelska kodkonstruktion kommer här ett litet obstinat påpekande: på lösningens första sida kan skapas det svenska ordet BRUKSANVISNING, däremot inte den engelska motsvarigheten. Är det inte underligt så säg!

Efter motgångar jag aldrig kunnat föreställa mig gör jag nu ytterligare ett försök att publicera mina upptäckter. Det är dessutom tredje gången gillt i saker och ting. Berättelsen om vad som hände före och efter kodlösningen hittas här: Den förborgade skriften. Och är ni inte intresserade av det större sammanhanget utan bara vill veta om där verkligen finns några intressanta fynd att hitta genom att använda sig av denna slingrande textbehandlingsmetod rekommenderas de fyra sista kapitlen som visar några olika diagram: Förordet To the Reader från Shakespeare's Första folio, sonett 18 och poemet O Mistress Mine where are you roaming, också Shakespeare, samt den svenska folkvisan I villande skogen.
Ja just det. Folkvisediagrammets illustration visar på ett enastående och häpnadsväckande sätt den meandrande textbehandlingsstilen. Frågan som naturligtvis uppstår är hur bilden kan finnas där. Måste väl vara en slump. Eller...? Den eleganta flygande Mercaban i artonde sonettens labyrintdiagram är inte precis lättare att ta till sig. Bilderna skulle kanske lätt kunna avfärdas som tillfälligaste slumparna om det inte vore för de övriga illustrationerna, hittade främst i sonetterna.
Dessa bilder är emellertid inte det första man hittar som diagramutforskare. För dem som ger diagrammen en chans och ids titta själva kommer de märkliga ordsammanklustringarna att upptäckas. Sammanhörande ord eller företeelser och ibland även dito personnamn.

Jag, reneria, sticker härmed ut hakan utan att veta vad som väntar. Är jag möjligen den allra godtrognaste av idioter, eller är jag bara en slags upptäcktsresande utan karta och kompass, utskickad i stiglös terräng av... ja av vem/vilka då? Och i så fall varför? Min egen ambivalens har antagligen varit minst lika stor som presumtiva läsares avseende de underliga händelserna jag berättar om i Den förborgade skriften. Förnuftiga förklaringar eftertraktas även av mig, men det blev nödvändigt att inse vikten av tålamod samt att skruva ner de förutfattade meningarna. Förklaringarna kommer när det är dags. Varken jag eller nån annan kan förklara sådant som ligger utanför vårt kunnande härbärgerat inom den rådande verklighetsuppfattningen. Om inte behövlig information dyker upp vill säga. Det har i alla tider varit så, och vår nutid är naturligtvis inget undantag trots vår enastående samhällsutveckling som kommit till tack vare utvecklandet av logiskt tänkande och analyserande.
Tänk om det nu är dags att utforska ytterligare ett område, hittills oprioriterat på grund av just de nämnda förmågorna! Allt har sin tid under solen.

Vänligen - reneria

Ja men just ja. En lustig omständighet är att om Shugborough-inskriptionens bokstäver utbyts mot deras alfabetiska positionssiffra och därefter adderas, då får man 154, samma antal som Shakespeare-sonetterna. Rena tillfälligheten? Knappast troligt med tanke på alla andra synkroniciteter som kringgärdar denna kodlösning.


LÄNGST UPP

Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved