Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

Förord


Lösningen av Shugborough Halls inskription sittande på Herdemonumentet, här kallad DM-inskriptionen för enkelhetens skull, är inte en isolerad händelse som bara skedde så där utan vidare. Den ingår i ett större sammanhang bestående av mer eller mindre underliga sammanträffanden och andra knepigheter. En kort resumé är därför inte möjlig att åstadkomma utan att skära bort väsentligheter som behövs för att åtminstone någon förståelse för den andliga sidans idoga arbete ska kunna infinna sej. Min berättelses längd är därför romanens. Den ingående presentationen av mej själv, den person som döljer sej bakom anonymaste pseudonymen reneria, är tyvärr behövlig eftersom jag är invävd i händelseförloppen. Det är inte min person som är det intressanta i sammanhanget, jag är bara redskapet för det som skulle komma att visa sej vara en av de ovanligare andliga satsningarna.

Kodlösningen utgjorde avstampet och grunden för en hissnande och totalt oväntad fortsättning som visade sej leda in i avdelningen 1600-talslitteratur. Låter kanske lockande för vissa men ganska säkert otroligt torrt och tråkigt för andra. Dra nu inga förhastade slutsatser. Lätt att göra antagligen på grund av ordet andlig, det är emellertid inte religiös litteratur som avses som man lätt skulle kunna tro, och inte läser man på vanligt sätt heller.
Den egendomliga inskriptionens lösning utgör bruksanvisning till en textbehandlingsmetod som gör att läsningen förvandlas på ett radikalt sätt. Metoden ingår definitivt inte i skolornas studieplaner men är enligt den andliga sidan utvecklande för hjärnan alternativt seendet. Den har länge varit hemlighållen av anledningar som egentligen bara de hemliga sällskapen känner till, men tiden är nu tydligen mogen för ett offentliggörande av allt att döma. Noggrannaste långsiktigaste planeringen kan noteras dock inte min. Preparerade dikter från 1600-talet vars hemliga innehåll endast kan kommas åt genom att använda den tidigare hemliga textbehandlingsmetoden, kan det verkligen vara möjligt? Ja av diktfynden att döma. I förlängningen tvingar detta oss att ställa ett antal nya frågor angående den verklighet vi tror oss bebo eftersom vissa av fyndingredienserna inte existerade förrän över 300 år framåt i tiden. En total orimlighet enligt vår nuvarande verklighetsuppfattning. För säkerhets skull kan nämnas att fynden är framställda på ett sådant sätt att slumpförklaringen omöjliggjorts.
Och det där envisa ryktet som säger att Herdemonumentets inskription ska leda till hittandet av den länge eftersökta Heliga Gralen, hur är det med det tro? Nu blev det genast intressantare, eller hur!

Stigfinnaren renerias livsuppgift visade sej höra till de ovanligare. Svåruthärdligaste strapatser har kantat utforskandet, fast antagligen inte sådana som är lättast att föreställa sej. Ni kan genast tänka bort Indiana Jones och liknande. Men att som ovetande amatör ge sej ut på totalt okänt område utan annan navigationsutrustning än intuition och en viss inre mottaglighet för de andliga signalerna... Äh, jag ska verkligen inte klaga. Fascinerande, spännande och totalt oförutsägbart. I renerias vitrinskåp tronar numera det mest legendomsusade föremål som nånsin... nej, bara lureri som så mycket annat här i världen. Och de där lurerierna skapar sej själva emellanåt av förutfattade meningar och aningslösa förhoppningar. Heliga Gralen är möjligtvis inte den ädelstensinfattade guldbägare som många verkar föreställa sej. Därmed inte sagt att den inte existerar, men då i mer symbolisk mening. Inget materiellt föremål alltså, utan något mycket intressantare. Läs gärna min garanterat ovanliga berättelse om ni vill veta mera.

Varsågoda!Första kapitlet

Innehållsförteckningen
Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved