Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

DEN FÖRBORGADE SKRIFTEN

Kap.26 - Artonde sonetten

Sonett nr 18 - av William Shakespeare enligt vad man tror sej veta

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
V
O
L
E
R
O
M
T
R
A
U
O
H
T
Y
A
D
S
R
E
M
M
E
L
Y
A
N
D
M
O
R
E
T
E
M
P
E
R
A
T
E
R
O
U
I
L
R
A
D
E
H
T
E
K
A
H
S
O
D
S
D
N
I
W
H
G
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
M
E
R
S
L
A
D
A
T
R
O
H
S
O
O
T
L
L
A
H
T
A
H
E
S
A
E
T
E
S
O
M
E
T
I
M
E
T
O
O
H
O
T
T
H
E
E
Y
E
N
E
T
F
O
D
N
A
S
E
N
I
H
S
N
E
V
A
E
H
F
O
I
S
H
I
S
G
O
L
D
C
O
M
P
L
E
X
I
O
N
D
I
M
R
I
A
F
M
O
R
F
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
M
S
O
M
E
T
I
M
E
D
E
C
L
I
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
U
O
C
G
N
I
G
N
A
H
C
S
E
R
U
T
A
N
R
O
E
C
R
S
E
U
N
T
R
I
M
M
D
B
U
T
T
H
Y
E
T
E
R
N
O
N
E
D
A
F
T
O
N
L
L
A
H
S
R
E
M
M
U
S
L
A
R
L
O
S
E
P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
O
F
T
H
A
T
F
A
E
D
L
L
A
H
S
R
O
N
T
S
W
O
U
O
H
T
R
I
A
T
H
B
R
A
G
T
H
O
U
W
A
N
D
E
R
S
T
I
N
H
I
N
I
L
L
A
N
R
E
T
E
N
I
N
E
H
W
E
D
A
H
S
S
E
S
T
O
T
I
M
E
T
H
O
U
G
R
O
W
S
T
S
O
L
O
E
Y
E
R
O
E
H
T
A
E
R
B
N
A
C
N
E
M
S
A
G
N
S
C
A
N
S
E
E
S
O
L
O
N
G
L
I
V
E
S
T
H
I
S
E
E
H
T
O
T
E
F
I
L
S
E
V
I
G
S
I
H
T
D
N
A
Oj så stort diagram! Kanhända även de eventuella läsarnas reaktion. Och ett sånt sammelsurium. Jag kunde i alla fall nöjt konstatera att det var en perfekt kvadrat även om det inte ser ut så i ordbehandlingsprogrammet. 22 kolumner och 22 rader. Alla positionerna dessutom fyllda. Nästan för perfekt för att vara sant, en misstanke som senare skulle visa sej stämma, det vill säga det finns även andra stavningar även om de inte är så väldigt varierande.
På detta nybörjarstadiet var egentligen de enda ambitionerna att hitta Francis Bacons namn eller liknande, alltså enstaka ord. Att det skulle gå att skapa så oerhört många och på samma ställe i diagrammet var jag däremot inte förberedd på, lika lite som att metoden ville utveckla sej till mer än dessa solitärer, det fattade jag inte trots att en välbekant sagotitel hittades rätt omgående, Prins Hatt under Iorden. Titeln sitter där sammanhängande, alltså där ena ordet slutar börjar nästa. Se de blåmarkerade bokstäverna i nästa diagram!
Jamen det är ju felstavat, utbrister förmodligen rättstavningsentusiasterna. Javisst. Men uttalet blir ändå detsamma, eller hur! Detta sätt att stava skulle visa sej bli nödvändigt för att klara av att skriva ner de små stycken som så småmingom började dyka upp ur diagrammen, men dit var det ett ganska stort steg. Javisst, trög i huvet, erkänns utan omsvep.
Tidigt i sonettdiagramsutforskandet ställde jag faktiskt frågan om språket för det kändes väldigt underligt att jag skulle skriva nåt alls trots ett oförklarligt inre vetande att det var precis vad jag skulle. Svaret kom direkt; "satsa blågult", med andra ord "satsa på svenska". Ja vad skulle jag ta mej till? Det blev rättstavning så långt det gick att ordna, annars fonetisk stavning tillsammans med den redan tillämpade metoden för att fixa svenska alfabetets tre sista bokstäver som successivt utvecklades från kodlösningen, vidare via fioletiketten och annat.
Bokstaven O uttalas ofta som Å i många ord men för att förtydliga diagramskriften tillades ett cirkonflex; Ô alternativt ô. Bokstäverna E och Ä låter rätt ofta ganska lika i talspråket och därför blev det att använda just E men med ett förtydligande när E står för Ä i artiklarna, med överliggande prickar, såhär: Ë, eller ë. Den internationella stavningen har använts för bokstaven Ö, alltså OE. Och K fick lov att ibland ersättas med C på grund av den inte så frekventa förekomsten.
Jag kan inte påstå att detta är regler som andra ska hålla sej till, endast förslag. Var och en som bestämmer sej för att träna diagramläsning i dessa sonetter avgör själv hur det känns bäst. Eller tränar på svenskt material. För naturligtvis går DM-metoden att använda på vad som helst. Men varför skulle man träna på nåt som kanske verkar tämligen idiotiskt? Den tvetydiga informationsmetoden svarar via diagrammen att det handlar om att träna hjärnan, att utveckla sitt seende.

Ytterligare trösklar blev tvungna att forceras, den ena efter den andra och efter ungefär två år hade de små artiklarna blivit längre och något mindre svamliga, men med det mest skiftande innehåll. Jag visste aldrig vad som skulle dyka upp när jag satte mej för att stirra i diagrammen, alltid lika spännande för det dök upp nya saker allteftersom tiden gick. En av de avgörande trösklarna bestod av ordsammanskrivningar, att skriva samman flera ord till ett underlättade skrivflödet betydligt. Detta var inte självklart från början trots att jag på vissa ställen i mina tidigare författarförsök gjort på exakt samma konstiga sätt utan egentlig anledning. De inlärda reglerna om hur man ska skriva var mycket stark, de tog nu ett förnyat grepp, för inte kan man väl göra så där heller! Men när jag tänkte på José Saramagos författarskap kände jag mej styrkt. Inte för att han har gjort på det viset utan hans sätt att skriva en mening som bara fortsätter och fortsätter, ibland över en hel boksida, stick i stäv med traditionaliststilen men just det som gör hans författarskap till nåt nytt unikt, och klart inspirerande för anammandet av nya annorlunda skrivsätt.

Nu till de första upptäckterna utökade med några av de senare tillkommande.


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
V
O
L
E
R
O
M
T
R
A
U
O
H
T
Y
A
D
S
R
E
M
M
E
L
Y
A
N
D
M
O
R
E
T
E
M
P
E
R
A
T
E
R
O
U
I
L
R
A
D
E
H
T
E
K
A
H
S
O
D
S
D
N
I
W
H
G
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
M
E
R
S
L
A
D
A
T
R
O
H
S
O
O
T
L
L
A
H
T
A
H
E
S
A
E
T
E
S
O
M
E
T
I
M
E
T
O
O
H
O
T
T
H
E
E
Y
E
N
E
T
F
O
D
N
A
S
E
N
I
H
S
N
E
V
A
E
H
F
O
I
S
H
I
S
G
O
L
D
C
O
M
P
L
E
X
I
O
N
D
I
M
R
I
A
F
M
O
R
F
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
M
S
O
M
E
T
I
M
E
D
E
C
L
I
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
U
O
C
G
N
I
G
N
A
H
C
S
E
R
U
T
A
N
R
O
E
C
R
S
E
U
N
T
R
I
M
M
D
B
U
T
T
H
Y
E
T
E
R
N
O
N
E
D
A
F
T
O
N
L
L
A
H
S
R
E
M
M
U
S
L
A
R
L
O
S
E
P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
O
F
T
H
A
T
F
A
E
D
L
L
A
H
S
R
O
N
T
S
W
O
U
O
H
T
R
I
A
T
H
B
R
A
G
T
H
O
U
W
A
N
D
E
R
S
T
I
N
H
I
N
I
L
L
A
N
R
E
T
E
N
I
N
E
H
W
E
D
A
H
S
S
E
S
T
O
T
I
M
E
T
H
O
U
G
R
O
W
S
T
S
O
L
O
E
Y
E
R
O
E
H
T
A
E
R
B
N
A
C
N
E
M
S
A
G
N
S
C
A
N
S
E
E
S
O
L
O
N
G
L
I
V
E
S
T
H
I
S
E
E
H
T
O
T
E
F
I
L
S
E
V
I
G
S
I
H
T
D
N
A

Överst i mitten hittas efternamnet SHAKESPEARE, men var är förnamnet? Strax nedanför mitten. De sitter alltså inte ihop, och varför skulle de i detta bokstavssammelsurium som förmodligen inte är nåt annat än just det. Kan man tänka. Namnet FRANCIS BACON hittas i alla fall både i diagrammitten och i högra kanten där det bildar något som är misstänkt likt en riktningspil pekande mot mittpartiet. FRANCIS kan läsas från två håll i högerkanten och faktiskt från tre i mitten där det tredje, minst iögonenfallande F:et sitter i anslutning till SHAKESPEARE, vilket åstadkommer att FRANCIS BACON binder samman WILLIAM och SHAKESPEARE.

Med utgångsläge i högra namnangivelsens riktningspil kom följande meddelande: OBSERVERA NAMNETS PLACERING MELLAN DE OFFICIELLA, SONETTFOERFATTAREN AWSES – SIMSALABIM, HËRMED MEDDELAS ATT SPEKULATIONERNA AWSEENDE BACONS EVENTUELLA FOERFATTARSKAP ALLDELES MED SANNINGEN OEVERENSSTËMMANDE – DETTA AVSLOEIANDE ANTAS SENSATIONELLASTE EFTERSOM PERSONEN SHAKESPEARE PIEDESTAL-PLACERATS – SNOPNASTE HAKTAPPANDET KANHËNDA REPARERAS OM POMPERIPOSSA-NËSORNA ADDERAS – UTSEENDETS BETYDELSE SONETTERNAS TEMA
– ÔDÉVASOMTUSAN... INTE RUMSRENT... RENERIA TROLIGEN INTE SETT RËTT...
– RADERAS ENDAST NOEDFALLSWIS!
– RALIERANDET INTE RENERIAS, SÔDÉSÔ

Observera dialogformen. Och förstås innehållet. Ovanstående stycke är ett typexempel på hur det kan gå. En mycket seriös och städad inledning som övergår i nåt helt oväntat. Jaja. Åter till sonettfynden.

Längst ner i mitten ses SHUGBOROUGH HALL. På samma ställe hittas även HERDEMONUMENTET, OUROBOROS samt BACON, och alldeles i anslutning med början till vänster THOMAS ANSON, mannen som lät bygga monumentet cirka 150 år efter sonetternas utgivning 1609.
Mellan den blå bokstavssträngen PRINS HATT UNDER IORDEN, och FRANCIS BACON-området i högerkanten hittas TRIXTER samt IVOX alternativt VIOXX. Lustigt. Eller inte.
Med början i B i högerkantens Francis Bacon kan läsas BEVISAR NATURLIGVIS INGENTING, om man fortsätter över mitten och något mot vänster. Just där den meningen slutar hittas SAGORNA Ô LEGENDERNA, TOMTARNA Ô TROLLEN samt LETANDET Ô HITTANDET. Alla dessa par-ord finns på exakt samma ställe där även ROLIGASTE, TRISTASTE hittas samt MOTSATSERNA, SYNONYMERNA. Det går med andra ord att skapa många ord.
Överst i mitten där SHAKESPEARE sitter hittas även ordet HEUREKA som kan fortsätta med UTROPADE MATEMATIKERN ARKIMEDES, och ordsträngen kanske kan utvecklas mer om man lägger ner sitt intresse i att titta efter. Just där HEUREKA sitter börjar en annan liten ordsträng, den som så envist satt i mitt huvud när jag upptäckt mina tre arbetsplatser på adress 56; TEMPO - POST - TELE. Den strängen slutar där VIOXX/IVOX sitter. Börjar man läsa i vänstra hörnet kan man inleda strängen med ARBETSPLATSERNA. Nere i vänstra hörnet hittas för övrigt samma sträng TEMPO - POST - TELE.
LUCIFER hittas på tre ställen, i diagrammitten i sällskap med... fast det får bli en leta-uppgift för de intresserade: LETA ËRCEËNGLAR, alltså ärkeänglar!

Det svenska ordet LYRA hittas på två ställen, uppe i vänsterhörnet och i mitten, däremot inte den engelska motsvarigheten. Förmodligen endast en tillfällighet. Eller....? Vid LYRA i mittpartiet hittas bland annat ROSICRUCIAN MANIFESTOS samt namnen på dessa manifest, FAMA FRATERNITATIS och CONFESSIO FRATERNITATIS. De utkom intressant nog 1614 - 1615, några år efter sonetternas utgivning 1609, ändå sitter de där på samma ställe i mitten av diagrammet där även Francis Bacon återfinns. Han antas också vara en av de listade deltagarna som hittas angivna med initialer i slutet av Fama-manifestet. Fast dessa diagramfynd behöver kanske inte betyda nånting, där i mitten hittas även annat som exempelvis SFINXEN, PYRAMIDER/NA och AFRICA. Och en hel del annat.

Eftersom det i skrivande stund gått tre år av intensivt tränande på diagramläsning ska jag presentera ett litet stycke så ni får ett hum om vad som väntar de intresserade, det vill säga de som känner sej attraherade av denna DM-metoden och själva vill testa, kanske till och med träna. Alltså fortsätter jag på den påbörjade strängen här ovan:

BEVISAR NATURLIGTVIS INGENTING, OËNDLIGASTE ORDSAMMANSËTTNINGARNA KAN SKAPAS – HEUREKA! – RETFULLASTE UTROPET RENERIAS – ELËNDIGASTE GODTROGENHETEN DENNA TANTENS, TRODDE DM-METODEN EN INFORMATIONSMETOD – GONATT – ENDAST HIËRNTRËNING, MEN MORRANDET EGENTLIGEN ENDAST MODERATASTE EFTERSOM ROLIGASTE METODEN DENNA – SIGNALERAS EMELLERTID UNDERLIGASTE HITTANDET I ALLA SONETTDIAGRAMMEN, ÔTMINSTONE DE SOM TESTATS – ILLUSTRATIONER DESSUTOM ANTRËFFATS HËRÔDËR – DEMONSTRERAS I ARTONDE SONETTDIAGRAMMETS ARIADNE-LABYRINT

Och vad är nu detta? Jo, diagrammet gjordes om till att löpa i spiralform med början uppe i vänstra hörnet, texten löper sedan efter ytterkanterna tills övre vänsterhörnet angjorts igen och sen fortsätter den att löpa medsols tills man är i mitten. Hur fasen idén uppstod? Jamen det står ju: I ARIADNES SPIRALLABYRINT HAR INSTALLERATS EN ENASTÔENDE FARCOST – FORDONET INTE TILLGËNGLIGT I TREDIE DIMENSIONEN – EGENDOMLIGASTE MERCABAN ENDAST ASSISTENTERNAS ËNSÔLËNGE.
I ärlighetens namn ska erkännas att den meningen kom inte upp då, jag hade aldrig klarat av att se den, men namnet ARIADNE var relativt lätthittat. Ni vet den där smarta, sympatiska kvinnan som utrustade hjälten Teseus med ett garnnystan så att han skulle hitta ut ur labyrinten han gav sej in i för att rädda de tillfångatagna barnen ur monstret Minotauros våld. Impulsen var given eftersom även ordet SPIRALLABYRINT hittades i diagrammitten. Så här ser diagrammet ut:


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
D
A
R
L
I
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
E
V
E
N
S
H
I
N
E
S
A
N
D
O
F
T
E
N
I
S
M
M
H
A
E
D
E
C
L
I
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
C
E
H
M
E
T
E
M
L
S
U
M
M
E
R
S
H
A
L
L
N
O
T
O
I
E
R
E
H
I
A
S
T
N
O
R
S
H
A
L
L
D
E
A
F
R
S
R
S
K
F
T
N
W
N
I
N
E
T
E
R
N
A
L
L
T
A
N
G
S
D
A
O
E
R
O
E
G
A
S
M
E
N
C
A
N
I
H
D
A
O
L
A
H
E
M
E
U
H
N
S
O
L
O
N
G
L
B
N
B
E
T
L
E
Y
S
Y
O
T
O
W
O
E
I
S
G
I
V
I
R
E
R
N
U
D
A
T
O
E
S
E
H
E
L
E
H
O
T
H
E
V
E
S
A
O
R
C
S
H
D
E
R
Y
T
D
O
S
T
T
E
E
S
E
A
T
G
R
E
O
E
O
S
H
I
H
R
A
S
N
D
E
F
I
L
S
T
O
T
L
S
M
H
U
D
T
A
T
I
H
T
A
N
A
S
I
H
T
H
T
H
O
C
P
A
A
N
T
F
T
A
S
S
C
S
E
Y
E
R
O
E
I
O
S
H
L
T
R
I
O
M
U
F
S
W
O
R
G
U
O
H
T
E
M
U
E
A
E
H
T
W
H
O
B
T
I
H
N
I
T
S
E
R
D
N
A
W
P
N
X
A
M
H
O
R
D
A
H
T
F
O
N
O
I
S
S
E
S
S
O
G
I
L
O
G
O
F
M
M
I
R
T
N
U
E
S
R
U
O
C
G
N
I
O
L
R
U
T
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
M
M
I
D
N
T
E
O
E
M
I
T
E
M
O
S
E
T
A
D
A
T
R
O
H
S
O
O
L
R
E
T
A
R
E
P
M
E
T
E
R
O
M
D
N
A
Y
L
E
V
O
Illustrationen kan med säkerhet ifrågasättas. Diagrammet meddelar att BARNASINNE ANTAGLIGEN BEHOEVLIGASTE, ILLUSTRATIONEN INTE OANTASTLIG – ILLVILLIGA ANCLAGARE HËNVISAS ISTËLLET LËSANDET HESECIEL GAMLATESTAMENTET – INLEDANDE BESCRIVNINGEN CANSCE MER OEWERENSSTËMMANDE MED STRËNGASTE ÔSICTERNA BETRËFFANDE BESCRIVNINGARS VERCSTËLLANDE

Det flygande tefatet är skapat av de sammanklustrade orden MERCABAN samt SOLOMON'S SIGIL, den senare benämningen kallas även för Seal of Solomon på engelska, mer känt som Salomos sigill på svenska, samma utseende som Davids-stjärnan, alltså en sexuddig stjärna. Symbolen återfinns världen över, flitigt använd av frimurare exempelvis, uppgifterna inhämtade från olika webbsidor. Stjärnan består av två trianglar lagda på varann och med spetsarna åt olika håll. Den symboliserar tillvarons motsatta krafter, aktivt och passivt, maskulint och feminint, dualismen som genomsyrar hela vårt universum. Att de två trianglarna ligger på varann visar på hur allt är sammanvävt av motsättningar, mörker kontra ljus, okunnighet kontra visdom, ont kontra gott. En variant av yin- och yang-symbolen.

Detta är den platta bilden som i sin tredimensionella form egentligen består av två motställda tetraeder, vridna ett steg i förhållande till varann. En slags schematiskt förenklad bild av nåt som egentligen är de snurrande energifält som utgör Mercaban. Det finns gott om vackra bilder ute på nätet för den intresserade som ännu inte kommit i kontakt med denna esoteriska kunskap som förr var hemlig.

Ett förtydligande sitter vid bilden på Mercaban: ETT MEDDELANDE ANGÔENDE MERCABANS SNEDHET HITTAS TILLSAMMANS MÉ ELEGANTASTE BILDEN: RETFULLASTE SNEDHETEN INGEN, NËNËMENSAN – DENNIS HAR AVBILDAT ETT FLYGANDE TEFAT, INTE ETT STILLASTÔENDE! – BEUNDRA GËRNA ROERELSENS STILIGA...
– SCHAS! SCRYTSAMME DESIGNERN INTE BLYGASTE – SÔDËRIA'... DENNIS HËLSAR ALLA NYTILLCOMNA ELEVERNA ATT ROLIGASTE SPRATTEN ERA ATT HITTA.. – ANORDNARNA ANSVARAR INTE DE EVENTUELLA FOELIDERNA – BARNASINNE RECOMMENDERAS

Men vem är Dennis? Och eleverna? Oj nu blev det oordning i berättandet. De får faktiskt vänta på sin tur, ASSISTENTERNA först som förmodligen är detsamma som ANORDNARNA. Vad menas? Kortaste svaret måste bli det gäckande Ove-gänget. Ordet assistenterna dök inte upp förrän avsevärd tid av diagramträning passerat. Det var heller inte det första ordet. Jag erkänner utan omsvep att demoner och demonänglar var de första benämningarna, troligtvis inspirerade av demonansiktet på Herdemonumentet, samt fioletiketten där ordet "demoner" är väldigt iögonfallande. Rätt snabbt byttes dessa ord ut mot de respektlösa "getterna" och "rallarna", ord som är lätta att se. Men där stannade det inte länge. Diagrammen ville framhäva andra ord eller hur jag nu ska uttrycka det. Först blev det "ordonnanserna" sen "assistenterna" och det sista tillskottet är "seniorerna". Man brukar säga att kärt barn har många namn men här har jag tyckt mej förstå att det är tvärtom. De har inte alltid haft så bra rykte om sej enligt vissa av de små artiklarna som dök upp. Anledningarna tycks främst ha utgjorts av vidskeplighet och rädsla.

Sonettsatsningen är dessa assistenters eller seniorers, de som har gått före oss i utvecklingen. Den är ett tillskott till de redan befintliga andliga satsningarna och helt olik dessa. Många människor är helt ointresserade av andlighet som ofta omges av ett högtidligt allvar vilket inte är lockande för alla, snarare tvärtom. Tjocka andliga böcker som exempelvis A Course in Miracles, Mirakelkursen, verkar troligtvis avskräckande på många bara genom sitt bibelliknande utseende. En snabb titt i densamma kan också påminna om religiösa texter och därmed slår antagligen en del igen den för gott. Martinus Thomsen och hans skrifter hör också till dessa gedigna andliga alster. Hans Tredje Testamente består av sju delar och hör inte till det mest lättlästa trots, eller kanske på grund av de mycket grundliga analyserna och förklaringarna hur skapelsen är uppbyggd och fungerar. Verkar antagligen avskräckande omständligt på vissa.

Hur når man dem som avskräcks av den traditionellt andliga litteraturen? Genom att linda in andligheten i nåt annat kanske... Jag är rädd att jag själv på nåt sätt har blivit inlindad i denna satsning hur det nu har gått till. Andarnas humorsatsning. Nej satsningen är inte min, det vill jag absolut understryka. Vart ska detta ta vägen... alltså... ja herrejé...
Sonettdiagrammen speglar hela samhället, där finns allt som finns i vår värld eftersom alla ord kan hittas. Redan på ett tidigt stadium av sonettdiagramsutforskningen "dök det emellertid upp" en skolklass med åtminstone en magister. Förmodligen en assistent.
I klassen finns en busunge med ADHD som heter DENNIS, en riktig värsting, misstänkt lik den där odygdige seriefiguren ni vet. Tilläggas kan att Dennis inte var nån av mina favoriter som barn, jag läste mycket hellre Kalle Anka. Dennis gillar att teckna och vill gärna framstå som sonettdiagrammens designer eller rentutav administratör. En assistentroll det med.
Klassens elever får väl antas vara de av er som blir intresserade av diagramläsning och startar att träna. Bland eleverna finns en reneria, ordentlig och stillsam... mjaa... ganska respektlös emellanåt. Ja detta är inte riktigt klokt. Förmodligen ett led i att reparera mitt tidigare tigande under uppväxtåren. Pseudonymen reneria som användes även vid mina två tidigare författarförsök är ett av de absolut vanligaste automatmönstren.
Detta är bara en del av vad som har dykt upp alldeles av sej själv. Andra figurer kommer och går, alla är emellertid inte rollfigurer utan livs levande antingen i nutid eller en gång i tiden. Diagrammen är tidlösa. Samesystrarna finns där, massor av kända författare samt deras alster, filosofen Wittgenstein, rasisten Adolf Hitler, Marie-Antoinette och Robespierre, vishetsgudinnan Sofia, regeringen, en argsint etna-tant, namnlösa kritiker och jantelags-anhängare, vissa namngivna visselblåsare, mina föräldrar och icke namngivna systrar som måste få vara anonyma, samt ett otal andra. En massa olika hattar hittas passande människors olika inställningar till saker och ting, med andra ord avses de varierande attityderna. Ett tidigare okänt fenomen upptäcktes också, Rut-struten, som emellanåt gör sina oftast korta men kärnfulla uttalanden. Tarvar en förklaring, och nu återgår jag till det vanliga grunddiagrammet:

LITEN RENERIAS NYFICENHET AVSPISADES – ÔLDERDOMLIGASTE TALESËTTET ANVËNDES – "NYFICEN IENSTRUT, OEPPNARMAN SÔTITTARHANUT" – URSËKTA KONSTIGASTE HOPSKRIVANDET, UTTITTAREN CANHËNDA IFARTEN, NËMLIGEN MEFISTOFELES – OI – MENINGEN TALESËTTET TROLIGEN ENDAST TYSTANDET IRRITERANDE FRÔGANDET – RUT-STRUTENS SPONTANA UTROP MARKERAR OFTAST ARTIKELINNEHÔLLETS INNERSTA KËRNA
– AHA – SÔ MEFISTOFELES INTE EN ASSISTENT DÔ?
– ORIMLIGASTE FRÔGESTËLLNINGEN INTE DENNA, MEN EFTERSOM MEFISTOFELES ENDAST ËR EN OFARLIG SORTS FANTASIFIGUR ËRE TOTALT OMOEILIGT ÔTMINSTONE ENLIGT SONETTDIAGRAMS-ADMINISTRATORN – OROLIGA LËSARE REKOMMENDERAS TITTA I SINA ÔLDERSTIGNA TROSÔSKÔDNINGAR – TA GËRNA BORT ALLA OTIDSENLIGA FOERESTËLLNINGAR – BEHÔLL BARA DENNIS
– NEI-NEI, RENERIA MÔSTE LËST ALLDELES ÔTSCOGEN! – FËST INGEN TILLTRO SISTA MENINGEN, TROLIGEN EN FNURRA PÔ TRÔDEN – OTURLIGASTE DEBUTANTLËSANDET – FOERLÔT RENERIA! – MINSANN INTE ENCLASTE LËSANDET

Artiklarna är inte direkt allvarsamma som synes, även om de kan börja nog så seriöst tar det ofta en helt annan vändning när man minst anar det. Humorn är inte bannlyst precis. Artiklarna är samtidigt min, renerias, träning i diagramläsning och kan därför upplevas som ganska tramsiga och osammanhängande. En viss utveckling har turligt nog skett under de tre år som passerat men det är ändå fortfarande bara reneria som tränar. Överallt kan ses "detta raderas senare". Bara träning med andra ord, liksom andra diagramläsare hittar sina artiklar om intresse föreligger. Viss information kan ändå poppa upp men säker kan man inte vara. En öppen dörr rekommenderas emellertid.

Nu till LYRAn uppe i grunddiagrammets vänsterhörn. Eftersom DM-koden haft rykte om sej att leda till den Heliga Gralen kan det möjligen vara intressant att titta lite på en del av innehållet. Detta är vad som kom fram:

HELIGA GRALEN INTE EN TINGEST – SENSATIONELLASTE MEDDELANDET TROS FOERMODLIGEN INTE – MATERIELLASTE FOEREMÔLET FOERUTSATTS – LETATS, HOPPATS – SNOPNASTE AWSLOEIANDET TROLIGEN OERHOERT KONTROVERSIELLT – RENERIA TRËNAT DIAGRAMLËSANDE FLERA ÔR – GOTTOMTID HITTA DE FOERMODAT INSTALLERADE ANWISNINGARNA HITTANDET TEMPELRIDDARNAS SKATTER – MISSTANKARNA ANTAGLIGEN OUNDVIKLIGA, ÔTMINSTONE TILLATTBOERIAMED – INTRESSERADE DIAGRAM-LËSARE KOMMER EMELLERTID SNART FOERSTÔ OMOEILIGASTE FOERETAGET DETTA, ATT HITTA DETALIERADE, MED SANNINGEN OEWERENSSTËMMANDE UPPLYSNINGAR – RENERIA ENDAST HITTAT OTALIGASTE TRATTKANTARELLSTËLLEN, ELLER RËTTARESAGT OËTLIGASTE, EVENTUELLT VËRDELOESASTE...
– ÔDÉSËIERDUNUFOERST! – SURASTE KALASKOKERSKANS MISSNOEIE NATURLIGTWIS EGENDOMLIGASTE EFTERSOM NI INTE WET ATT DENNA DAMEN TROTT ATT SONETTDIAGRAMMEN INNEHÔLLER RENERIAS RECEPTSAMLING – GODASTE INGREDIENSERNA HITTATS SOM SMOER Ô GRËDDE MEN TRATTKANTARELLERNA OÔTKOMLIGASTE TROTS ATT METODISKA LETANDET HENNES – FOERSTÔELSEN INGEN ALLA DESSA SYMBOLERNA – DIAGRAM-ORDENS ANVËNDNINGSOMRÔDEN ENASTÔENDE MÔNGA, IBLAND FLER ËN DE ANTAGNA, SYMBOLISERANDE ANNAT ËN GRUNDBETYDELSEN – DIAGRAMMENS TRATTCANTARELLSTËLLEN ANWËNTS NËR RENERIA HITTAT NÔT INTRESSANT – PÔPECAS EMELLERTID ATT ANDRA INTRESSERADE MÔSTE NATURLIGTVIS INTE TA SAMMA INTELLIGENTA ORDANVËNDNING SOM RENERIA
– PÔSÔSËTT... – SNOPNASTE EFTERFOELIANDE DIAGRAMLËSAREN FOERSTÔR OERHOERDA SCILLNADEN MELLAN INTELLIGENTASTE RENERIA Ô...Ô...ÔÔÔ ATTIO PROSIT!!! – FINCËNSLIGASTE NYSANDET HITTAS INSTALLERAT – TACCARSÔMYCCET!
– TITTADËR: BRAGDMEDALIEN SENARE RENERIAS – SERAFIMERORDEN, NORDSTIËRNEORDEN, ALLIHOPA! – FATTAR NI? – OTROLIGASTE OMFATTNINGEN – FNITTRA INTE! – RENERIA DECORERAS, STÔRIU, TILLOMÉ I ECSACTA DIAGRAMMITTEN! – DECORERAS.... BLÔTIRA... AIII!!! – WËRSTINGANGREPP – MÔNNE DENNIS AWUNDSIUC?!
– DETTA EKSEMPLIFIERAR ENDAST KNASIGASTE FANTISERANDET, DENNIS-INPASSET
– NEI INTEALLS, MEDALI-REGNET HITTAS INTE ENDAST I SONETTDIAGRAMMEN – ALLVARLIGASTE MENINGEN NATURLIGTVIS... STIËRNSMËLL! AIIII!!! – ÔSÔVIDARE, SÔLËNGE DET ROAR – DENNA DEMONSTRATION DEMONSTRERAR ENDAST ANSENLIGASTE MOEILIGHETERNA DESSA SONETTDIAGRAMMENS – ATT TRËNA ALLTSÔ – STORHETSVANSINNET INTE RENERIAS – TALRIKASTE NEDERLAGEN NORPAT EVENTUELLASTE FOERUTSËTTNINGARNA

Men sonettdiagrammen innehåller mer än så. Det kryllar av motsatser och synonymer, dessa hittas ofta sittande tillsammans på samma ställe underligt nog och här kan man även tänka andra språk. Förutom detta hittas massor av artister, författare, litteratur, maträtter, blommor, idrottsgrenar, alternativterapier med mera, med mera. Orden LETA och HITTA kändes inspirerande till att skapa uppgifter, alltså LETA ARTISTER eller HITTA MATRËTTER eller vad som helst, om man tycker det är roligt. Ibland utvecklar sej dessa uppgifter till en oanad liten artikel, exempelvis denna där även de inledande hittade orden sitter i sträng vilket de annars inte alls behöver göra utan kan letas/hittas över hela diagramytan:

LETA KOMMUNIKATIONSAPPARATER! – RADIOAPPARATER... TELEFONER... FOERBUNDSARKEN... OI! – ARC OF COVENANT HITTATS DIAGRAMMITTEN – MOSES Ô OEVERSTEPRËSTERNA TALADE MED DERAS STENTAVELBRINGANDE GUDOM I HEMLIGASTE Ô SAMTIDIGT FARLIGASTE APPARATEN – REIËLASTE SCYDDSUTRUSTNINGEN NOEDWËNDIGASTE ENLIGT INFORMATIONEN I BIBEL-BERËTTELSERNA – ËDELSTENAR ANSÔGS OERHOERT SCYDDANDE SÔ OLICA SORTERS ËDELSTENAR INFOGADES I SCYDDANDE BROESTPLATTAN – NEI FANTISERANDET INGET, I ANDRA MOSE-BOCENS TIUGOÔTTONDE CAPITEL SES DESSA UPPGIFTER – FEMTONDE WERSEN INLEDANDE – FARLIGHETEN ANTAGLIGEN INTE OEWERDRIWEN TROTS OFOERSTÔELIGASTE FOERSICTIGHETSÔTGËRDERNA – ARCEN INTE ENDAST EN IMPONERANDE COMMUNICATIONSUTRUSTNING UTAN EN ELDUTSLUNGANDE MASCIN ALTERNATIWT APPARAT SOM ISRAELERNA ANWËNDE FOERSWARSSYFTE ENLIGT INSATTE FOERFATTAREN GRAHAM... EFTERNAMNET INTE STRËNGSITTANDE, MEN RENERIA ËR ROERLIG – ENWISASTE CLIVANDET GER OFTAST RESULTAT, FOERRELLERSENARE – DËRSERNI: PHILLIPS!

Det alster som avses är Graham Phillips The Templars and the Ark of the Covenant. Foerfattaren har gjort en grundlig undersökning inte bara av bibeltexterna, han har varit på plats, gjort rena detektivjobbet i sina försök att spåra både arken och bröstplattans ädelstenar som tydligen spridits åt olika håll och kanter. En spännande sannskildring, klart läsvärd.

Med viss tvekan tar jag med följande stycke som väl dök upp på grund av att Drosnin's Bibel-koden hittades:

HALLÔ ALLA SNOPNA ANALYSERARE, MATEMATIKER SAMT ANDRA RËTTSKAFFENS MËNNISKOR – TEORIERNA STËMMER OFTA MENINTEALLTID – SMARTASTE UTRËKNANDET URARTAR EMELLANÔT – TORAN, ALLTSÔ MOSE-BOECKERNA ANSETTS INNEHÔLLA INKODADE MEDDELANDEN, MEN MENINGEN INGEN INLËSANDET FRAMTIDEN I MOENSTREN EFTERSOM INGA POSITIONER FASTLÔSTS – ËNDRAS ALLTEFTERSOM INRE ANMANINGARNA ËNDRAS – DETTA GENANTA PÔSTÔENDE GËLLER OCSÔ SONETTDIAGRAMMEN – SEDELBUNTARNA ALLTSÔ INTE RENERIAS EFTERSOM INRE ANMANINGEN MISSATS – SNOPNASTE FATTIGDOMEN DËRFOER FOERNËRWARANDE SITUATIONEN, MEN INTE LËNGETILL – ECONOMISCT OBEROENDE SENASTE LËNGTAN, DËWILLSËIA INNAN NEDERLAGEN SLOGTILL – LESSNASTE RENERIAS LIWSLUST NËSTAN NOLLATS – ENSAMHETEN INTE ROLIGASTE HELLER – NU URARTADE ALLTIHOPA – FOERLÔT IRRITERANDE SIËLWUPPTAGENHETEN – RENERIA HA'RE EGENTLIGEN OFOERSCËMT BRA, SÔDÉSÔ
– IA MODSTULENHETEN INTE ODLINGSVËRD SÔ ËNDRA OMEDELBART INSTËLLNINGEN, ASSISTENTINPASSET – SMITTSAMMASTE RESIGNATIONEN INGEN GLËDIESPRIDARE!

Alltså ryckte jag upp mej igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Men det påbörjade ämnet envisades. Denna artikel tog vid:

TEXTENS SLINGRANDE EGENTLIGEN INTE NOEDWËNDIG – ORDSKAPANDE NATURLIGTVIS MOEILIGT I ALLA SORTERS TEXTER ËVEN LINIËRA – ENDA SKILLNADEN ETT ANNAT RESULTAT – ËNDÔ ENWISAS RENERIA SLINGRA SEI, NEI-NEI, TEXTERNA NATURLIGTWIS – ANLEDNINGEN DIFFUSASTE – REDAN ANTRËDDA AUTOSTRADAN INTE FOERCLARINGEN – DUMMASTE SLINGRANDET EMELLERTID NATURLIGASTE ROERELSEMOENSTRET, DEWILLSEIA ORMARNAS Ô...
– AHA! SENSATIONELLASTE AVSLOEIANDET HELT SËCERT UNDERLIGGANDE – RENERIA FOERSA SEI TROLIGEN – NI MINNSWËLAN TEWE-SERIEN! INTE? NAMNET GLOEMT MEN INTE OEDLORNA – HEMSCASTE UTSEENDENA DOLDES UNDER ANSICTSMASCERNA – RENERIA ANTAGLIGEN EN SÔN! RËDDESEIDENSOMCAN! AVLIVA...
– NEINUIËDRARANÔDA! – RENERIA OCH RUT-STRUTEN ENIGA – TA'RELILLALUGNA ALLTSÔ – RËDDASTE ANGRIPAREN RECOMMENDERAS SANSASEI, RENERIA INTE NÔNSÔNDËR OEDLA – RAPPORTERAS ATT STIËRTEN INTE TAPPATS EN ENDASTE GÔNG – ILLVILLIGASTE ANGREPPET RETURNERAS AWSËNDAREN ENLIGT POSTALA REGLEMENTET – ADRESSATEN OANTRËFFBAR
– ÔTERGÔNG ORDNINGEN, ALLTSÔ ORMROERELSEN, ALTERNATIWT WATTENROERELSEN – MEANDERSLINGRANDET INTE DIRECT OVANLIGT OMMANSEIERSÔ – DM-METODEN INTE DEN ENDA SLINGRANDE COD-METODEN – ENLIGT GRUPPTEORI-EXPERTEN ELIYAHU RIPS ËR TORAN, ALLTSÔ MOSE-BOECKERNA CODADE – HEBREISCA ORIGINALET FOERSTÔS ANWËNTS – ORDMELLANRUMMEN BORTTAGITS – LËNGSTA ORDSTRËNGEN RESULTATET – TREHUNDRAFYRATUSENÔTTAHUNDRAFEM TECCEN – HISSNANDET ÔTMINSTONE RENERIAS – DATORN NOEDWËNDIGASTE REDSCAPET, ANNARS TYVËRR INTE HANTERBART – UNDRAS IUST... SONETTERNA... DEWILLSEIA ALLA TILLSAMMANS... DATAPROGRAMMETS TILLGËNGLIGHET HETASTE OENSKAN – SÔDËRIA', RYGGRADSKËNSLAN INTE SËMSTA SÔATTSEIA – DETTA REDAN OMTALATS – AHA, SUSHUMNA... HUMMAS... – ÔTERSTÔR SE RESULTATET – ÔTER ENASTÔENDE SUPERSTRËNGEN – INFORMATIONEN BETRËFFANDE ËMNET HITTATS UNDERMEDWETET... NEIDÔ, INTEALLS, DUMMASTE SKËMTANDET OPASSANDE... RADERGUMMIT... STALS... ANONYMASTE ODYGDSPÔSEN...
– ALLWARSAMMASTE RENERIA OMBEDES STUDERA DENNIS-SERIEN, TENTAMEN IMORRON, TIDIGASTE TIMMEN
– MEN...
– OTTAN ALLTSÔ! SNORVALPEN INTE I LECTAGEN
– MEN...
– INGA MEN!
– MAGISTERN! RENERIA GRINAR IGEN!
– MENHURIHELA FRIDENS DAR...
– RADERGUMMIT! – RENERIAS HIËRTSCËRANDE SNYFTNINGAR RENTUTSAGT ENDAST TEATER – INSPIRATIONEN NYINSPELADE TEVE-PROGRAMMET MORGANS MISSION, OM SKOLMOBBANDET – ËMNET TYDLIGEN AKTUELLASTE TROTS MODERNASTE UNDERWISNINGSMETODERNA
– URSËKTA KAOTISKA ARTIKELN, MEN TILLPHËLLET ÔSTADKOMMER TIUVEN – URARTADE VISST – SAMVETSGRANNASTE RENERIAS NATTSOEMN OFFRAS – MIDNATTSTIMMEN INNE MEN ARTIKELSLUTET MÔSTE DIT INNAN OEGONIHOPFËLLANDET – FOERFATTAREN MICHAEL DROSNIN ÔSTADKOM SPËNNANDE ALSTRET AWSEENDE BIBEL-CODEN – TITELN AVLEVERERADES IUST – NATTI-NATTI!

Ja då var det de där finurliga finesserna då. Mycket konstigt, men det finns sådana att hitta för dem som gillar att leta. Vissa är helt fantastiska. Illustrationer kan också hittas i vissa sonettdiagram, och de är inte mindre fantastiska som ni redan sett exempel på.
Frågan jag ställer mej är oundviklig: Är sonetterna preparerade med allt detta eller hur i hela fridens dagar fungerar det? Jag kan avslöja att det finns illustrationer även i svenska dikter, ja till och med i en psalm, men den bilden är inte alls rumsren, vet inte om jag vågar publicera den, får se. Dennis-assistenterna skulle förmodligen tycka att det vore riktigt livat...
Och hur kan det komma sej att så enormt mycket av automatmönstren stämmer in på mej och min familj, vänner och bekanta? Namnuppgifter innehållande alla förnamn samt efternamn sittande i sträng, adresser, gamla såväl som nya. Nog måste det väl ändå vara likadant för alla som tittar i sonettdiagrammen?! Det kryllar av namn så det borde väl inte vara omöjligt att alla hittar sina nära och kära, bekanta och så vidare. Den enda jag har visat dessa diagrammen för är i princip min äldsta syster men hon har bara sagt att hon inte ser det jag ser i dem, därefter inga som helst kommentarer. Jag är mycket nyfiken på vad andra kommer att se.
Naturligtvis hittas även namnet på konstnären som målade den vackra tavlan med de skickligt ditmålade dolda motiven men om det är möjligt att upptäcka är en annan sak. En elevuppgift som heter duga!

Ytterligare en liten såkallad artikel ur artonde sonettens grunddiagram propsar på att bli tillkännagiven. Varsågoda:

SENSATIONELLASTE MEDDELANDET HITTAS I SONETTDIAGRAMMET ANGÔENDE DEN DOLDA ANSPELNINGEN GËLLANDE DANIEL DEFOE'S COD I ROBINSON-CRUSOE-ALSTRET – ANSENLIGASTE MËNGDERNA ANTALSUPPGIFTER SES, OFTAST ALTERNATIVA ANTAL – DETTA KNASIGASTE FOERFARANDET DOELIER DEFOE'S MEDDELANDE TILL DE SENARE ELEWERNA, DEVILLSËIA DE INTELLIGENTASTE – TYWËRR HOER INTE RENERIA DIT
– DEWADEWËRSTA! – NEDRIGASTE PÔSTÔENDET! – ËREKRËNKANDE, DÉÉWADÉÉ MINSANN! – NI ËR INTE SNËLLA!
– EN TRYCKANDE TYSTNAD SPRIDER SEI MEN ERSËTTS SNART AV ENVISASTE MUMLANDET – HOERS OLIKA SIFFERANGIVELSER RABBLAS SNABBASTE FARTEN, IRRATIONELLASTE SËTTET – OI, HULLEROMBULLER I RENASTE VANSINNET... TRODDENIIA' – VANLIGASTE PRESTATIONSÔNGESTEN INTE RENERIAS – ROLIGASTE HITTANDET DRIWCRAFTEN, INTE INTELLIGENSENS DEMONSTRERANDE

Vad mer finns att tillägga tro... Jo: FIOLETIKETTENS TEXT HITTAS NÔNSTANS I SONETTDIAGRAMMET, SAMMANHËNGANDE NATURLIGTWIS – TESTA SEENDET!

När jag hade skrivit så långt och allting kändes rätt bra, förhållandevis skapligt, då drämde sonettdiagrammet till med detta som inleddes i god tro när jag tänkte redovisa sonettdiagrammets finurliga finesser:

FINURLIGASTE FINESSERNA KANHËNDA OTIDSENLIGASTE MEN ËNDÔ TRENDIGASTE... – SEN-SMET-RESTEN...
– INTE STRESSA!
– NEHEI – INPASSET SOFIAS ALTERNATIVT MAGISTERNS ALTERNATIVT ASSISTENTERNAS... – OSËKRASTE FOERHÔLLANDEN RÔDER – ETT ENASTÔENDE MILIOE-INTRESSE DËREMOT OTVIVELAKTIGT DRABBAT SILLSALLADEN... NEI-NEI, INTE ARTIGT... SUDDAS DESPERAT... DRABBAT SAMHËLLET, SÔ FINESSERNA... ATTANS OSËKERHET...
– FINESSERNA KANSKE FOELIER DEN TRËNANDE PERSONENS PERSONLIGA INTRESSEN!
– GONATT ALLT TIDIGARE HITTANDE – RENERIA TRODDE DE HITTADE FINESSERNA INSTALLERATS – ANTAGLIGEN INTE RËTT – SÔ OERHOERT FOERSMËDLIGT – SENSATIONELLASTE HITTEGODSET DËRMED TOTALT OINTRESSANT ATT BERËTTA OM – TROSKYLDIGASTE RENERIA LESSEN – EGNA TRËNANDET ENDAST EGENSINNIGASTE DUMHETERNA – BARNSLIGASTE, FIANTIGASTE, MEST IDIOTISKA ARTIKLARNA, TA EKSEMPELWIS TAHITI-BILIETTERNA, DUMMASTE DUMHETERNA – MATT-UNDANDRAGANDETS RESULTAT: RENERIA RETIRERAR – RADERANDET ENDA RËTTA – DRA ÔT HELSEFYR! – EXIT RENERIA
– OI, VILCEN REAKTION! – SNËLLANÔN, ORSAKEN TROLIGEN ALLVARSAMMASTE – SVARET AVLEVERERAS OMEDELBART:
– TVI VALE! – UTROPET RUT-STRUTENS – UNDERLIGASTE TRAMSET, HU SÔNT STRUNT! – ATT RENERIA HADE DENNA DUMHETSPOTENTIAL, HELT OTROLIGT! – TALANDET MAMMAS FOERMODAT MOERDANDE OMDOEME OM HON HADE SETT RENERIAS SONETTDIAGRAMSARBETE – SVARTASTE FRAMTIDSUTSICTERNA ANTYDS INTE ENDAST, SONETTARBETETS EXISTENS HOTAS – ORESONLIGASTE INSTËLLNINGEN ANTAGLIGEN NEDËRWTS – BISTRASTE FOERDOEMANDET RUTINBETONAT
– VA?
– TA EN NËRMARE TITT INNAN DU SUDDAR RENERIA – DENNIS-HYSSEN INTE DE ENDA ARTICLARNA – ARBETSLOESHETS-SITUATIONEN Ô ALLA ANDRA SIËLVUPPLEVDA HISTORIER – RASERA INTE SONETTARBETET AV ENOEGDASTE SEDVANETËNKANDET
– MUTTRANDET MITT, RENERIAS – STOLTASTE REDOWISANDET HITTADE FYNDEN ENDASTE MOROTEN, INTE OFFENTLIGGIOERANDET AV TRISTASTE LIVSUPPLEVELSERNA SAMT DET OEWRIGA TRËNINGSSCRIWANDET – SAMMELSURIGASTE SWAMLET INTE INTRESSANTASTE LËSNINGEN ENDAST SCRATTRETANDE DUMT – UTESLUTANDE MENINGSLOEST – SLUTRESONERAT – TROLIGEN... OM INTE NÔT OVËNTAT HËNDER

Just det ja, de övriga sonettdiagrammen... fast det är väl knappast nån som är intresserad av sånt trams. Sånt kan man ju i vart fall inte öppet erkänna. Nej just det. Eventuellt kommer ni att kunna tacka er lyckliga stjärna. Om allt går enligt de osynliga bakomliggande krafternas oemotståndliga intentioner kommer ni att i hemlighet kunna följa renerias träning i diagramläsande ute på nätet. Som en slags följetong som startar när det är dags. Det som i inledningen förmodligen verkar som osammanhängande fragmentariska små historier kan eventuellt senare pusslas ihop till en större helhet där en smal liten stig går genom snåriga snår mot... okänt område. Jag får motvilligt erkänna att alla artiklarna faktiskt inte är strunt trots det ovanliga skrivsättet och de mer än underliga, oväntade vändningarna. När jag tänker på vad jag lovade mej själv under uppväxtåren, att jag senare, i vuxen ålder, måste hitta ett sätt att berätta om hur eländigt detta med den personliga läggningen med dess medföljande problem var, förstår jag att tillfället är för bra för att sumpas. Jag ska inte svika mej själv mera. Det ämnet finns med i diagramartiklarna men inte mer än som en ingrediens i den övriga livskompotten. Alla artiklarna är heller inte tagna från mitt liv, o nej. Där finns nutidshändelser som ebola-viruset, tiggarna utanför affärerna, visselblåsarnas avslöjanden, Higgs-partikelns upptäckt samt mycket annat. I diagram-tappning.

Ja då var det diagrammen då. I många av de sonettdiagram jag tittat i hittas liknande anvisningar som denna som kan ses/skapas även i detta sonettdiagram: ANWËND SHAKESPEARE-SPECIALISTEN AMANDA MABILLARD'S MODERNISERADE STAVNINGSVERSION. Hennes namn är mycket lätthittat i diagrammitten.
Ja att använda originalstavningen kan antagligen te sej svårt eftersom stavningen på den tiden såg något annorlunda ut än vår nuvarande, vilket samtidigt väcker en fråga. Kan mina sonettdiagramsfynd, exempelvis illustrationerna, vara "tillförlitliga" när det inte är originalstavningen som använts? Jag tänker inte delta i nån debatt om detta eftersom mina egna livsupplevelser pekar på att ingenting är omöjligt för den som har förmåga att åstadkomma exempelvis supertydlig text i kaffesump. Ja, hur skulle annars alla tydliga bilder kommit dit? I sumpen alltså. Eller den tydliga moln-pegasusen? Eller maskens akrobatiska rörelser bland förgätmigejen? Eller det mirakulösa hittandet av Trygve Gulbranssens tredje bok - jag gick som på räls, förmodligen fjärrstyrd av min egen livsguide.
En märklig sak som är resultatet av varken originalstavningen eller Amanda Mabillards stavning är bilden på Mercaban som återfinns endast om man använder den variant som jag skrev av i tonåren. I den ersätter apostrofen bokstaven E på två ställen. Owest rad 10, growest rad 12, stavas i min tonårsversion ow'st och grow'st.
Mabillards version innehåller alltså två ytterligare bokstäver, med den påföljden att ariadne-labyrinten då får ett stort hål i mitten och ingen mercaba-bild.

Ur grunddiagrammet för sonett 18 kom denna text:

MERCABA-ILLUSTRATIONEN SES ENDAST I RENERIAS ARIADNE-LABYRINT ELLER RËTTARESAGT I TONÔRSAWSCRIFTENS STAWNINGSWARIANT – ENDA SCILLNADEN EN LITEN ACCENT-LICNANDE MARCERING, VANLIGASTE NAMNET APOSTROF – TIONDE ALFABETSFORMEN I HEBREISCA ALFABETET ËR UTSEENDEMËSSIGT PÔFALLANDE LICARTAD – HELIGASTE BETYDELSEN TROLIGEN INTE ALLMËNWETANDETS EFTERSOM HEMLIGASTE CABBALA-CUNSCAPERNA ANSETTS SÔ SENSATIONELLA ATT HANTERANDET INTE ALLTFOER LËNGESEDAN ENDAST TILLËTS OEWERSTEPRËSTERNA – DENNA UNICA ALFABETSFORM REPRESENTERAR URSPRUNGLIGA SCAPELSEWIBRATIONEN – UNDERLIGASTE PARALLELLEN DENNA APOSTROFEN, UTAN DEN INGEN MERCABA-ILLUSTRATION – RENERIAS VETANDE HËMTATS UR ETERN... NEIDÔ ANDLIGASTE ALSTRET, MEN TYWËRR HAR INTE ALSTERTITELN HITTATS ENDAST ALSTERFOERFATTARNAMNET, I AMANDA MABILLARD'S ARIADNE-LABYRINT!!!


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
R
L
I
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
M
M
A
H
I
N
E
S
A
N
D
O
F
T
E
N
I
S
H
I
S
G
E
M
D
S
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
C
E
O
R
N
A
T
U
O
R
E
E
N
I
H
A
L
L
N
O
T
F
A
D
E
N
O
R
L
R
L
S
R
H
E
L
S
L
D
E
A
T
H
B
R
A
G
T
H
O
O
E
D
L
S
T
V
C
R
L
I
N
E
S
T
O
T
I
M
E
T
U
S
S
C
E
D
E
A
E
E
A
L
A
T
H
E
O
R
E
Y
E
H
W
E
C
O
A
A
K
E
D
M
H
L
E
S
A
N
D
T
H
I
S
O
A
P
H
M
S
Y
A
H
E
M
S
A
R
I
E
 
 
 
 
S
C
U
N
O
A
P
E
T
H
F
M
U
R
N
B
H
E
 
 
 
 
G
A
G
D
S
N
L
H
H
S
O
I
S
O
R
N
T
H
 
 
 
 
I
N
R
E
S
G
E
A
O
O
E
T
L
N
E
A
S
T
 
 
 
 
V
S
O
R
E
I
X
T
U
D
Y
E
A
T
T
C
E
O
 
 
 
 
E
E
W
S
S
N
I
H
A
S
E
M
N
S
E
N
V
T
E
F
I
L
S
E
E
T
S
G
O
A
R
D
E
O
R
E
N
E
I
L
G
N
O
L
O
S
S
I
I
C
N
L
T
N
H
S
E
W
I
M
S
A
G
N
O
L
O
S
T
N
O
O
D
L
M
I
T
R
T
O
N
E
H
W
E
D
A
H
S
S
I
H
N
U
I
T
O
W
T
I
E
U
O
H
T
R
I
A
F
T
A
H
T
F
O
R
M
O
R
H
O
A
Y
H
T
T
U
B
D
M
M
I
R
T
N
U
E
S
M
O
E
G
H
F
M
O
R
F
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
S
L
U
O
O
T
E
M
I
T
E
M
O
S
E
T
A
D
A
T
R
O
H
O
O
R
E
T
A
R
E
P
M
E
T
E
R
O
M
D
N
A
Y
L
E
V


IAMES TWYMAN - förnamnets egentliga stavning är James. Boken där uppgifterna angående hebreiska alfabetets heligaste bokstav, yud, hittades, heter The Kabbalah Code.

Ur grunddiagrammet kom också detta:
URSËCTA AMANDA MABILLARD, DINA ANALYSER FOERRINGAS INTE – DETTA MEDDELANDE ËR ENDAST ETT TILLRËTTALËGGANDE ANGÔENDE DEN EGENTLIGA FOERFATTAR-IDENTITETEN, INGET ANNAT
– ... FUNDERAS... ENGELSCA SPRÔCET FOERSTÔS HENNES... AHA, HËLSNINGEN ANTAGLIGEN INTE NOEDWËNDIGASTE ÔTGËRDEN, EN ANWISNING INSTALLERATS, AWSËNDAREN WISSERLIGEN ANONYMASTE MEN...
– SNO'REI, STANNA INTE DËRDUËR RENERIA, TA SCOTTSËCRA WËSTEN Ô SOLANAS REWOLWER – SNËLLASTE UPPHITTAREN INSTALLERADE DENSAMMA I "O MISTRESS MINE" – OMTËNKSAMMASTE ANONYMASTE KLASSKAMRATEN AWSËNDE MEDDELANDET
– IAHAIA, ODÔGAN DENNIS! SÔVAREMÉDÉ, MEN RENERIA DEMONSTRERAR GËRNA TROFÉN

Men det får bli i nästa kapitel, detta är redan i längsta laget.Nästa kapitel

Innehållsförteckningen

LÄNGST UPP


Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved