Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

Efterord


Omredigeringen av mina tidigare alster är avklarad men kommer förmodligen att bli utsatt för smärre förändringar, lite putsande här och där och eventuellt större ingrepp om jag blir uppmärksam på annat som kräver sådana. Jag har tyvärr inte haft tillgång till någon objektiv manusläsare som hade kunnat se var jag bara har tänkt utan att få ner det på pränt. Saker som jag själv upplever som självklara eftersom de är en del av mej och mitt liv men som naturligtvis inte är det för andra. Behövliga förtydliganden kan ha missats av den anledningen. Jag hoppas och tror emellertid att man får en rätt god uppfattning om att ovanliga händelser kan anhopa sej i en tämligen ordinär människas liv, och... observera: jag är naturligtvis inte ensam om detta. Klimatet är emellertid inte speciellt gynnsamt för att berätta om sina personliga "konstiga" upplevelser. Tyvärr, eftersom de då får osynlighetsskynket kastat över sej och blir ickeexisterande trots att de finns där.

Publiceringen av ytterligare artiklar komna ur diagrammen är inte planerad till någon specifik tidpunkt. Jag vet alltså inte i skrivande stund när det kommer att ske. Inte ens vilket år. I nuläget rätt säkert ganska ointressant eftersom besökarna på min hemsida inte är oerhört många även om de till min stora förvåning hittas över hela världen. De har kanske kommit vilse...

Vårdagjämningen 2016.

Vårdagjämningen 2019; vissa förändringar har gjorts i det publicerade materialet, läget annars detsamma.Innehållsförteckningen


Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved