Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

DEN FÖRBORGADE SKRIFTEN

Kap.25 - Vägen till sonettdiagrammen

Sovrumstavlan, bokomslaget, gravstenarna, fioletiketten, samesystrarna, anorna, nej det slutade alltså inte där. DM-metoden hade kommit in i mitt liv för att stanna. Rent automatiskt tittade jag på texter som dök upp här och där men det blev oftast ganska små snabbt avklarade bokstavslekar. En av dem är dock värd att nämnas på grund av resultatet. Tangentbordet. Ja just det. Datatangentbordet.

Amerikanen Christopher Sholes, 1819-1890, uppfann skrivmaskinen av 1900-talsmodell och är därmed upphovsman till det som kallas för qwerty-tangentbordet, på grund av den inledande bokstavsraden uppe till vänster. Sholes skrivmaskin var inte den första skrivmaskinen, men det var den första av den typ som användes på 1900-talet. Sholes var alltså den person som bestämde hur tangentbordets bokstäver skulle vara placerade. Den inledande stavelsen i hans förnamn var välbekant från Oves tre första framträdanden i mitt liv där han spankulerade i Kristers kölvatten, uppgav att han bodde i Kristianstad och passade på att dragspela när Kristina satt mitt emot mej vid bordet, hon satt lika nära honom som jag. Rena tillfälligheter detta med samtliga ordens inledande stavelse, eller planerat? Betydelse? Kan man grunna på om man har den läggningen.

Av en ren tillfällighet råkade jag få se att de tre vise männen på sätt och vis har placerats på nedersta tangentraden. De sitter där med en mer neutral bokstav mellan var och en. C för Caspar, sen ett V, B för Baltasar, sen ett N och M för Melchior. Rakt ovanför B sitter G och H. Man kan säga att Baltasar håller i den Heliga Gralen. The Holy Grail. Rakt ovanför sitter Y, kanske kan ses som en visuell bild av den symboliska gralbägaren, men annars är klykformen nog det mest intressanta. Ovanför Y sitter siffrorna 6 och 7 som multiplicerade blir det nu välbekanta talet 42, den kritiska vinkeln. Man kan också se det som att 6 och 7 förenar sej. Titta på Y-formen, hur den vinklar sej från vardera siffran för att sedan gå samman och sedan leda ner till GH. Chakrana 6 och 7 sitter i hjärnan som också är platsen för tredje ögat enligt den esoteriska litteraturen.

Den Heliga Gralen har med hjärnan att göra och är ingen materiell tingest, det är vad detta märkliga meddelande tycks säga, eller rättare sagt det är vad det säger mej. Observera att de nämnda tangenterna sitter i pyramidform med 6 och 7 överst, på tredje ögats plats. Ja nog är det åtminstone något märkligt hur det har kunnat bli på detta viset. En ren slump säger förstås mitt snörpiga förnuft medan mitt friare mer gränslösa tänkande undrar om denne Christopher Sholes möjligen var en frimurare som passade på att göra en liten kupp genom att offentliggöra sin av mej förmodat hemliga kunskap på ett sätt som bara initierade förstod. Fast egentligen samtidigt ett sätt att ge andra möjlighet till egna upptäckter.
Tangentbordet innehåller även fler trevligheter men dem ska jag bespara er. Allt för befrämjandet av trovärdigheten. Jag censurerar alltså de mer lekfulla såkallade upptäckterna och håller mej till de mer uppenbara som förhoppningsvis ska kunna passera nålsögat, alltså de eventuella läsarnas tilltro till att dessa mina upptäckter inte bara är mitt fantiserande utan möjligtvis kan vara värda ett mer ingående begrundande.

Efter tangentbordet, vars fynd dök upp på ett relativt tidigt stadium envisades metoden med att vilja användas på ytterligare objekt. Men var hitta nåt passande? Jag hade redan avverkat ett antal personnamn, alla i min egen familj, förfäderna, samesystrarna och tyvärr grannen. Steget var inte speciellt långt till de mer anonyma namnen i almanackan som jag gjorde små ringlande fyrkantsdiagram av. Namnsträngarna fick löpa från vänster till höger, sedan från höger till vänster och så vidare. Lättare att handskas med än pyramidvarianten. Jag tog dem veckovis och när andan föll på, nästan som ett substitut för sudokun som försvann med tidningsprenumerationen. Kvadratformen fylldes dock med bokstäver istället. Ett roligt tidsfördriv som så småningom blev lite tjatigt. Det behövdes nån slags förnyelse. Det engelska ordet "tempest" började påkalla min uppmärksamhet, det dök alltså upp i de svenska namndiagrammen. Efter läsningen av boken Expedition Shakespeare hade tydligen originaltiteln till William Shakespeares Stormen fastnat i mitt huvud. Ja det är enda förklaringen förnuftet har till att det tog denna vändning. Det blev rollistorna i Shakespeares teaterpjäser som blev nästa steg. Först ut var alltså The Tempest, tätt följt av många andra. Roliga träningsobjekt på vägen. Endast personnamnen användes.

Både FRANCIS och BACON var lätta att hitta i tempest-diagrammet, dock inte strängsittande. Detsamma gällde ALIBABA och BANDITS eller BANDITERNA. Alibaba och de fyrtio rövarna ur sagosamlingen Tusen och en natt. Betydelse? Endast det att under det påföljande sonettdiagramsarbetet dök ordet saffran upp då och då, särskilt i början. Den goda kryddan hittas även i tempest-diagrammet och förstås även den engelska motsvarigheten "saffron". Jaha, och vadådå? Jo, eftersom sagan dök upp i diagrammet plockade jag fram boken och repetitionsläste, men utan tanke på nån slags betydelse, inte förrän saffransrussinen propsade på att dyka upp redan i det inledande sonettdiagramsarbetet. Jag drog mej till minnes att det stått nåt om saffran i sagan, fick ta fram boken igen och hittade då följande avsnitt: Hennes ansikte blev gult som saffran och hennes ögon som den svartaste tjära. Och avund och missunnsamhet sönderslet hennes hjärta... och så vidare. Väldigt träffande måste jag säga. Saffransrussinen användes för att visa på avund i de små artiklarna som dök upp ur diagrammen. Detta är ett av alla symboliska uttryck som propsade på att vilja användas. Det var alltså inte jag som hittade på detta vilket väl borde framgå av ovanstående berättelse.

Efter en tids träning på rollistornas namndiagram kom så turen till förordet till Shakespeare's första folioupplaga, utgiven 1623, To the Reader. Detta låg nära till hands då det även pryder omslaget till alstret Expedition Shakespeare, i vilket det även berättas om ett tidigare försök att hitta inkodade saker i just detta förordet. Den personen använde emellertid inte DM-metodens slingrande utan använde texten som den stod och hittade då efternamnet Bacon genom att använda överhoppningstaktiken, var sjätte bokstav bildade detta efternamn på den näst sista raden, fast bokstäverna stod inte i rätt ordning. Inga andra fynd emellertid. Nu var det min tur att försöka, men med slingermetoden. Resultatet blev smått häpnadsväckande.To the Reader

This figure, that thou here seest put
It was for gentle Shakespeare cut
Wherein the Grauer had a strife
With Nature to out-doo the life:
O, could he but haue drawne his wit
As well in brasse, as he hath hit
His face, the Print would then surpasse
All, that was euer writ in brasse,
But, since he cannot, Reader, looke
Not on his Picture, but his Booke.


T
H
I
S
F
I
G
U
R
E
T
H
A
T
T
H
O
A
W
T
I
T
U
P
T
S
E
E
S
E
R
E
H
U
S
F
O
R
G
E
N
T
L
E
S
H
A
K
E
S
P
E
H
T
N
I
E
R
E
H
W
T
U
C
E
R
A
E
G
R
A
U
E
R
H
A
D
A
S
T
R
I
F
E
W
O
O
D
T
U
O
O
T
E
R
U
T
A
N
H
T
I
T
H
E
L
I
F
E
O
C
O
U
L
D
H
E
B
U
T
I
W
S
I
H
E
N
W
A
R
D
E
U
A
H
T
A
S
W
E
L
L
I
N
B
R
A
S
S
E
A
S
H
H
T
E
C
A
F
S
I
H
T
I
H
H
T
A
H
E
E
P
R
I
N
T
W
O
U
L
D
T
H
E
N
S
U
E
S
A
W
T
A
H
T
L
L
A
E
S
S
A
P
R
U
E
R
W
R
I
T
I
N
B
R
A
S
S
E
B
U
A
E
R
T
O
N
N
A
C
E
H
E
C
N
I
S
T
D
E
R
L
O
O
K
E
N
O
T
O
N
H
I
S
P
E
K
O
O
B
S
I
H
T
U
B
E
R
U
T
C
IAtt det blev en kvadrat som eftersträvades berodde dels på den redan anträdda vägen och dels på min nyfikna undran om det skulle kunna hittas inkodad information. Om någon fifflat med texten i syfte och vilja att det senare skulle upptäckas då borde kvadratformen ha använts för annars kan rektanglarna se ut på så många vis att man ger upp vid blotta tanken på att testa. Observera att ordbehandlingsprogrammet åstadkommer en rektangel eftersom varje bokstavsruta har den formen om man inte medvetet går in och ändrar måtten, vilket jag inte ansåg nödvändigt.

I detta diagram hittas både två FRANCIS och flera BACON varav ett exakt i mitten, samt naturligtvis en massa andra ord. Vid båda FRANCIS hittas också orden TRICKSTER, samt FANTASI eller INTE FANTASI alternativt INTE ALLS FANTASI. Vid det övre hittas även ordet RISHI. Huruvida detta är en slump att namnet FRANCIS hittas på samma ställe som dessa spektakulära ord kan man förstås undra, den nedersta formationen skapad av BACON kan dessutom säkert ifrågasättas, det finns fler "A":n och "N" i anslutning som också kan markeras, men om man följer den uppmaning som kan läsas på samma ställe blir det en ganska uppseendeväckande skapelse. BALANSERA BOKSTEWERNA står det. Lugn! Det står även LETTER-BALANCE. Observera dessutom det inneslutna ordet THERE, ungefär som "varsågoda" eller "så där ja". Misstänkt likt ett flygande tefat eller en Mercaba. Mycket vacker, eller hur! Kan knappast ha kommit dit på naturlig automatmönsterväg enligt min åsikt. I exakta diagrammitten kan lustigt nog även hittas BRA SWAR WA, OWE, samma ord som i lösningen av Shugborough Hall's bokstavsinskription. Namnet TITTELITURE hittas lite varstans. Samt naturligtvis massor av andra ord så vadå? Ja om det inte räcker med dessa namnfynd som underlag för tanken att det fifflats med texten så kan jag tala om att långt senare upptäcktes att vid båda "FRANCIS" sitter ordet SPECIALINSTALLERATS. Mycket lätt att se faktiskt efter att ha tränat på diagramläsning under ett antal år, men då vid den inledande undersökningen såg jag det inte alls.

Diagrammet innehåller även annat som verkligen fångade min uppmärksamhet. Håret reste sej inte men det oväntade fyndet, eller rättare sagt fynden, fick mej att haja till ordentligt. Att sluta med diagramläsandet var alltså inte möjligt, det var alltför intressant att se vad som dök upp trots, eller kanske förstärkt av den kusliga aspekten, så jag tillbringade nog avsevärd tid med detta diagram trots att endast enstaka ord kunde urskiljas på det stadiet, som exempelvis BRAIN. Så småningom skulle även det svenska ordet BARNASINNE ses där i mitten samt EKORRAR nere i vänsterhörnan och HACKSPETTAR i övre högerhörnan, väl synliga ord även om man är ovan vid att läsa på detta hitochdit-sättet. Det blev genast mer avslappnat men samtidigt lätt löjeväckande trots de tidigare namnfynden och Mercaba-bilden. Här fanns både seriösa och mer oseriösa fynd. Både och. Vilket är diagrammens natur i ett nötskal. Vår dualistiska världs motsatsförhållanden speglas på det mest påtagliga sätt i dessa diagram. Att ta sej för med att läsa svenska ord i en urprungligt engelsk text gick på tvärs mot mitt fyrkantiga förnuft, men det var ju stört omöjligt att inte se dem. Och på den vägen skulle det komma att fortsätta.

17 kolumner och 16 rader... hade förstås lika gärna kunnat vara tvärtom. Men varianten här ovan var den jag testade då, och i och med fynden som gjordes kändes det inte befogat att prova en annan diagramuppställning. Hade jag istället tagit 16 kolumner och 17 rader hade inte Mercaba-bilden funnits där, endast två FRANCIS på olika ställen och ett BACON längst ner i mitten. Detta BACON har emellertid formen av en skål - om man så vill - som vid närmare titt innehåller uppmaningen TESTA/SATSA ANNAN WARIANT, men även SATSA SONETTERNA eller till och med TA SONETT ARTON! Frågan är om jag hade sett det då, antagligen inte. Lätt att se i efterhand emellertid, nu när jag vet det jag vet. Skålen innehåller även ordet BARNASINNET eller rättare sagt består till stor del av just detta ord, vilket säger en del om förutsättningarna för diagramutforskningen. De kusliga fynden som gjordes i den första diagramvarianten fanns där men betydligt svårare att se. En rolig sak sitter emellertid uppe i högerhörnet där SHAKESPEARE huserar: HOKUS POKUS FILIOKUS! Där ses även frimurarnas symboler vinkelHAKE och PASSARE. Och naturligtvis en hel del annat.


T
H
I
S
F
I
G
U
R
E
T
H
A
T
T
H
T
I
T
U
P
T
S
E
E
S
E
R
E
H
U
O
W
A
S
F
O
R
G
E
N
T
L
E
S
H
A
K
I
E
R
E
H
W
T
U
C
E
R
A
E
P
S
E
N
T
H
E
G
R
A
U
E
R
H
A
D
A
S
T
O
T
E
R
U
T
A
N
H
T
I
W
E
F
I
R
O
U
T
D
O
O
T
H
E
L
I
F
E
O
C
O
W
A
R
D
E
U
A
H
T
U
B
E
H
D
L
U
N
E
H
I
S
W
I
T
A
S
W
E
L
L
I
N
I
H
H
T
A
H
E
H
S
A
E
S
S
A
R
B
T
H
I
S
F
A
C
E
T
H
E
P
R
I
N
T
S
S
A
P
R
U
S
N
E
H
T
D
L
U
O
W
E
A
L
L
T
H
A
T
W
A
S
E
U
E
R
W
I
S
T
U
B
E
S
S
A
R
B
N
I
T
I
R
N
C
E
H
E
C
A
N
N
O
T
R
E
A
D
E
I
P
S
I
H
N
O
T
O
N
E
K
O
O
L
R
C
T
U
R
E
B
U
T
H
I
S
B
O
O
K
E
Efter en tid kom nästa impuls. Den var stark. Egentligen kunde jag dikten utantill men stavningen, hur var det med den... Jag fick leta en del innan jag hittade den där avskriften jag gjorde nångång under tonårstiden när poesiintresset var som störst. I en av diktsamlingarna hittade jag det ihopvikna pappersarket med den vackra dikten skriven med sån där gammaldags stiftpenna som doppades i bläck. Rött bläck förstås. Romantiskt så det förslog. Passande för ett av världens vackraste kärlekspoem. Ja precis, Shakespeare's sonett nr 18.Nästa kapitel

Innehållsförteckningen

LÄNGST UPP


Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved