Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

DEN FÖRBORGADE SKRIFTEN

Ut i det blå...

Att det gick att skapa ett trevligt engelskt ord ur adventskalendern och Titteliture, det stod bara alltför klart. Adventure. Äventyret påannonserade därmed sej självt kan man säga, men verkade för min del inte ha nånting att göra med vare sej skattletande eller de konspirationsteorier som David Icke specialiserat sej på att skriva om i sina böcker. De går ut på att en hemlig elit styr världen från sina maktpositioner i stora företag, banker och organisationer. Huruvida det stämmer är jag inte människa att yttra mej om, men jag kan berätta om vilka tankar som uppstod ur de lekfulla skeendena. Tankarna var inte mindre lekfulla, det ska erkännas, men det behöver ju inte omöjliggöra ett uppenbarande av det fördolda, som dessutom ska uppenbaras enligt Tomas-evangeliets femte och sjätte verser. Vad är det som säger att metoderna alltid behöver vara vetenskapliga och utföras i laboratoriemiljö? Och lekfullheten kan till och med utgöra en förutsättning för att det som vill uppenbaras ska få chansen.

Att Titteliture dök upp igen gjorde att det kändes intressant att kolla av sagans innehåll eftersom jag inte hade nåt minne av den från barndomens idoga sagoläsande, så nu läste jag om hur den guldspinnande pysslingen reagerade när drottningen faktiskt gissade hans namn. ”Det måtte djävulen ha talat om för dej” fräste han och rev sej själv mitt itu. I själva verket var det han själv som hade avslöjat namnet i ett obevakat ögonblick.
För mej ter det sej ganska lustigt att ordet ”itu” återfinns i Titteliture, och river man ordet mitt itu då hittar man ordet ”elit”, - en dold elit kan man säga. Om man dessutom är så försigkommen att man även river det latinska ordet för Trettondagshelgen mitt itu då hittar man också nåt intressant! Oroväckande, eller? Nej, det är bara en lek med orden. Åtminstone vad mej anbelangar. Men det är klart, man kan ju undra över om det möjligen kan ha funnits en speciell avsikt med Titteliture-sagans tillkomst en gång i tiden. Den finns även i många andra versioner där huvudpersonen har helt andra namn. Titteliture är ett av de svenska tillsammans med Päronskaft och Bulleribasius. Alla är varianter på samma tema vars original hittas i sagan Rumpelstilskin eller Rumpelstilzchen som ingår i bröderna Grimms sagor.

Antagligen är det att gå för långt men... jag känner det isande draget från varningsflaggen... om man leker lite med det engelska ordet ”scripture”, helig skrift, till exempel Bibeln som ofta kallas för Holy Scripture, innehåller det ”rip”, riva sönder, i mitten. Riva itu till exempel. Ändelsen är dessutom samma som i Titteliture. Bokstaven C som föregår "rip" uttalas som verbet "see", s och c tillsammans blir fortfarande samma uttal, samtidigt som Titteliture inleds av "titt". Början på ordet titta. Samma innebörd. Vilket naturligtvis inte behöver betyda nånting alls, kan lika gärna vara rena tillfälligheter. Men... dessa likheter skulle kunna tyda på att namnet Titteliture är en konstruktion för att påvisa något, men vad? Att man lika gärna kan riva sönder den heliga skriften låter ju drastiskt förstås. Lika drastiskt som att byta ut scripture mot titteliture, alltså med Holy Titteliture som resultat. Tokigare och tokigare. Och så är det ju det där med namnet. Titteliture är inte originalnamnet... skulle det betyda att den som hittade på detta namn satt inne med dold kunskap och ville poängtera nåt? Inte nödvändigtvis. Inspiration kommer till oss alla, idéer om både det ena och det andra. Varför inte riktad inspiration med viss avsikt. Och var skulle den komma ifrån då? Nu viftas det frenetiskt med varningsflaggen.
Ska jag ta bort detta tro? Funderar. Det får stå kvar tills vidare.
Svaret på den föregående frågan är i alla fall den andliga sidan av tillvaron. Luciferisk inspiration...

Sagan kan mycket väl vara en anspelning på en viss händelse som återberättas i Matteus-evangeliets 26:e kapitel. I vers 65 (obs 56 bakvänt) berättas hur översteprästen rev sönder sina kläder samtidigt som han beskyllde Jesus för hädelse. Resultatet av situationen där händelsen utspelade sej blev att Stora Rådet fann att Jesus var skyldig med korsfästelsen som följd. Enligt de bibliska evangelierna kunde Jesus gå på vattnet, hela sjuka och uppväcka döda till liv. Ganska ovanliga talanger med andra ord. Enligt den senare kristendomen berodde dessa övernaturliga förmågor på att han var Guds enfödde son, men de dåvarande prästerna i Stora rådet ansåg tydligen nåt helt annat, annars hade de antagligen inte åstadkommit detta förskräckliga domslut som den fruktansvärt plågsamma döden på korset innebar.
För att övergå till Titteliture så var den lille pysslingen innehavare av en fantastiskt övernaturlig förmåga, han kunde spinna guldtråd. Sagan låter honom fälla en uppseendeväckande replik där han avslöjar sej själv som varande djävulen. Var det i själva verket översteprästens och Stora Rådets åsikt om Jesus? Var hans talanger för stora för att godtas som "goda" av dem som själva inte var i besittning av liknande? Jante-lagen i sin allra mest fanatiska ytterlighetsvariant.

Denna eventuella bibelanspelning kan adderas som förstärkning till de föregående ordlekarna som antagligen inte framstår som annat än just det, för vadå, blanda ihop engelska och svenska så där utan vidare, totalt vridet. Eller hur! Vildsintaste viftandet med varningsflaggen. Men just denna ihopblandning av de nämnda språken kommer så småningom att få sin förstärkning på ett helt oväntat sätt. Lovar. Därmed emellertid inte sagt att nån av ovanstående funderingar är med sanningen överensstämmande. Livet vore dock synnerligen torftigt utan lekfulla funderingar och då inte minst vår materiella tillvaro. För utan de lekfullt kreativa idéerna skulle vi inte leva så bekvämt som vi gör i vår moderna tappning av livet. Alla dessa underlättande tekniska uppfinningar som vi är så förtjusta i, som exempelvis våra datorer, har sina ursprung i mentala tankelekar. Bollandet med idéer är förutsättningen för både uppfinningar, upptäckter och insikter.

Återgår till den heliga skriften. I Bibeln är inte de tre vise männen nämnda vid namn nånstans, där finns heller ingen uppgift om att de var tre. Det var gåvorna till Jesus-barnet som var tre till antalet. Någon/några har under tidens gång döpt de vise männen till Kaspar, Melkior och Baltasar och därmed som det verkar kodat in Merkaban i namnen. Eller kan det verkligen vara en ren slump? Dessa tre vise män har helt andra namn inom andra kyrkliga traditioner där även antalet varierar. Merkaba är ett begrepp som knappast är allmänt känt, jag har då aldrig hört någon tala om den. Det lilla jag vet har inhämtats från den esoteriska litteraturen. Om någon/några har gjort sej detta besväret med den eventuella inkodningen, vilka var då de? Och varför? För att det så småningom skulle kunna upptäckas kanske...

Nu tvekar jag. Fast vadå. Varningsflaggen flög all världens väg av den våldsamma behandlingen. Jag går ett steg längre. Antag att det verkligen finns en såkallad elit, förutom den eventuellt världsliga, en elit som har tillgång till Merkaban, en elit som har fått så dåligt anseende att jämförelser har gjorts med både det ena och det andra, i Titteliture-sagan med djävulen. Hur det kan komma sej får bli en gissning från min sida. Vidskeplighet och okunskap är starka kandidater liksom det mänskliga egot. Men om antagandet skulle visa sej stämma då är Jesus förmodligen inte ensam i elitgänget.
Somliga tycker antagligen att detta är självklart med tanke på Buddha, Det vita brödraskapet och andra, medan somliga antagligen menar att Jesus ju var den enfödde sonen med den påföljden att ingen kan jämföras med honom. Tack och lov för åsikts- och tankefriheten!

Men vad grundar jag mina "elit-tankar" på? Reneria cyklar nog allt på det halaste underlaget tänker antagligen en och annan. Tillsvidare får det räcka så. En utveckling av dessa lekfulla men envist påstridiga tankar kommer längre fram i mina skriverier, de är inte tagna riktigt ur luften men nästan, det ska erkännas. Kanaliserad korsordsinformation, har ni hört talas om nåt så knasigt?Nästa kapitel

Innehållsförteckningen

LÄNGST UPP


Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved