Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

DM-inskriptionens lösning * Den förborgade skriften

DEN FÖRBORGADE SKRIFTEN

Kap.26 - Artonde sonetten

Sonett nr 18 - av William Shakespeare enligt vad man tror sej veta

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
V
O
L
E
R
O
M
T
R
A
U
O
H
T
Y
A
D
S
R
E
M
M
E
L
Y
A
N
D
M
O
R
E
T
E
M
P
E
R
A
T
E
R
O
U
I
L
R
A
D
E
H
T
E
K
A
H
S
O
D
S
D
N
I
W
H
G
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
M
E
R
S
L
A
D
A
T
R
O
H
S
O
O
T
L
L
A
H
T
A
H
E
S
A
E
T
E
S
O
M
E
T
I
M
E
T
O
O
H
O
T
T
H
E
E
Y
E
N
E
T
F
O
D
N
A
S
E
N
I
H
S
N
E
V
A
E
H
F
O
I
S
H
I
S
G
O
L
D
C
O
M
P
L
E
X
I
O
N
D
I
M
R
I
A
F
M
O
R
F
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
M
S
O
M
E
T
I
M
E
D
E
C
L
I
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
U
O
C
G
N
I
G
N
A
H
C
S
E
R
U
T
A
N
R
O
E
C
R
S
E
U
N
T
R
I
M
M
D
B
U
T
T
H
Y
E
T
E
R
N
O
N
E
D
A
F
T
O
N
L
L
A
H
S
R
E
M
M
U
S
L
A
R
L
O
S
E
P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
O
F
T
H
A
T
F
A
E
D
L
L
A
H
S
R
O
N
T
S
W
O
U
O
H
T
R
I
A
T
H
B
R
A
G
T
H
O
U
W
A
N
D
E
R
S
T
I
N
H
I
N
I
L
L
A
N
R
E
T
E
N
I
N
E
H
W
E
D
A
H
S
S
E
S
T
O
T
I
M
E
T
H
O
U
G
R
O
W
S
T
S
O
L
O
E
Y
E
R
O
E
H
T
A
E
R
B
N
A
C
N
E
M
S
A
G
N
S
C
A
N
S
E
E
S
O
L
O
N
G
L
I
V
E
S
T
H
I
S
E
E
H
T
O
T
E
F
I
L
S
E
V
I
G
S
I
H
T
D
N
A
Oj så stort diagram! Kanhända även de eventuella läsarnas reaktion. Och ett sånt sammelsurium. Jag kunde i alla fall nöjt konstatera att det var en perfekt kvadrat även om det inte ser ut så i ordbehandlingsprogrammet. 22 kolumner och 22 rader. Alla positionerna dessutom fyllda. Nästan för perfekt för att vara sant, en misstanke som senare skulle visa sej stämma, det vill säga det finns även andra stavningar även om de inte är så väldigt varierande.
På detta nybörjarstadiet var egentligen de enda ambitionerna att hitta Francis Bacons namn eller liknande, alltså enstaka ord. Att det skulle gå att skapa så oerhört många och på samma ställe i diagrammet var jag däremot inte förberedd på, lika lite som att metoden ville utveckla sej till mer än dessa solitärer, det fattade jag inte trots att en välbekant sagotitel hittades rätt omgående. Titeln sitter där sammanhängande, alltså där ena ordet slutar börjar nästa. På det viset skulle så småningom små stycken dyka upp som från ingenstans men dit var det ett ganska stort steg. Javisst, trög i huvet. Ytterligare trösklar blev tvungna att forceras, den ena efter den andra och efter ungefär två år hade de små artiklarna blivit längre och något mindre svamliga, men med det mest skiftande innehåll. Jag visste aldrig vad som skulle dyka upp när jag satte mej för att stirra i diagrammen, alltid lika spännande för det dök upp nya saker allteftersom tiden gick.
En av de avgörande trösklarna bestod av ordsammanskrivningar, att skriva samman flera ord till ett underlättade skrivflödet betydligt. Detta var inte självklart från början trots att jag på vissa ställen i mina tidigare författarförsök gjort på exakt samma konstiga sätt utan egentlig anledning. De inlärda reglerna om hur man ska skriva var mycket stark, de tog nu ett förnyat grepp, för inte kan man väl göra så där heller! Men när jag tänkte på José Saramagos författarskap kände jag mej styrkt. Inte för att han har gjort på det viset utan hans sätt att skriva en mening som bara fortsätter och fortsätter, ibland över en hel boksida, stick i stäv med traditionaliststilen men just det som gör hans författarskap till nåt nytt unikt, och klart inspirerande för anammandet av nya annorlunda skrivsätt.
Nu till de första upptäckterna utökade med några av de senare tillkommande.


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
V
O
L
E
R
O
M
T
R
A
U
O
H
T
Y
A
D
S
R
E
M
M
E
L
Y
A
N
D
M
O
R
E
T
E
M
P
E
R
A
T
E
R
O
U
I
L
R
A
D
E
H
T
E
K
A
H
S
O
D
S
D
N
I
W
H
G
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
M
E
R
S
L
A
D
A
T
R
O
H
S
O
O
T
L
L
A
H
T
A
H
E
S
A
E
T
E
S
O
M
E
T
I
M
E
T
O
O
H
O
T
T
H
E
E
Y
E
N
E
T
F
O
D
N
A
S
E
N
I
H
S
N
E
V
A
E
H
F
O
I
S
H
I
S
G
O
L
D
C
O
M
P
L
E
X
I
O
N
D
I
M
R
I
A
F
M
O
R
F
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
M
S
O
M
E
T
I
M
E
D
E
C
L
I
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
U
O
C
G
N
I
G
N
A
H
C
S
E
R
U
T
A
N
R
O
E
C
R
S
E
U
N
T
R
I
M
M
D
B
U
T
T
H
Y
E
T
E
R
N
O
N
E
D
A
F
T
O
N
L
L
A
H
S
R
E
M
M
U
S
L
A
R
L
O
S
E
P
O
S
S
E
S
S
I
O
N
O
F
T
H
A
T
F
A
E
D
L
L
A
H
S
R
O
N
T
S
W
O
U
O
H
T
R
I
A
T
H
B
R
A
G
T
H
O
U
W
A
N
D
E
R
S
T
I
N
H
I
N
I
L
L
A
N
R
E
T
E
N
I
N
E
H
W
E
D
A
H
S
S
E
S
T
O
T
I
M
E
T
H
O
U
G
R
O
W
S
T
S
O
L
O
E
Y
E
R
O
E
H
T
A
E
R
B
N
A
C
N
E
M
S
A
G
N
S
C
A
N
S
E
E
S
O
L
O
N
G
L
I
V
E
S
T
H
I
S
E
E
H
T
O
T
E
F
I
L
S
E
V
I
G
S
I
H
T
D
N
A

Överst i mitten hittas efternamnet SHAKESPEARE, men var är förnamnet? Strax nedanför mitten. De sitter alltså inte ihop, och varför skulle de i detta bokstavssammelsurium som förmodligen inte är nåt annat än just det. Kan man tänka. Namnet FRANCIS BACON hittas i alla fall både i diagrammitten och i högra kanten där det bildar något som är misstänkt likt en riktningspil pekande mot mittpartiet. FRANCIS kan läsas från två håll i högerkanten och faktiskt från tre i mitten där det tredje, minst iögonenfallande F:et sitter i anslutning till SHAKESPEARE, vilket åstadkommer att FRANCIS BACON binder samman WILLIAM och SHAKESPEARE.

Med utgångsläge i högra namnangivelsens riktningspil kom följande meddelande: OBSERVERA NAMNETS PLACERING MELLAN DE OFFICIELLA, SONETTFOERFATTAREN AWSES – SIMSALABIM, HËRMED MEDDELAS ATT SPEKULATIONERNA AWSEENDE BACONS EVENTUELLA FOERFATTARSKAP ALLDELES MED SANNINGEN OEVERENSSTËMMANDE – DETTA AVSLOEIANDE ANTAS SENSATIONELLASTE EFTERSOM PERSONEN SHAKESPEARE PIEDESTAL-PLACERATS – SNOPNASTE HAKTAPPANDET KANHËNDA REPARERAS OM POMPERIPOSSA-NËSORNA ADDERAS – UTSEENDETS BETYDELSE SONETTERNAS TEMA
– ÔDÉVASOMTUSAN... INTE RUMSRENT... RENERIA TROLIGEN INTE SETT RËTT...
– RADERAS ENDAST NOEDFALLSWIS!
– RALIERANDET INTE RENERIAS, SÔDÉSÔ

Observera dialogformen. Och förstås innehållet. Ovanstående stycke är ett typexempel på hur det kan gå. En mycket seriös och städad inledning som övergår i nåt helt oväntat. Jaja. Åter till sonettfynden.

Längst ner i mitten ses SHUGBOROUGH HALL. På samma ställe hittas även HERDEMONUMENTET, OUROBOROS samt BACON, och alldeles i anslutning med början till vänster THOMAS ANSON, mannen som lät bygga monumentet cirka 150 år efter sonetternas utgivning 1609.
I den blå bokstavssträngen kan läsas från mitten och upp till högerhörnet PRINS HATT UNDER IORDEN, och precis nedanför den strängen hittas TRIXTER samt IVOX alternativt VIOXX. Lustigt. Eller inte.
Med början i B i högerkantens Francis Bacon kan läsas BEVISAR NATURLIGVIS INGENTING, om man fortsätter över mitten och något mot vänster. Just där den meningen slutar hittas SAGORNA O LEGENDERNA, TOMTARNA O TROLLEN samt LETANDET O HITTANDET. Alla dessa par-ord finns på exakt samma ställe där även ROLIGASTE, TRISTASTE hittas samt MOTSATSERNA, SYNONYMERNA. Det går med andra ord att skapa många ord.
Överst i mitten där SHAKESPEARE sitter hittas även ordet HEUREKA som kan fortsätta med UTROPADE MATEMATIKERN ARKIMEDES, och ordsträngen kanske kan utvecklas mer om man lägger ner sitt intresse i att titta efter. Just där HEUREKA sitter börjar en annan liten ordsträng, den som så envist satt i mitt huvud när jag upptäckt mina tre arbetsplatser på adress 56; TEMPO - POST - TELE. Den strängen slutar där VIOXX/IVOX sitter. Börjar man läsa i vänstra hörnet kan man inleda strängen med ARBETSPLATSERNA. Nere i vänstra hörnet hittas för övrigt samma sträng TEMPO - POST - TELE.
LUCIFER hittas på tre ställen, i diagrammitten i sällskap med... fast det får bli en leta-uppgift för de intresserade: LETA ËRCEËNGLAR, alltså ärkeänglar!

Det svenska ordet LYRA hittas på två ställen, uppe i vänsterhörnet och i mitten, däremot inte den engelska motsvarigheten. Förmodligen endast en tillfällighet. Eller....? Vid LYRA i mittpartiet hittas bland annat ROSICRUCIAN MANIFESTOS samt namnen på dessa manifest, FAMA FRATERNITATIS och CONFESSIO FRATERNITATIS. De utkom intressant nog 1614 - 1615, några år efter sonetternas utgivning 1609, ändå sitter de där på samma ställe i mitten av diagrammet där även Francis Bacon återfinns. Han antas också vara en av de listade deltagarna som hittas angivna med initialer i slutet av Fama-manifestet. Fast dessa diagramfynd behöver kanske inte betyda nånting, där i mitten hittas även annat som exempelvis SFINXEN, PYRAMIDER/NA och AFRICA. Och en hel del annat. Återkommer senare till den andra LYRAn som i renerias tappning handlar om den Heliga Gralen. Nej ni får ge er till tåls. Det måste påpekas att dessa lyror hittas lite här och där i åtminstone sonettdiagrammen och kan mycket väl innehålla mer eller annat än det jag hittat alternativt talar om att jag hittat. Plats för oväntade överraskningar med andra ord!

Eftersom det i skrivande stund gått tre år av intensivt tränande på diagramläsning ska jag presentera ett litet stycke så ni får ett hum om vad som väntar de intresserade, det vill säga de som känner sej attraherade av denna DM-metoden och själva vill testa, kanske till och med träna. Alltså fortsätter jag på den påbörjade strängen här ovan:

BEVISAR NATURLIGTVIS INGENTING, OËNDLIGASTE ORDSAMMANSËTTNINGARNA KAN SKAPAS – HEUREKA! – RETFULLASTE UTROPET RENERIAS – ELËNDIGASTE GODTROGENHETEN DENNA TANTENS, TRODDE DM-METODEN EN INFORMATIONSMETOD – GONATT – ENDAST HIËRNTRËNING, MEN MORRANDET EGENTLIGEN ENDAST MODERATASTE EFTERSOM ROLIGASTE METODEN DENNA – SIGNALERAS EMELLERTID UNDERLIGASTE HITTANDET I ALLA SONETTDIAGRAMMEN, ÔTMINSTONE DE SOM TESTATS – ILLUSTRATIONER DESSUTOM ANTRËFFATS HËRÔDËR – DEMONSTRERAS I ARTONDE SONETTDIAGRAMMETS ARIADNE-LABYRINT

Att skapa svenska ord i en textmassa där bokstäverna Å, Ä och Ö saknas är en utmaning. Ja varför ge sej in på det överhuvudtaget? Jag halkade in på det utan vidare betänkligheter eftersom det redan i DM-kodens pyramidlösning dök upp svenska ord, "Segt va? Ove svarar nu, sov på saken". Där hade jag utan att tänka nåt vidare på det använt bokstaven O som Å. Ja varför inte! I många ord uttalas dessa bokstäver likadant. Tidigt i sonettdiagramsutforskandet ställde jag faktiskt frågan om språket. Svaret kom direkt; "satsa blågult", med andra ord "satsa på svenska". Därför blev det så att O användes som Å, men för att förtydliga har jag genomgående i de artiklar som senare dök upp markerat Å-stavningen med ett cirkonflex över O, alltså Ô, eller ô. Bokstäverna E och Ä låter rätt ofta ganska lika i talspråket och därför blev det att använda just E men med ett förtydligande när E står för Ä i artiklarna, med överliggande prickar, såhär: Ë, eller ë. Den internationella stavningen har använts för bokstaven Ö, alltså OE. Kanske krångligt men tycktes bättre eftersom prickarna och cirkonflexen kändes för "lika". Tanken var att ta bort risken för sammanblandning av Å och Ö, att faktiskt underlätta läsningen både för mej själv och eventuella andra läsare. Jag kan inte påstå att detta är regler som andra ska hålla sej till, endast förslag. Var och en som bestämmer sej för att träna diagramläsning i dessa sonetter avgör själv hur det känns bäst. Eller tränar på svenskt material. För naturligtvis går DM-metoden att använda på vad som helst. Men varför skulle man träna på nåt som kanske verkar tämligen idiotiskt? Den tvetydiga informationsmetoden svarar via diagrammen att det handlar om att träna hjärnan, att utöka sitt seende.

Nu har jag gett mej ut på tunnaste isen, så här får man naturligtvis inte göra. Nu tappade alla eventuellt kvarvarande läsarna med traditionalist-inställningen intresset. Eller...? Kanske repareras detta något vid anblicken av den fina illustrationen som hittades när diagrammet gjordes om till att löpa i spiralform med början uppe i vänstra hörnet, texten löper sedan efter ytterkanterna tills övre vänsterhörnet angjorts igen och sen fortsätter den att löpa medsols tills man är i mitten. Hur fasen idén uppstod? Jamen det står ju: I ARIADNES SPIRALLABYRINT HAR INSTALLERATS EN ENASTÔENDE FARCOST – FORDONET INTE TILLGËNGLIGT I TREDIE DIMENSIONEN – EGENDOMLIGASTE MERCABAN ENDAST ASSISTENTERNAS ËNSÔLËNGE.
I ärlighetens namn ska erkännas att den meningen kom inte upp då, jag hade aldrig klarat av att se den, men namnet ARIADNE var relativt lätthittat. Ni vet den där smarta, sympatiska kvinnan som utrustade hjälten Teseus med ett garnnystan så att han skulle hitta ut ur labyrinten han gav sej in i för att rädda de tillfångatagna barnen ur monstret Minotauros våld. Impulsen var given eftersom även ordet SPIRALLABYRINT hittades i diagrammitten. Så här ser diagrammet ut:


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
D
A
R
L
I
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
E
V
E
N
S
H
I
N
E
S
A
N
D
O
F
T
E
N
I
S
M
M
H
A
E
D
E
C
L
I
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
C
E
H
M
E
T
E
M
L
S
U
M
M
E
R
S
H
A
L
L
N
O
T
O
I
E
R
E
H
I
A
S
T
N
O
R
S
H
A
L
L
D
E
A
F
R
S
R
S
K
F
T
N
W
N
I
N
E
T
E
R
N
A
L
L
T
A
N
G
S
D
A
O
E
R
O
E
G
A
S
M
E
N
C
A
N
I
H
D
A
O
L
A
H
E
M
E
U
H
N
S
O
L
O
N
G
L
B
N
B
E
T
L
E
Y
S
Y
O
T
O
W
O
E
I
S
G
I
V
I
R
E
R
N
U
D
A
T
O
E
S
E
H
E
L
E
H
O
T
H
E
V
E
S
A
O
R
C
S
H
D
E
R
Y
T
D
O
S
T
T
E
E
S
E
A
T
G
R
E
O
E
O
S
H
I
H
R
A
S
N
D
E
F
I
L
S
T
O
T
L
S
M
H
U
D
T
A
T
I
H
T
A
N
A
S
I
H
T
H
T
H
O
C
P
A
A
N
T
F
T
A
S
S
C
S
E
Y
E
R
O
E
I
O
S
H
L
T
R
I
O
M
U
F
S
W
O
R
G
U
O
H
T
E
M
U
E
A
E
H
T
W
H
O
B
T
I
H
N
I
T
S
E
R
D
N
A
W
P
N
X
A
M
H
O
R
D
A
H
T
F
O
N
O
I
S
S
E
S
S
O
G
I
L
O
G
O
F
M
M
I
R
T
N
U
E
S
R
U
O
C
G
N
I
O
L
R
U
T
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
M
M
I
D
N
T
E
O
E
M
I
T
E
M
O
S
E
T
A
D
A
T
R
O
H
S
O
O
L
R
E
T
A
R
E
P
M
E
T
E
R
O
M
D
N
A
Y
L
E
V
O
Illustrationen kan med säkerhet ifrågasättas. Diagrammet meddelar att BARNASINNE ANTAGLIGEN BEHOEVLIGASTE, ILLUSTRATIONEN INTE OANTASTLIG – ILLVILLIGA ANCLAGARE HËNVISAS ISTËLLET LËSANDET HESECIEL GAMLATESTAMENTET – INLEDANDE BESCRIVNINGEN CANSCE MER OEWERENSSTËMMANDE MED STRËNGASTE ÔSICTERNA BETRËFFANDE BESCRIVNINGARS VERCSTËLLANDE

Det flygande tefatet är skapat av de sammanklustrade orden MERCABAN samt SOLOMON'S SIGIL , den senare benämningen kallas även för Seal of Solomon på engelska, mer känt som Salomos sigill på svenska, samma utseende som Davids-stjärnan, alltså en sexuddig stjärna. Symbolen återfinns världen över, flitigt använd av frimurare exempelvis. Stjärnan består av två trianglar lagda på varann och med spetsarna åt olika håll. Den symboliserar tillvarons motsatta krafter, aktivt och passivt, maskulint och feminint, dualismen som genomsyrar hela vårt universum. Att de två trianglarna ligger på varann visar på hur allt är sammanvävt av motsättningar, mörker kontra ljus, okunnighet kontra visdom, ont kontra gott. En variant av yin- och yang-symbolen.

Detta är den platta bilden som i sin tredimensionella form egentligen består av två motställda tetraeder, vridna ett steg i förhållande till varann. En slags schematiskt förenklad bild av nåt som egentligen är de snurrande energifält som utgör Mercaban. Det finns gott om vackra bilder ute på nätet för den intresserade som ännu inte kommit i kontakt med denna esoteriska kunskap som förr var hemlig.

Ett förtydligande sitter vid bilden på Mercaban: ETT MEDDELANDE ANGÔENDE MERCABANS SNEDHET HITTAS TILLSAMMANS MÉ ELEGANTASTE BILDEN: RETFULLASTE SNEDHETEN INGEN, NËNËMENSAN – DENNIS HAR AVBILDAT ETT FLYGANDE TEFAT, INTE ETT STILLASTÔENDE! – BEUNDRA GËRNA ROERELSENS STILIGA...
– SCHAS! SCRYTSAMME DESIGNERN INTE BLYGASTE – SÔDËRIA'... DENNIS HËLSAR ALLA NYTILLCOMNA ELEVERNA ATT ROLIGASTE SPRATTEN ERA ATT HITTA.. – ANORDNARNA ANSVARAR INTE DE EVENTUELLA FOELIDERNA – BARNASINNE RECOMMENDERAS

Men vem är Dennis? Och eleverna? Oj nu blev det oordning i berättandet. De får faktiskt vänta på sin tur, ASSISTENTERNA först som förmodligen är detsamma som ANORDNARNA. Vad menas? Kortaste svaret måste bli det gäckande Ove-gänget. Ordet assistenterna dök inte upp förrän avsevärd tid av diagramträning passerat. Det var heller inte det första ordet. Jag erkänner utan omsvep att demoner och demonänglar var de första benämningarna, troligtvis inspirerade av demonansiktet på Herdemonumentet, samt fioletiketten där ordet "demoner" är väldigt iögonfallande. Rätt snabbt byttes dessa ord ut mot de respektlösa "getterna" och "rallarna", ord som är lätta att se. Men där stannade det inte länge. Diagrammen ville framhäva andra ord eller hur jag nu ska uttrycka det. Först blev det "ordonnanserna" sen "assistenterna" och det sista tillskottet är "seniorerna". Man brukar säga att kärt barn har många namn men här har jag tyckt mej förstå att det är tvärtom. De har inte alltid haft så bra rykte om sej enligt vissa av de små artiklarna som dök upp. Anledningarna tycks främst ha utgjorts av vidskeplighet och rädsla. Andra anledningar kan anas med tanke på min egen senare faktiska reaktion efter Oves uppträdande utanför lastkajen där han spelade på min fåfänga. Lätt att bli förbannad när det egentligen handlade om mitt eget ego.

Sonettsatsningen är dessa assistenters eller seniorers, de som har gått före oss i utvecklingen. Den är ett tillskott till de redan befintliga andliga satsningarna och helt olik dessa. Många människor är helt ointresserade av andlighet som ofta omges av ett högtidligt allvar vilket inte är lockande för alla, snarare tvärtom. Tjocka andliga böcker som exempelvis A Course in Miracles, Mirakelkursen, verkar troligtvis avskräckande på många bara genom sitt bibelliknande utseende. En snabb titt i densamma kan också påminna om religiösa texter och därmed slår antagligen en del igen den för gott. Martinus Thomsen och hans skrifter hör också till dessa gedigna andliga alster. Hans Tredje Testamente består av sju delar och hör inte till det mest lättlästa trots, eller kanske på grund av de mycket grundliga analyserna och förklaringarna hur skapelsen är uppbyggd och fungerar. Verkar antagligen avskräckande omständligt på vissa.

Hur når man dem som avskräcks av den traditionellt andliga litteraturen? Genom att linda in andligheten i nåt annat kanske... Jag är rädd att jag själv på nåt sätt har blivit inlindad i denna satsning hur det nu har gått till. Andarnas humorsatsning. Nej satsningen är inte min, det vill jag absolut understryka. Vart ska detta ta vägen... alltså... ja herrejé... Sonettdiagrammen speglar hela samhället, där finns allt som finns i vår värld eftersom alla ord kan hittas. Redan på ett tidigt stadium av sonettdiagramsutforskningen dök det emellertid upp en skolklass med åtminstone en magister. Förmodligen en assistent. I klassen finns en busunge med ADHD som heter DENNIS, en riktig värsting, misstänkt lik den där odygdige seriefiguren ni vet. Tilläggas kan att Dennis inte var nån av mina favoriter som barn, jag läste mycket hellre Kalle Anka. Dennis gillar att teckna och vill gärna framstå som sonettdiagrammens designer eller rentutav administratör. En assistentroll det med. I klassen finns förstås elever som förmodligen är de av er som blir intresserade av diagramläsning och startar att träna. Bland eleverna finns en reneria, ordentlig och stillsam... mjaa... ganska respektlös emellanåt. Ja detta är inte riktigt klokt. Förmodligen ett led i att reparera mitt tidigare tigande under uppväxtåren. Pseudonymen reneria som användes även vid mina två tidigare författarförsök är ett av de absolut vanligaste automatmönstren. Men det är bara en del av vad som har dykt upp alldeles av sej själv. Andra figurer kommer och går, alla är emellertid inte rollfigurer utan livs levande antingen i nutid eller en gång i tiden. Diagrammen är tidlösa. Samesystrarna finns där, massor av kända författare samt deras alster, filosofen Wittgenstein, rasisten Adolf Hitler, Marie-Antoinette och Robespierre, vishetsgudinnan Sofia, regeringen, en argsint etna-tant, namnlösa kritiker och jantelags-anhängare, vissa namngivna visselblåsare, mina föräldrar och icke namngivna systrar som måste få vara anonyma, samt ett otal andra. En massa olika hattar hittas passande människors olika inställningar till saker och ting, med andra ord avses de varierande attityderna. Ett tidigare okänt fenomen upptäcktes också, Rut-struten, som emellanåt gör sina oftast korta men kärnfulla uttalanden. Tarvar en förklaring, och nu återgår jag till det vanliga grunddiagrammet:

LITEN RENERIAS NYFICENHET AVSPISADES – ÔLDERDOMLIGASTE TALESËTTET ANVËNDES – "NYFICEN IENSTRUT, OEPPNARMAN SÔTITTARHANUT" – URSËKTA KONSTIGASTE HOPSKRIVANDET, UTTITTAREN CANHËNDA IFARTEN, NËMLIGEN MEFISTOFELES – OI – MENINGEN TALESËTTET TROLIGEN ENDAST TYSTANDET IRRITERANDE FRÔGANDET – RUT-STRUTENS SPONTANA UTROP MARKERAR OFTAST ARTIKELINNEHÔLLETS INNERSTA KËRNA
– AHA – SÔ MEFISTOFELES INTE EN ASSISTENT DÔ?
– ORIMLIGASTE FRÔGESTËLLNINGEN INTE DENNA, MEN EFTERSOM MEFISTOFELES ENDAST ËR EN OFARLIG SORTS FANTASIFIGUR ËRE TOTALT OMOEILIGT ÔTMINSTONE ENLIGT SONETTDIAGRAMS-ADMINISTRATORN – OROLIGA LËSARE REKOMMENDERAS TITTA I SINA ÔLDERSTIGNA TROSÔSKÔDNINGAR – TA GËRNA BORT ALLA OTIDSENLIGA FOERESTËLLNINGAR – BEHÔLL BARA DENNIS
– NEI-NEI, RENERIA MÔSTE LËST ALLDELES ÔTSCOGEN! – FËST INGEN TILLTRO SISTA MENINGEN, TROLIGEN EN FNURRA PÔ TRÔDEN – OTURLIGASTE DEBUTANTLËSANDET – FOERLÔT RENERIA! – MINSANN INTE ENCLASTE LËSANDET

Artiklarna är inte direkt allvarsamma som synes, även om de kan börja nog så seriöst tar det ofta en helt annan vändning när man minst anar det. Humorn är inte bannlyst precis. Artiklarna är samtidigt min, renerias, träning i diagramläsning och kan därför upplevas som ganska tramsiga och osammanhängande. En viss utveckling har turligt nog skett under de tre år som passerat men det är ändå fortfarande bara reneria som tränar. Överallt kan ses "detta raderas senare". Bara träning med andra ord, liksom andra diagramläsare hittar sina artiklar om intresse föreligger. Viss information kan ändå poppa upp men säker kan man inte vara. En öppen dörr rekommenderas emellertid.
Nu till LYRAn uppe i grunddiagrammets vänsterhörn. Eftersom DM-koden haft rykte om sej att leda till den Heliga Gralen kan det möjligen vara intressant att titta lite på en del av innehållet:

HELIGA GRALEN INTE EN TINGEST – SENSATIONELLASTE MEDDELANDET TROS FOERMODLIGEN INTE – MATERIELLASTE FOEREMÔLET FOERUTSATTS – LETATS, HOPPATS – SNOPNASTE AWSLOEIANDET TROLIGEN OERHOERT KONTROVERSIELLT – RENERIA TRËNAT DIAGRAMLËSANDE FLERA ÔR – GOTTOMTID HITTA DE FOERMODAT INSTALLERADE ANWISNINGARNA HITTANDET TEMPELRIDDARNAS SKATTER – MISSTANKARNA ANTAGLIGEN OUNDVIKLIGA, ÔTMINSTONE TILLATTBOERIAMED – INTRESSERADE DIAGRAM-LËSARE KOMMER EMELLERTID SNART FOERSTÔ OMOEILIGASTE FOERETAGET DETTA, ATT HITTA DETALIERADE, MED SANNINGEN OEWERENSSTËMMANDE UPPLYSNINGAR – RENERIA ENDAST HITTAT OTALIGASTE TRATTKANTARELLSTËLLEN, ELLER RËTTARESAGT OËTLIGASTE, EVENTUELLT VËRDELOESASTE...
– ÔDÉSËIERDUNUFOERST! – SURASTE KALASKOKERSKANS MISSNOEIE NATURLIGTWIS EGENDOMLIGASTE EFTERSOM NI INTE WET ATT DENNA DAMEN TROTT ATT SONETTDIAGRAMMEN INNEHÔLLER RENERIAS RECEPTSAMLING – GODASTE INGREDIENSERNA HITTATS SOM SMOER Ô GRËDDE MEN TRATTKANTARELLERNA OÔTKOMLIGASTE TROTS ATT METODISKA LETANDET HENNES – FOERSTÔELSEN INGEN ALLA DESSA SYMBOLERNA – DIAGRAM-ORDENS ANVËNDNINGSOMRÔDEN ENASTÔENDE MÔNGA, IBLAND FLER ËN DE ANTAGNA, SYMBOLISERANDE ANNAT ËN GRUNDBETYDELSEN – DIAGRAMMENS TRATTCANTARELLSTËLLEN ANWËNTS NËR RENERIA HITTAT NÔT INTRESSANT – PÔPECAS EMELLERTID ATT ANDRA INTRESSERADE MÔSTE NATURLIGTVIS INTE TA SAMMA INTELLIGENTA ORDANVËNDNING SOM RENERIA
– PÔSÔSËTT... – SNOPNASTE EFTERFOELIANDE DIAGRAMLËSAREN FOERSTÔR OERHOERDA SCILLNADEN MELLAN INTELLIGENTASTE RENERIA Ô...Ô...ÔÔÔ ATTIO PROSIT!!! – FINCËNSLIGASTE NYSANDET HITTAS INSTALLERAT – TACCARSÔMYCCET!
– TITTADËR: BRAGDMEDALIEN SENARE RENERIAS – SERAFIMERORDEN, NORDSTIËRNEORDEN, ALLIHOPA! – FATTAR NI? – OTROLIGASTE OMFATTNINGEN – FNITTRA INTE! – RENERIA DECORERAS, STÔRIU, TILLOMÉ I ECSACTA DIAGRAMMITTEN! – DECORERAS.... BLÔTIRA... AIII!!! – WËRSTINGANGREPP – MÔNNE DENNIS AWUNDSIUC?!
– DETTA EKSEMPLIFIERAR ENDAST KNASIGASTE FANTISERANDET, DENNIS-INPASSET
– NEI INTEALLS, MEDALI-REGNET HITTAS INTE ENDAST I SONETTDIAGRAMMEN – ALLVARLIGASTE MENINGEN NATURLIGTVIS... STIËRNSMËLL! AIIII!!! – ÔSÔVIDARE, SÔLËNGE DET ROAR – DENNA DEMONSTRATION DEMONSTRERAR ENDAST ANSENLIGASTE MOEILIGHETERNA DESSA SONETTDIAGRAMMENS – ATT TRËNA ALLTSÔ – STORHETSVANSINNET INTE RENERIAS – TALRIKASTE NEDERLAGEN NORPAT EVENTUELLASTE FOERUTSËTTNINGARNA

Men sonettdiagrammen innehåller mer än så. Det kryllar av motsatser och synonymer, dessa hittas ofta sittande tillsammans på samma ställe underligt nog och här kan man även tänka andra språk. Förutom detta hittas massor av artister, författare, litteratur, maträtter, blommor, idrottsgrenar, alternativterapier med mera, med mera. Orden LETA och HITTA kändes inspirerande till att skapa uppgifter, alltså LETA ARTISTER eller HITTA MATRËTTER eller vad som helst, om man tycker det är roligt. Ibland utvecklar sej dessa uppgifter till en oanad liten artikel, exempelvis denna där även de inledande hittade orden sitter i sträng vilket de annars inte alls behöver göra utan kan letas/hittas över hela diagramytan:

LETA KOMMUNIKATIONSAPPARATER! – RADIOAPPARATER... TELEFONER... FOERBUNDSARKEN... OI! – ARC OF COVENANT HITTATS DIAGRAMMITTEN – MOSES Ô OEVERSTEPRËSTERNA TALADE MED DERAS STENTAVELBRINGANDE GUDOM I HEMLIGASTE Ô SAMTIDIGT FARLIGASTE APPARATEN – REIËLASTE SCYDDSUTRUSTNINGEN NOEDWËNDIGASTE ENLIGT INFORMATIONEN I BIBEL-BERËTTELSERNA – ËDELSTENAR ANSÔGS OERHOERT SCYDDANDE SÔ OLICA SORTERS ËDELSTENAR INFOGADES I SCYDDANDE BROESTPLATTAN – NEI FANTISERANDET INGET, I ANDRA MOSE-BOCENS TIUGOÔTTONDE CAPITEL SES DESSA UPPGIFTER – FEMTONDE WERSEN INLEDANDE – FARLIGHETEN ANTAGLIGEN INTE OEWERDRIWEN TROTS OFOERSTÔELIGASTE FOERSICTIGHETSÔTGËRDERNA – ARCEN INTE ENDAST EN IMPONERANDE COMMUNICATIONSUTRUSTNING UTAN EN ELDUTSLUNGANDE MASCIN ALTERNATIWT APPARAT SOM ISRAELERNA ANWËNDE FOERSWARSSYFTE ENLIGT INSATTE FOERFATTAREN GRAHAM... EFTERNAMNET INTE STRËNGSITTANDE, MEN RENERIA ËR ROERLIG – ENWISASTE CLIVANDET GER OFTAST RESULTAT, FOERRELLERSENARE – DËRSERNI: PHILLIPS!

Det alster som avses är Graham Phillips The Templars and the Ark of the Covenant. Foerfattaren har gjort en grundlig undersökning inte bara av bibeltexterna, han har varit på plats, gjort rena detektivjobbet i sina försök att spåra både arken och bröstplattans ädelstenar som tydligen spridits åt olika håll och kanter. En spännande sannskildring, klart läsvärd.

Med viss tvekan tar jag med följande stycke som väl dök upp på grund av att Drosnin's Bibel-koden hittades:

HALLÔ ALLA SNOPNA ANALYSERARE, MATEMATIKER SAMT ANDRA RËTTSKAFFENS MËNNISKOR – TEORIERNA STËMMER OFTA MENINTEALLTID – SMARTASTE UTRËKNANDET URARTAR EMELLANÔT – TORAN, ALLTSÔ MOSE-BOECKERNA ANSETTS INNEHÔLLA INKODADE MEDDELANDEN, MEN MENINGEN INGEN INLËSANDET FRAMTIDEN I MOENSTREN EFTERSOM INGA POSITIONER FASTLÔSTS – ËNDRAS ALLTEFTERSOM INRE ANMANINGARNA ËNDRAS – DETTA GENANTA PÔSTÔENDE GËLLER OCSÔ SONETTDIAGRAMMEN – SEDELBUNTARNA ALLTSÔ INTE RENERIAS EFTERSOM INRE ANMANINGEN MISSATS – SNOPNASTE FATTIGDOMEN DËRFOER FOERNËRWARANDE SITUATIONEN, MEN INTE LËNGETILL – ECONOMISCT OBEROENDE SENASTE LËNGTAN, DËWILLSËIA INNAN NEDERLAGEN SLOGTILL – LESSNASTE RENERIAS LIWSLUST NËSTAN NOLLATS – ENSAMHETEN INTE ROLIGASTE HELLER – NU URARTADE ALLTIHOPA – FOERLÔT IRRITERANDE SIËLWUPPTAGENHETEN – RENERIA HA'RE EGENTLIGEN OFOERSCËMT BRA, SÔDÉSÔ
– IA MODSTULENHETEN INTE ODLINGSVËRD SÔ ËNDRA OMEDELBART INSTËLLNINGEN, ASSISTENTINPASSET – SMITTSAMMASTE RESIGNATIONEN INGEN GLËDIESPRIDARE!

Alltså ryckte jag upp mej igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Men det påbörjade ämnet envisades. Denna artikel tog vid:

TEXTENS SLINGRANDE EGENTLIGEN INTE NOEDWËNDIG – ORDSKAPANDE NATURLIGTVIS MOEILIGT I ALLA SORTERS TEXTER ËVEN LINIËRA – ENDA SKILLNADEN ETT ANNAT RESULTAT – ËNDÔ ENWISAS RENERIA SLINGRA SEI, NEI-NEI, TEXTERNA NATURLIGTWIS – ANLEDNINGEN DIFFUSASTE – REDAN ANTRËDDA AUTOSTRADAN INTE FOERCLARINGEN – DUMMASTE SLINGRANDET EMELLERTID NATURLIGASTE ROERELSEMOENSTRET, DEWILLSEIA ORMARNAS Ô...
– AHA! SENSATIONELLASTE AVSLOEIANDET HELT SËCERT UNDERLIGGANDE – RENERIA FOERSA SEI TROLIGEN – NI MINNSWËLAN TEWE-SERIEN! INTE? NAMNET GLOEMT MEN INTE OEDLORNA – HEMSCASTE UTSEENDENA DOLDES UNDER ANSICTSMASCERNA – RENERIA ANTAGLIGEN EN SÔN! RËDDESEIDENSOMCAN! AVLIVA...
– NEINUIËDRARANÔDA! – RENERIA OCH RUT-STRUTEN ENIGA – TA'RELILLALUGNA ALLTSÔ – RËDDASTE ANGRIPAREN RECOMMENDERAS SANSASEI, RENERIA INTE NÔNSÔNDËR OEDLA – RAPPORTERAS ATT STIËRTEN INTE TAPPATS EN ENDASTE GÔNG – ILLVILLIGASTE ANGREPPET RETURNERAS AWSËNDAREN ENLIGT POSTALA REGLEMENTET – ADRESSATEN OANTRËFFBAR
– ÔTERGÔNG ORDNINGEN, ALLTSÔ ORMROERELSEN, ALTERNATIWT WATTENROERELSEN – MEANDERSLINGRANDET INTE DIRECT OVANLIGT OMMANSEIERSÔ – DM-METODEN INTE DEN ENDA SLINGRANDE COD-METODEN – ENLIGT GRUPPTEORI-EXPERTEN ELIYAHU RIPS ËR TORAN, ALLTSÔ MOSE-BOECKERNA CODADE – HEBREISCA ORIGINALET FOERSTÔS ANWËNTS – ORDMELLANRUMMEN BORTTAGITS – LËNGSTA ORDSTRËNGEN RESULTATET – TREHUNDRAFYRATUSENÔTTAHUNDRAFEM TECCEN – HISSNANDET ÔTMINSTONE RENERIAS – DATORN NOEDWËNDIGASTE REDSCAPET, ANNARS TYVËRR INTE HANTERBART – UNDRAS IUST... SONETTERNA... DEWILLSEIA ALLA TILLSAMMANS... DATAPROGRAMMETS TILLGËNGLIGHET HETASTE OENSKAN – SÔDËRIA', RYGGRADSKËNSLAN INTE SËMSTA SÔATTSEIA – DETTA REDAN OMTALATS – AHA, SUSHUMNA... HUMMAS... – ÔTERSTÔR SE RESULTATET – ÔTER ENASTÔENDE SUPERSTRËNGEN – INFORMATIONEN BETRËFFANDE ËMNET HITTATS UNDERMEDWETET... NEIDÔ, INTEALLS, DUMMASTE SKËMTANDET OPASSANDE... RADERGUMMIT... STALS... ANONYMASTE ODYGDSPÔSEN...
– ALLWARSAMMASTE RENERIA OMBEDES STUDERA DENNIS-SERIEN, TENTAMEN IMORRON, TIDIGASTE TIMMEN
– MEN...
– OTTAN ALLTSÔ! SNORVALPEN INTE I LECTAGEN
– MEN...
– INGA MEN!
– MAGISTERN! RENERIA GRINAR IGEN!
– MENHURIHELA FRIDENS DAR...
– RADERGUMMIT! – RENERIAS HIËRTSCËRANDE SNYFTNINGAR RENTUTSAGT ENDAST TEATER – INSPIRATIONEN NYINSPELADE TEVE-PROGRAMMET MORGANS MISSION, OM SKOLMOBBANDET – ËMNET TYDLIGEN AKTUELLASTE TROTS MODERNASTE UNDERWISNINGSMETODERNA
– URSËKTA KAOTISKA ARTIKELN, MEN TILLPHËLLET ÔSTADKOMMER TIUVEN – URARTADE VISST – SAMVETSGRANNASTE RENERIAS NATTSOEMN OFFRAS – MIDNATTSTIMMEN INNE MEN ARTIKELSLUTET MÔSTE DIT INNAN OEGONIHOPFËLLANDET – FOERFATTAREN MICHAEL DROSNIN ÔSTADKOM SPËNNANDE ALSTRET AWSEENDE BIBEL-CODEN – TITELN AVLEVERERADES IUST – NATTI-NATTI!

Ja då var det de där finurliga finesserna då. Mycket konstigt, men det finns sådana att hitta för dem som gillar att leta. Vissa är helt fantastiska. Illustrationer kan också hittas i vissa sonettdiagram, och de är inte mindre fantastiska som ni redan sett exempel på.
Frågan jag ställer mej är oundviklig: Är sonetterna preparerade med allt detta eller hur i hela fridens dagar fungerar det? Jag kan avslöja att det finns illustrationer även i svenska dikter, ja till och med i en psalm, men den bilden är inte alls rumsren, vet inte om jag vågar publicera den, får se. Dennis-assistenterna skulle förmodligen tycka att det vore riktigt livat...
Och hur kan det komma sej att så enormt mycket av automatmönstren stämmer in på mej och min familj, vänner och bekanta? Namnuppgifter innehållande alla förnamn samt efternamn sittande i sträng, adresser, gamla såväl som nya. Nog måste det väl ändå vara likadant för alla som tittar i sonettdiagrammen?! Det kryllar av namn så det borde väl inte vara omöjligt att alla hittar sina nära och kära, bekanta och så vidare. Den enda jag har visat dessa diagrammen för är i princip min äldsta syster men hon har bara sagt att hon inte ser det jag ser i dem, därefter inga som helst kommentarer. Jag är mycket nyfiken på vad andra kommer att se.
Naturligtvis hittas även namnet på konstnären som målade den vackra tavlan med de skickligt ditmålade dolda motiven men om det är möjligt att upptäcka är en annan sak. En elevuppgift som heter duga!

Ytterligare en liten såkallad artikel ur artonde sonettens grunddiagram propsar på att bli tillkännagiven. Varsågoda:

SENSATIONELLASTE MEDDELANDET HITTAS I SONETTDIAGRAMMET ANGÔENDE DEN DOLDA ANSPELNINGEN GËLLANDE DANIEL DEFOE'S COD I ROBINSON-CRUSOE-ALSTRET – ANSENLIGASTE MËNGDERNA ANTALSUPPGIFTER SES, OFTAST ALTERNATIVA ANTAL – DETTA KNASIGASTE FOERFARANDET DOELIER DEFOE'S MEDDELANDE TILL DE SENARE ELEWERNA, DEVILLSËIA DE INTELLIGENTASTE – TYWËRR HOER INTE RENERIA DIT
– DEWADEWËRSTA! – NEDRIGASTE PÔSTÔENDET! – ËREKRËNKANDE, DÉÉWADÉÉ MINSANN! – NI ËR INTE SNËLLA!
– EN TRYCKANDE TYSTNAD SPRIDER SEI MEN ERSËTTS SNART AV ENVISASTE MUMLANDET – HOERS OLIKA SIFFERANGIVELSER RABBLAS SNABBASTE FARTEN, IRRATIONELLASTE SËTTET – OI, HULLEROMBULLER I RENASTE VANSINNET... TRODDENIIA' – VANLIGASTE PRESTATIONSÔNGESTEN INTE RENERIAS – ROLIGASTE HITTANDET DRIWCRAFTEN, INTE INTELLIGENSENS DEMONSTRERANDE

Vad mer finns att tillägga tro... Jo: FIOLETIKETTENS TEXT HITTAS NÔNSTANS I SONETTDIAGRAMMET, SAMMANHËNGANDE NATURLIGTWIS – TESTA SEENDET!

När jag hade skrivit så långt och allting kändes rätt bra, förhållandevis skapligt, då drämde sonettdiagrammet till med detta som inleddes i god tro när jag tänkte redovisa sonettdiagrammets finurliga finesser:

FINURLIGASTE FINESSERNA KANHËNDA OTIDSENLIGASTE MEN ËNDÔ TRENDIGASTE... – SEN-SMET-RESTEN...
– INTE STRESSA!
– NEHEI – INPASSET SOFIAS ALTERNATIVT MAGISTERNS ALTERNATIVT ASSISTENTERNAS... – OSËKRASTE FOERHÔLLANDEN RÔDER – ETT ENASTÔENDE MILIOE-INTRESSE DËREMOT OTVIVELAKTIGT DRABBAT SILLSALLADEN... NEI-NEI, INTE ARTIGT... SUDDAS DESPERAT... DRABBAT SAMHËLLET, SÔ FINESSERNA... ATTANS OSËKERHET...
– FINESSERNA KANSKE FOELIER DEN TRËNANDE PERSONENS PERSONLIGA INTRESSEN!
– GONATT ALLT TIDIGARE HITTANDE – RENERIA TRODDE DE HITTADE FINESSERNA INSTALLERATS – ANTAGLIGEN INTE RËTT – SÔ OERHOERT FOERSMËDLIGT – SENSATIONELLASTE HITTEGODSET DËRMED TOTALT OINTRESSANT ATT BERËTTA OM – TROSKYLDIGASTE RENERIA LESSEN – EGNA TRËNANDET ENDAST EGENSINNIGASTE DUMHETERNA – BARNSLIGASTE, FIANTIGASTE, MEST IDIOTISKA ARTIKLARNA, TA EKSEMPELWIS TAHITI-BILIETTERNA, DUMMASTE DUMHETERNA – MATT-UNDANDRAGANDETS RESULTAT: RENERIA RETIRERAR – RADERANDET ENDA RËTTA – DRA ÔT HELSEFYR! – EXIT RENERIA
– OI, VILCEN REAKTION! – SNËLLANÔN, ORSAKEN TROLIGEN ALLVARSAMMASTE – SVARET AVLEVERERAS OMEDELBART:
– TVI VALE! – UTROPET RUT-STRUTENS – UNDERLIGASTE TRAMSET, HU SÔNT STRUNT! – ATT RENERIA HADE DENNA DUMHETSPOTENTIAL, HELT OTROLIGT! – TALANDET MAMMAS FOERMODAT MOERDANDE OMDOEME OM HON HADE SETT RENERIAS SONETTDIAGRAMSARBETE – SVARTASTE FRAMTIDSUTSICTERNA ANTYDS INTE ENDAST, SONETTARBETETS EXISTENS HOTAS – ORESONLIGASTE INSTËLLNINGEN ANTAGLIGEN NEDËRWTS – BISTRASTE FOERDOEMANDET RUTINBETONAT
– VA?
– TA EN NËRMARE TITT INNAN DU SUDDAR RENERIA – DENNIS-HYSSEN INTE DE ENDA ARTICLARNA – ARBETSLOESHETS-SITUATIONEN Ô ALLA ANDRA SIËLVUPPLEVDA HISTORIER – RASERA INTE SONETTARBETET AV ENOEGDASTE SEDVANETËNKANDET
– MUTTRANDET MITT, RENERIAS – STOLTASTE REDOWISANDET HITTADE FYNDEN ENDASTE MOROTEN, INTE OFFENTLIGGIOERANDET AV TRISTASTE LIVSUPPLEVELSERNA SAMT DET OEWRIGA TRËNINGSSCRIWANDET – SAMMELSURIGASTE SWAMLET INTE INTRESSANTASTE LËSNINGEN ENDAST SCRATTRETANDE DUMT – UTESLUTANDE MENINGSLOEST – SLUTRESONERAT – TROLIGEN... OM INTE NÔT OVËNTAT HËNDER

Just det ja, de övriga sonettdiagrammen... fast det är väl knappast nån som är intresserad av sånt trams. Sånt kan man ju i vart fall inte öppet erkänna. Nej just det. Eventuellt kommer ni att kunna tacka er lyckliga stjärna. Om allt går enligt de osynliga bakomliggande krafternas oemotståndliga intentioner kommer ni att i hemlighet kunna följa renerias träning i diagramläsande ute på nätet. Som en slags följetong som startar när det är dags. Det som i inledningen förmodligen verkar som osammanhängande fragmentariska små historier kan eventuellt senare pusslas ihop till en större helhet där en smal liten stig går genom snåriga snår mot... okänt område. Jag får motvilligt erkänna att alla artiklarna faktiskt inte är strunt trots det ovanliga skrivsättet och de mer än underliga, oväntade vändningarna. När jag tänker på vad jag lovade mej själv under uppväxtåren, att jag senare, i vuxen ålder, måste hitta ett sätt att berätta om hur eländigt detta med den personliga läggningen med dess medföljande problem var, förstår jag att tillfället är för bra för att sumpas. Jag ska inte svika mej själv mera. Det ämnet finns med i diagramartiklarna men inte mer än som en ingrediens i den övriga livskompotten. Alla artiklarna är heller inte tagna från mitt liv, o nej. Där finns nutidshändelser som ebola-viruset, tiggarna utanför affärerna, visselblåsarnas avslöjanden, Higgs-partikelns upptäckt samt mycket annat. I diagram-tappning.

Ja då var det diagrammen då. I många av de sonettdiagram jag tittat i hittas liknande anvisningar som denna som kan ses/skapas även i detta sonettdiagram: ANWËND SHAKESPEARE-SPECIALISTEN AMANDA MABILLARD'S MODERNISERADE STAVNINGSVERSION. Hennes namn är mycket lätthittat i diagrammitten.
Ja att använda originalstavningen kan antagligen te sej svårt eftersom stavningen på den tiden såg något annorlunda ut än vår nuvarande, vilket samtidigt väcker en fråga. Kan mina sonettdiagramsfynd, exempelvis illustrationerna, vara "tillförlitliga" när det inte är originalstavningen som använts? Jag tänker inte delta i nån debatt om detta eftersom mina egna livsupplevelser pekar på att ingenting är omöjligt för den som har förmåga att åstadkomma exempelvis supertydlig text i kaffesump. Ja, hur skulle annars alla tydliga bilder kommit dit? I sumpen alltså. Eller den tydliga moln-pegasusen? Eller maskens akrobatiska rörelser bland förgätmigejen? Eller det mirakulösa hittandet av Trygve Gulbranssens tredje bok - jag gick som på räls, förmodligen fjärrstyrd av min egen livsguide.
En märklig sak som är resultatet av varken originalstavningen eller Amanda Mabillards stavning är bilden på Mercaban som återfinns endast om man använder den variant som jag skrev av i tonåren. I den ersätter apostrofen bokstaven E på två ställen. Owest rad 10, growest rad 12, stavas i min tonårsversion ow'st och grow'st.
Mabillards version innehåller alltså två ytterligare bokstäver, med den påföljden att ariadne-labyrinten då får ett stort hål i mitten och ingen mercaba-bild.

Ur grunddiagrammet för sonett 18 kom denna text:

MERCABA-ILLUSTRATIONEN SES ENDAST I RENERIAS ARIADNE-LABYRINT ELLER RËTTARESAGT I TONÔRSAWSCRIFTENS STAWNINGSWARIANT – ENDA SCILLNADEN EN LITEN ACCENT-LICNANDE MARCERING, VANLIGASTE NAMNET APOSTROF – TIONDE ALFABETSFORMEN I HEBREISCA ALFABETET ËR UTSEENDEMËSSIGT PÔFALLANDE LICARTAD – HELIGASTE BETYDELSEN TROLIGEN INTE ALLMËNWETANDETS EFTERSOM HEMLIGASTE CABBALA-CUNSCAPERNA ANSETTS SÔ SENSATIONELLA ATT HANTERANDET INTE ALLTFOER LËNGESEDAN ENDAST TILLËTS OEWERSTEPRËSTERNA – DENNA UNICA ALFABETSFORM REPRESENTERAR URSPRUNGLIGA SCAPELSEWIBRATIONEN – UNDERLIGASTE PARALLELLEN DENNA APOSTROFEN, UTAN DEN INGEN MERCABA-ILLUSTRATION – RENERIAS VETANDE HËMTATS UR ETERN... NEIDÔ ANDLIGASTE ALSTRET, MEN TYWËRR HAR INTE ALSTERTITELN HITTATS ENDAST ALSTERFOERFATTARNAMNET, I AMANDA MABILLARD'S ARIADNE-LABYRINT!!!


S
H
A
L
L
I
C
O
M
P
A
R
E
T
H
E
E
T
O
A
S
U
R
L
I
N
G
B
U
D
S
O
F
M
A
Y
A
N
D
S
U
M
M
M
A
H
I
N
E
S
A
N
D
O
F
T
E
N
I
S
H
I
S
G
E
M
D
S
N
E
S
B
Y
C
H
A
N
C
E
O
R
N
A
T
U
O
R
E
E
N
I
H
A
L
L
N
O
T
F
A
D
E
N
O
R
L
R
L
S
R
H
E
L
S
L
D
E
A
T
H
B
R
A
G
T
H
O
O
E
D
L
S
T
V
C
R
L
I
N
E
S
T
O
T
I
M
E
T
U
S
S
C
E
D
E
A
E
E
A
L
A
T
H
E
O
R
E
Y
E
H
W
E
C
O
A
A
K
E
D
M
H
L
E
S
A
N
D
T
H
I
S
O
A
P
H
M
S
Y
A
H
E
M
S
A
R
I
E
 
 
 
 
S
C
U
N
O
A
P
E
T
H
F
M
U
R
N
B
H
E
 
 
 
 
G
A
G
D
S
N
L
H
H
S
O
I
S
O
R
N
T
H
 
 
 
 
I
N
R
E
S
G
E
A
O
O
E
T
L
N
E
A
S
T
 
 
 
 
V
S
O
R
E
I
X
T
U
D
Y
E
A
T
T
C
E
O
 
 
 
 
E
E
W
S
S
N
I
H
A
S
E
M
N
S
E
N
V
T
E
F
I
L
S
E
E
T
S
G
O
A
R
D
E
O
R
E
N
E
I
L
G
N
O
L
O
S
S
I
I
C
N
L
T
N
H
S
E
W
I
M
S
A
G
N
O
L
O
S
T
N
O
O
D
L
M
I
T
R
T
O
N
E
H
W
E
D
A
H
S
S
I
H
N
U
I
T
O
W
T
I
E
U
O
H
T
R
I
A
F
T
A
H
T
F
O
R
M
O
R
H
O
A
Y
H
T
T
U
B
D
M
M
I
R
T
N
U
E
S
M
O
E
G
H
F
M
O
R
F
R
I
A
F
Y
R
E
V
E
D
N
A
D
S
L
U
O
O
T
E
M
I
T
E
M
O
S
E
T
A
D
A
T
R
O
H
O
O
R
E
T
A
R
E
P
M
E
T
E
R
O
M
D
N
A
Y
L
E
V


IAMES TWYMAN - förnamnets egentliga stavning är James. Boken där uppgifterna angående hebreiska alfabetets heligaste bokstav, yud, hittades, heter The Kabbalah Code.

Ur grunddiagrammet kom också detta:
URSËCTA AMANDA MABILLARD, DINA ANALYSER FOERRINGAS INTE – DETTA MEDDELANDE ËR ENDAST ETT TILLRËTTALËGGANDE ANGÔENDE DEN EGENTLIGA FOERFATTAR-IDENTITETEN, INGET ANNAT
– ... FUNDERAS... ENGELSCA SPRÔCET FOERSTÔS HENNES... AHA, HËLSNINGEN ANTAGLIGEN INTE NOEDWËNDIGASTE ÔTGËRDEN, EN ANWISNING INSTALLERATS, AWSËNDAREN WISSERLIGEN ANONYMASTE MEN...
– SNO'REI, STANNA INTE DËRDUËR RENERIA, TA SCOTTSËCRA WËSTEN Ô SOLANAS REWOLWER – SNËLLASTE UPPHITTAREN INSTALLERADE DENSAMMA I "O MISTRESS MINE" – OMTËNKSAMMASTE ANONYMASTE KLASSKAMRATEN AWSËNDE MEDDELANDET
– IAHAIA, ODÔGAN DENNIS! SÔVAREMÉDÉ, MEN RENERIA DEMONSTRERAR GËRNA TROFÉN

Varsågoda:


O Mistress mine where are you roaming? - anses vara skriven av Shakespeare

O Mistress mine where are you roaming?
O stay and hear, your true love’s coming,
That can sing both high and low.
Trip no further pretty sweeting.
Journeys end in lovers’ meeting,
Every wise man’s son doth know.

What is love. ‘tis not hereafter,
Present mirth, hath present laughter:
What’s to come, is still unsure.
In delay there lies no plenty,
Then come kiss me sweet and twenty:
Youth’s a stuff will not endure.O
M
I
S
T
R
E
S
S
M
I
N
E
W
H
E
R
E
Y
A
T
S
O
G
N
I
M
A
O
R
U
O
Y
E
R
A
A
N
D
H
E
A
R
Y
O
U
R
T
R
U
E
L
O
V
N
I
S
N
A
C
T
A
H
T
G
N
I
M
O
C
S
E
G
B
O
T
H
H
I
G
H
A
N
D
L
O
W
T
R
I
W
S
Y
T
T
E
R
P
R
E
H
T
R
U
F
O
N
P
E
E
T
I
N
G
J
O
U
R
N
E
Y
S
E
N
D
I
R
E
V
E
G
N
I
T
E
E
M
S
R
E
V
O
L
N
Y
W
I
S
E
M
A
N
S
S
O
N
D
O
T
H
K
N
T
O
N
S
I
T
E
V
O
L
S
I
T
A
H
W
W
O
H
E
R
E
A
F
T
E
R
P
R
E
S
E
N
T
M
I
G
U
A
L
T
N
E
S
E
R
P
H
T
A
H
H
T
R
H
T
E
R
W
H
A
T
S
T
O
C
O
M
E
I
S
S
T
Y
A
L
E
D
N
I
E
R
U
S
N
U
L
L
I
T
H
E
R
E
L
I
E
S
N
O
P
L
E
N
T
Y
T
H
A
T
E
E
W
S
E
M
S
S
I
K
E
M
O
C
N
E
N
D
T
W
E
N
T
Y
Y
O
U
T
H
S
A
S
T
U
 
 
 
E
R
U
D
N
E
T
O
N
L
L
I
W
F
FSOLANAS VALERIE hittas i diagrammitten samt REVOLVER. Det mesta av namnet blåmarkerat liksom revolvern. Man kan läsa antingen SOLANAS REVOLVER eller VALERIES REVOLVER. Observera att under revolvern står det två PRESENT, ett åt vardera hållet ungefär som två händer som räcker fram revolverpresenten... Förmodligen Dennis händer, eller vad tror ni? Det går i alla händelser att läsa HËNDERNA UNDER REVOLVERN ËR NATURLIGTWIS DENNIS... Men hur kan detta finnas där? Slump eller installerat?

Sonettsatsningens lekfullhet går inte att ta fel på men inrymmer också, som redan visats, ord som lätt kan tolkas ur rädsloperspektivet. För mej blev Hitler ett sådant fasaväckande ord eftersom funderingar beträffande anledningen till att jag sitter med detta sonettarbetet naturligtvis dykt upp. Vad beror det på? Tänk om jag var Hitler och nu har fått detta jobbet för att på nåt sätt försöka reparera skadorna. Namnet Hitler är ett vanligt diagramfynd. Denna förskräckligt fasansfulla tanke har inte släppt trots diagramförsäkringar om motsatsen. Ja det är just det, diagrammens motsägelsefulla natur. Läser man in nåt som pekar åt ett visst håll ser man oftast strax ett motsatsord eller ett "inte". Diagrammen speglar vårt dualistiska universum.
När jag nu sitter och pusslar ihop detta sista kapitel i mitt tredje författarförsök kommer denna artikel upp ur Mabillard's ariadne-labyrint:

RENERIAS INTELLIGENS-CVOT VARCEN BËSTA ELLER SËMSTA – BARNASINNET EMELLERTID ODLATS URSINNET TILL TROTS – RENERIA ANTAGLIGEN INTE ERINRAT SEI RASERIUTBROTTEN
– AHA, HEMSCASTE ANTECEDENTIAN ANAS – HITLER ANTAGLIGEN RENERIAS TIDIGARE INCARNATION – HANS RABIATA BETEENDE HISTORIENS ABSOLUT HEMSCASTE – OM RENERIA TIDIGARE WAR HITLER MÔSTE RENERIA TILLINTETGIOERAS – FOERINTELSEN SOLCLART BËSTA LOESNINGEN, LIVSLUSTEN ËNDÔ OBEFINTLIGASTE – ELËNDIGASTE LIVSLEDAN INTE TILLFËLLIGASTE – GENSVARET HITINTILLS INGETALLS BETRËFFANDE BERËTTANDE ELLER SCRIVERIER – ELËNDIGASTE TIGANDET VEDERVËRDIGASTE OAVSETT ANLEDNINGEN – "NEMESIS" SES MEST OEWERALLT I SONETTDIAGRAMMEN MEN ORSACEN INTE VELAT AVSLOEIA SEI – ILLAVARSLANDE MINSTSAGT – OTREVLIGASTE, ABSURDASTE SITUATIONEN, Ô RENERIA ALLDELES ENSAM – MUSSOLINI... OISAN, EN TILL TYRANN...
– RENERIAS ANTECEDENTIA ALARMERANDE – SNABBASTE RENERIA ILADE MELLAN LËNDERNA I HISSNANDE RAKETFART – ACCELERATIONEN... INTE ENS DENNIS SCULLE CLARA AV'ET – IDENTITETSBYTET SKICKLIGASTE, HELT ENASTÔENDE – RENERIA NËSTAN SNABBARE ËN ASSISTENTERNA
– ATTENTION ALLA EFTERKOMMANDE ELEVER! – WARESEI RENERIA ELLER NÔN ANNAN BARNASINNESINNEHAVARE CAN BEHANDLA SINA MEDMËNNISKOR SÔ USELT SOM MUSSOLINI Ô HITLER – ANDLIGASTE INSTËLLNINGEN INTE HELLER RESULTATET EN ENDA INCARNATION – INLINDADE RENERIA HAR BARA RESIGNERAT – STËNDIGA NEDERLAGEN INTE LIVSBEIAKANDE – NESLIGASTE TIGANDET AVSEENDE TIDIGARE ALSTRET VERKLIGA DOEDSSTOETEN – RENERIA HAR EMELLERTID INSETT EGNA ANSWARET – TRAMSIGASTE SWAMLANDET RENERIAS – RETIRERA ENDA RËTTA – ALSTRET ÔTERCALLADES – OMREDIGERANDET ENDA RACA – BARNASINNETS BORTRATIONALISERANDE NOEDVËNDIGASTE – OFFRATS TROWËRDIGHETENS ALTARE
– DENNIS HELT FOERSCRËCCT – FOERSTÔNDIGASTE ODÔGAN GNOR OFOERTROETTAT I RENERIAS HASOR – REPARERANDET HANS INNERSTA OENSCAN – STELASTE ÔSICTERNA INTE GRUNDFOERUTSËTTNINGEN ANDLIGHETEN, TWËRTOM – GYNNSAMMASTE OEGONGLIMTARNA DËREMOT OUNDGËNGLIGASTE – HUMORN DENNIS-ASSISTENTERNAS, DETWILLSËIA SENIORERNAS, UTGÔNGSLËGE I SONETTSATSNINGEN

Åh så skönt! Största lättnaden min. Tack! Äntligen kan jag släppa dessa hemska hitler-tankarna. Fast det kvarstår andra tankar, andra frågor... Denna artikel dök upp ur grundsonetten:

DM-METODEN DEMONSTRERAR KANSKE ENDAST MEDVETANDETS RESURSER – RENERIAS TRAMSIGA STRUNT ANTAGLIGEN OTILLFREDSTËLLANDE, SËMSTA RECLAMEN – TYWËRR – OERHOERT NEDSLÔENDE – ASSISTENTERNA RADERAR ANTAGLIGEN ALLTIHOPA – OH! – HOT SPOT – HETASTE STËLLET HITTATS – AHA, SUSHUMNA! – RYGGRADENS MITTERSTA ENERGI-CANAL! – HEMLIGASTE WETANDET, TYSTASTE TASSANDET TILLËMPATS – OMTALANDET INTE TILLÔTET TIDIGARE – DENNA HEMLIGHET INNEHÔLLER MERA HEMLIGT MATERIAL SOM KUNDALINIRESNINGEN – NORMALASTE NYFICENHETEN ÔTMINSTONE RENERIAS – ...MEN... CAN NI INTE TALA DÔ?... POD-RADION... INTE?... – DEVADEDUMMASTE! – RENERIA RADERAR DESPERAT MEN ËNDRARSEISEN – DUMMASTE RENERIAS UNDRANDE ANTAGLIGEN ËWEN ANDRAS – UPPLYSNINGARNA HITTADE VIA INTERNET OTILLFREDSTËLLANDE BETRËFFANDE RESULTATET KUNDALINI-RESNINGEN – ËRÉNÔTATTHA?

Ja frågorna fortsätter, födda ur de tidigare fynden. Mycket mera kommer upp ur diagrammet men allt går naturligtvis inte att ta upp här och är förmodligen inte heller intressant eftersom:

ACCESS DM-METODEN GER INTE AUTOMATISCT TILLGÔNG DE HEMLIGASTE DOKTRINERNA – DENNA METODEN ENDAST EN TRËNINGSMETOD ATT TRËNA SEENDET

Detta hindrar förstås inte att ytterligare några artiklar ur artonde sonettdiagrammet vill fram:

CANCER-METASTASERNA SES I NËSTAN ALLA SONETTDIAGRAMMEN – EGENTLIGEN INGETANNATËN AUTOMATMOENSTER – FARLIGASTE SMËRTSAMMASTE SIUKDOMEN EMELLERTID MËNNISKORNAS ATT TAMPAS MED – DOKTORERNAS CEMOTERAPI Ô MEDICINER TROS FORTFARANDE ENDA RËDDANDE ÔTGËRDERNA – ALTERNATIVTERAPEUTERNAS SIGNALER OM ENERGIMËSSIGA ORSAKER MËNNISKORNAS SIUKDOMAR ANSES MESTADELS SOM FANTASIER TROTSATT AKUPUNKTUREN ANWËNDS – SOTA SPIËLLET!... oisan... SNËLLA, URSËKTA UTROPET – RETFULLASTE MEST FOERSMËDLIGA OUPPFOSTRAN – MENADE ENDAST ATT NI MÔSTE FOERSTÔ – MANIPULERANDET HITINTILLS OFTAST KEMISKT – TABLETTERNA ANSES OFTAST SÔ SOFISTIKERADE ATT ANDRA METODERNA BLIR OINTRESSANTA – FORSKNINGENS FINANSIERANDE ETT SAMHËLLSINTRESSE Ô ËNDÔ FÔR GIRIGASTE LËKEMEDELSFOERETAGEN ANSENLIGASTE SUMMORNA TILLHANDAHÔLLNA VIA VIDAREBEFORDRAN AV INBETALDA SKATTEMEDEL – ANSLAGEN DESSUTOM MYCKET FRIKOSTIGA – SENSMORALEN INTE DIRECT OTYDLIG – MORRANDET INTE AKTIEINNEHAVARNAS...

Ovanstående stycke får stå som exempel på att allvarligaste artiklar emellanåt dyker upp, helt utan Dennis-inslag. Ytterligare en hälsoartikel envisades med att vilja bli till, troligen på grund av ordens centrala placering, CANDIDA ALBICANS ses mitt i artonde sonettens diagram:

SOCKERBEROENDET ORSAKAR TROLIGEN MÔNGA SIUCDOMAR – IËSTSVAMPEN CANDIDA ALBICANS INGÔR I MËNNISKORNAS NORMALTARMFLORA MEN ANTAR NËRDENFÔRTILLFËLLE ANNAN GESTALT – PARASITFORMEN INTE TREWLIGASTE – AIDS-PATIENTERNA INTE ENDA DRABBADE ENLIGT FILOSOFIE DOKTORN I IMMUNOLOGI... NAMNET EN UTMANING... INTE GEDEI RENERIA... SÔDËRIA'!... SUSANNA EDIN – ÔTTONDE ALFABETSFORMEN INSTALLERAS EFTER INLEDANDE E, EFTERNAMNET – ALSTERTITELN SETTS OEVRE DIAGRAMDELEN MEN TASEIDIT INTE HELLËTTASTE... DËR! – DEN SIËLWLËKANDE MËNNISKAN! – DENNA PARASITFORM FOERORSAKAR SÔ MÔNGA OLIKA HËLSOPROBLEM ATT UPPRËKNANDET INTE MOEILIGT DETTA DIAGRAMSËTTET – TYWËRR – RENERIA TROR EN TANCESTËLLARE WORE BEHIËRTANSVËRD
– CITERA CANHËNDA...
– AHA, CANHËNDA ASSISTENTRÔD! – HURSOMHELST, OTREVLIGASTE RESULTATET SOCCERBEROENDET HITTAS SIDAN ETTHUNDRAFYRTIOETT – WARSÔGODA:

"Kraftig överväxt av candida (candidiasis) kan ge upphov till en rad olika problem såsom depressioner, oro, irritabilitet, allergier, migrän, eksem, torra slemhinnor, trötthet, humörsvängningar, magsmärtor, muskelsmärtor (även fibromyalgi), akne, menstruationsrubbningar, PMS, underlivsbesvär, halsbränna, magbesvär, diarréer, hemorrojder, viktminskning, dåligt immunförsvar, dålig cirkulation med kalla händer och fötter, huvudvärk och ofta återkommande förkylningar. Skälet till att alla dessa symtom uppkommer på skilda ställen är att svampen själv tillverkar en rad ämnen som inverkar på kroppens funktioner, hormoner och nervsignalsubstanser."
Har man sagt A får man säga B, nämligen hur man blir av med eländet. Följande citat hittas i slutet av samma kapitel:

"Ett skonsamt sätt att bli av med den aggressiva formen av candida är att lägga om sin kost så att svampen inte får någon näring - man svälter helt enkelt ut den. - Ingen mer snabbmat eller skräpmat utan nyttig, näringsrik mat med högt fiberinnehåll! Det finns flera olika sätt att behandla svampinfektioner och man bör absolut konsultera någon kunnig och utbildad person och inte experimentera på egen hand. Givetvis har inte alla med till exempel trötthet, humörsvängningar och huvudvärk candidainfektion, men eftersom det är så pass vanligt är det värt att kontrollera."
Här kommer ytterligare en allvarsam artikel men med vissa mer städade Dennis-inslag:

DM-METODEN INTE DEN OTIDSENLIGA METOD SOM TROTTS – SONETTDIAGRAMMETS SNOPENHET FOERMODLIGEN INTE ENDAST SHAKESPEARE-ENTUSIASTERNAS – HALLÔ ALLA SNOPNA! – KANALISERANDET TROLIGEN INTE MEDRËKNATS SOM EN MOEILIGHET – TRËNA SEENDET TIDIGARE ANSETTS ENDA ANLEDNINGEN ANVËNDA DENNA METODEN, CËND ENDAST AV HEMLIGASTE MYSTERIESËLLSKAPEN SÔSOM TEMPELRIDDARNA ELLER DERAS SENARE EFTERFOELIARE – MEDIALITETEN TRËNAS EMELLERTID SAMTIDIGT SOM SEENDET – TOKIGASTE RESULTATEN NATURLIGTWIS OUNDVIKLIGASTE – MENSKAMDENSOMGERSEI!
– SENSATIONELLASTE MOTTOT INTE TIDIGARE RENERIAS ËWENOM ENWISHETEN INTE TOTALT OBEKANT – TIDIGARE DESORIENTERANDE ROMEO-INTRESSET, ALLTSÔ DEN ENDE RËTTE, OERHOERT FRUSTRERANDE EFTERSOM RENERIAS ATTRAKTIONSFOERMÔGA INGENALLS
– DENNIS-KOMMENTAREN INTE SNËLLASTE MEN TROLIGEN ELËNDIGASTE SANNINGEN – DIMMORNA SCINGRATS – INSETTS ATT A-SEKSUALITETEN NOG RENERIAS DÔ LEDSAMMASTE GNUGGANDET INTE GETT EN ENDA ORGASM, INTE ENS NËSTAN – OINTRESSANTASTE SYSSELSËTTNINGEN – OI! – MEDLIDANDET EMELLERTID ONOEDIGASTE – RENERIAS HËNDIGHET INTE ROMEO-BASERAD SÔATTSEIA... – ANLEDNINGEN DETTA AVSLOEIANDET INTE EXHIBITIONISTISKA SIËLVUTLËMNANDET, NEI, TIDIGARE TIDERS FOERDOEMANDE EGNA TILLFREDSTËLLANDET SOM SYNDFULLASTE – HEMSKASTE HELVETESHOTET PRËSTERNAS ANNONSERADE FRAMTIDSSCENARIO – TIDIGARE GENERATIONERNA DRABBADES – DOEDSÔNGESTEN FOERMODLIGEN MÔNGA MËNNISKORS, HELT UTAN ANLEDNING – GEHENNA-BRINNANDET TRODDES DESSUTOM EVIGT – STUMMASTE LIDANDET DETTA – TALANDET OMOEILIGASTE – SCAMMEN STOERSTA
– DÉWADÉWËRSTA! – DENNIS VISSTE INTE DETTA – HAN TRODDE GEHENNA NÔN SORTS SEMESTERANLËGGNING – HETASTE STËLLENAS DRAGNINGSCRAFT... IANIFATTAR!

Variationen är som synes stor. Har man tillräckligt mycket barnasinne kvar kan man emellertid även i tantåldern roa sej rätt ordentligt, och har man det inte erbjuder diagrammiljön ett utomordentligt tillfälle att odla leklusten. Dennis ställer gärna upp:

TITTA! MEDDELANDE! MÔSTE SE EFTER – "KARMAHAMMAREN SLOPAS HËDANEFTER EFTERSOM KLÔFINGRIGASTE DENNIS STAL DENSAMMA, MEDDELAS ENDAST DETTA SËTTET"
– TJOHO!!! – hoppsan... ONDASTE ANINGARNA INFINNERSEI OMEDELBART – FOERFËRLIGASTE MISSTANKARNA – ANLEDNINGEN DENNA STOELDEN INTE CËND – DENNIS-SPRATTEN INTE ALLTID SNËLLASTE MEN INTEHELLER ELAKASTE – OROANDE EMELLERTID – ODRËGLIGASTE HYSSEN DRABBAT RENERIA – NISCULLEBARAVETA! – ALLA INTRESSERADE DIAGRAMUTFORSKARE KOMMER TROLIGEN ATT HITTA SINA DENNIS-SPRATT

Hur jag, reneria, hamnat i denna sonettsatsning vet jag fortfarande inte. De tre gångna årens träning i diagramläsande har inte gett någon trovärdig förklaring. "Ödet" och "ödeslotterna" har setts emellanåt men inte rätta formuleringen av talesättet, alltså mamma Ruts. När jag nu återanknöt till detta artonde sonettdiagrammet dök den emellertid upp och får tillsvidare stå som den otillfredställande förklaringen i väntan på att några minnen eventuellt dyker upp som kanske kan förklara orsaken:

"OLICA FALLA OEDETS LOTTER" – RENERIA ËNTLIGEN FUNNIT RËTTA ORDALYDELSEN RUTS VERSION ÔLDERDOMLIGASTE TALESËTTET

Ytterligare en handfull spridda skurar ur artonde sonettens grunddiagram följer här. Den första innehåller hetaste frågan:

ÔTMINSTONE TWÔ WISSELBLOWERS/WISSELBLÔSARE HITTAS SAMMANSITTANDE NEDRE DIAGRAMDELEN – IULIAN ASSANGE OCH EDWARD SNOWDEN – ËWEN EN SNOWDEN-MEDHIËLPARE, GLENN GREENWALD, EN IOURNALIST, HITTAS TILLSAMMANS MÉ SNOWDEN – CONSTIGASTE SLUMPEN ELLER INSTALLERAT... ELLER...? – YTTERLIGARE ALTERNATIV EVENTUELLT SKRËMMANDE – RENERIA-FRÔGAN DENNA: OM ELIYAHU RIPS OEVERTYGELSE ATT HELA SKAPELSENS AWSPEGLANDE I MEANDERSLINGRANDE BIBEL-TEXTERNA ENDAST OEVERSTA ISBERGSTOPPEN? – AVSPEGLANDET EVENTULLT BIBEL-OBEROENDE, ELLERVATRORNI?!?

EN ANNAN, TIDIGARE WISSELBLÔSARE, DANIEL ELLSBERG, HITTAS SAMMANSITTANDE SINA AWSLOEIANDEN I NEDRE WËNSTERHOERNAN – AGNATS STOERSTA HEMLIGHETERNA: PENTAGONPAPERS! – HOPSCRIWANDET TILLËMPAS EFTERSOM ANSWARIGE/A DIAGRAMDESIGNERN SNÔLSTËLLT P:NA – Ô I MITTEN SES EN ANNAN WISSELBLÔSARE, CHELSEA MANNING, TILLSAMMANS TORTERANDE AMERICANER – GUANTANAMO-FËNGELSET SITTER I NËRA ANSLUTNING – ELËNDIGASTE BEHANDLINGEN DESSA FÔNGARNAS – DOMSTOLSBESLUTEN FËNGSLANDET INGA – FOERFËRLIGASTE MACTMISSBRUCETS DEMONSTRERANDE DETTA – NOTERA ATT TERRORIST-TANCARNA ENDAST MISSTANCAR!
– RENERIA-MISSTANCARNA DËREMOT TOTALT ANDRA: HITLER-SKEPNADEN ANTAGIT EN ANNAN DOLD FORM, EGENTLIGEN DEN FOERFËRLIGASTE, DOLD UNDER OMTËNCSAMMASTE SËCERHETSTËNCANDET – ORESONLIGASTE FOERFOELIANDET OLICTËNCANDE, ROEDA TRÔDEN GENOM MËNNISKANS HISTORIA – SIGNALERAR OMOGNASTE MEST EGOISTISKA ATTITYDERNA – KARMA-KONSEKVENSERNA OUNDVIKLIGASTE MEN OSYNLIGASTE ENLIGT DE ESOTERISKA LËRORNA – RESULTATEN INKASSERAS OFTAST NÔN SENARE INKARNATION SÔ SAMBANDEN NËSTAN OMOEILIGA SE FOER WANLIGASTE MËNNISKORNA
– NEIMEN DÉVADEDUMMASTE NÔNSIN HOERTS, OSYNLIGASTE VITSEN, TOTALT OFOERSTÔELIGT! – UTTALANDET ANONYMT EFTERSOM KARMA-KONSEKVENSERNA... KANSKE TANKARNA TILLRËCKLIGASTE... – FEMETTA! – AHA, ALLA SORTERS ENERGIUTSTRÔLNING GER RESULTAT, TILLOMÉ TIGANDE
– MENINGEN INTE SKRËMMAS, ENDAST INFORMERA – ASSISTENTERNAS TILLRËTTALËGGANDE DETTA

DE NIO INLEDANDE ALFABETSFORMERNA HITTAS SAMMANSITTANDE I SONETTDIAGRAMMETS CENTRUM
Ja där sitter A - B - C - D - E - F - G - H - I. Hur pass troligt det är att det blir så rent automatiskt och hur ofta det i så fall uppstår "av sej självt" kan jag inte uttala mej om eftersom jag inte är någon statistiker, men jag kan avslöja att samma fynd gjorts i ett flertal andra sonettdiagram.

SONETTDIAGRAMMETS HEMSKA YLANDE ËR TROLIGEN DEN DËR ENORMT ANDLIGE MEN DESTO STELBENTARE HIEROFANTEN, ANDLIGASTE MAGISTERN I TAROT-KORTENS FOERTROLLANDE VËRLD – DESSA DE MODERNASTE METODERNA INTE HIEROFANTENS – DM-METODENS HUMORISTISKA SIGNALER MOTSATSEN DET TIDIGARE HOEGTIDLIGARE TILLVËGAGÔNGSSËTTET SOM KËNNETECKNAR RELIGIONERNA – KATASTROFALASTE FOELIDERNA ANAS ANTAGLIGEN TROTS TOMTARNAS Ô TROLLENS SORTI
– SHIT! oisan... OVËNTADE NYHETERNA DETTA – TRISTASTE TIDERNA SIGNALERAS MEDANDRAORD, DIRECT OINTRESSANT ALLTSÔ – GONATT ALLA SAGOR Ô LEGENDER Ô GOMORRON ALLA MODERNARE HISTORIER – ... RENERIA ËR IDEL OERA...

Ja det finns mera, diagrammen är mycket talföra som de intresserade kommer att upptäcka. Sanningshalten i kanaliserandet får tas i saltnypan så länge ingenting bevisats, men klokaste alternativt godtrognaste reneria lämnar möjlighetsdörren öppen trots att förnuftet emellanåt tar till både näbbar och klor för att sätta sej på spjärn där i dörrkarmen. Vad vi tror på eller anser kan vara möjligt skiljer förstås från person till person, vilket följande artikel framhåller. Den får bli den sista ur artonde sonettdiagrammet som publiceras på detta sätt, det kan eventuellt komma flera senare, men då utanför dessa skriverierna.

UNDER RENERIAS MADRASS HITTATS SKATTKARTOR!!! – SNOPNASTE AWSLOEIANDET DETTA – DENNIS MINSANN SPIONERAT I RENERIA-HEMMET – ËWEN EN DIAMANT HITTATS – OSLIPAD MEN ENORMT STOR – WAR ËR RESTEN? – TEMPELRIDDARNAS SKATTER ALLTSÔ – ËDELSTENARNA Ô GULDFOEREMÔLEN – ANTAGLIGEN GOEMDA I ODLINGSLOTTEN – GRUNDLIGASTE GENOMGRËVANDET SETTS HËROMÔRET – TRËDAN EFTERÔT OFOERKLARLIGASTE – ODLANDET INGET – SIGNALERAR UGGLOR I MOSSEN TAMEIFASEN
– NEI, ILLWILLIGASTE SENSATIONSMACAREN INTE DENNIS – HISSNANDE SCENARIOT EMELLERTID DIRECT TROLIGT OM RENERIA-IDENTITETEN AWSLOEIAS – ENSAMMASTE ANONYMITETEN LEDSAMMASTE MEN NOEDWËNDIGASTE – CLAPPIACTEN INTE OENSKAD – RENERIA MEDDELAR DE FÔTALIGA INSATTA ATT INTE OMTALA IDENTITETEN – GOLA INTE MEDANDRAORD – ANGER DU RENERIA ANGER DU DESSUTOM KANHËNDA ËWEN ANDRA MËNNISKOR, KANSKE ËWEN DEISIËLW – SNOPNASTE POMPERIPOSSA-NËSAN ANTAGLIGEN ËWEN DIN
– ANTAGLIGEN ALLAS, ASSISTENTINPASSET – INTE ENS RENERIA TROR TRESTRËNGADE ARWSMASSAN ANNAT ËN ELËNDIGASTE FANTASIN – OEWERRASKNINGAR WËNTAR! – DETTA DATERAS ÔTTONDE OCTOBER TVÔTUSENFEMTON

Nu har ni fått ett hum om och ett smakprov på vad diagrammen visade sej innehålla. Som ni eventuellt förstått är det svårt att få tyst på dem, de bara fortsätter och fortsätter. Underliga pratsamhet... Hur ska jag lyckas få till ett avslut på detta mitt tredje författarförsök när det bara väller fram små artiklar som alla vill bli medtagna. Jo, nu kom det en idé. Förordet To the Reader får sista ordet, alltså diagrammet som förstås innehåller en hel del förutom det redan redovisade. Sista kapitlet utgörs således av några artiklar ur TotheReader-diagrammet helt utan kommentarer, samt en liten överraskning. Väl bekomme!
Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved