Lösningen inskriptionen Shugborough Hall

DEN FÖRBORGADE SKRIFTEN

Kap.18 - Ja då var det DM-kodens lösning då

Fast egentligen är min benämning inte den allmänt använda. The Shugborough Hall inscription är nog den som mest ses vid en koll ute på Internet.
Först en kort beskrivning där den mesta informationen är hämtad från nätets fria uppslagsverk Wikipedian.

På godset Shugborough Hall i Staffordshire i Storbritannien finns alltså ett stenmonument kallat The Shepherd's Monument, Herdarnas monument, innehållande dels en bildrelief och dels en bokstavsinskription som ser ut på detta sätt:


Reliefen, som befinner sej ovanför bokstäverna, är en spegelvänd kopia av en tavla målad på 1600-talet av den franske konstnären Nicolas Poussin. Detta verk är hans andra version av Herdarna i Arkadien, föreställande tre herdar och en kvinna i ett pastoralt landskap, där herdarna är sysselsatta med att undersöka en stensarkofag, en grav, medan kvinnan står bredvid och tittar på. Två av herdarna pekar på en text som lyder ET IN ARCADIA EGO som fritt översatt betyder nåt i stil med ”Även jag var i Arkadien”, en omdiskuterad text med förmodat symbolisk innebörd. Uttrycket är visst felkonstruerat eftersom det saknar verb och har därför av somliga uppfattats som ett anagram för I TEGO ARCANA DEI som betyder Gå! Jag gömmer Guds hemlighet. Den senare uppgiften hämtad ur boken Expedition Shakespeare. Stenreliefens spegelvända version innehåller åtminstone en uppenbar förändring av det ursprungliga motivet, graven har fått en extra påbyggnad. Monumentet byggdes nångång mellan 1748 och 1763 på uppdrag av Thomas Anson och betalades av hans bror amiralen Georg Anson. Skulptörens namn var Peter Scheemakers. Bröderna var frimurare. Många har försökt lösa koden som har rykte om sej att leda till den Heliga Gralen, men någon allmänt accepterad lösning har inte nåtts.

(Bilder på Poussins tavla och Herdemonumentets bildrelief hittas på sidan DM-inskriptionens lösning.)

I början av år 2011 kunde man läsa i tidningarna att en brittisk historiker uttalat sej om denna inskription, att den bara var den tidens graffiti typ. Andra har menat att man måste ha en kodnyckel eller att den är olöslig. Inget av detta stämmer.
Lösningen är relativt enkel, men det kan man förstås kosta på sej att tycka när man hittat den. Det handlar om att se vad man faktiskt har mitt framför ögonen. Bruksanvisningen sitter där, den övre radens bokstäver. Men för att hitta den måste man göra tre saker.

  1. Titta på bilden i stenmonumentets övre del och då verkligen se hur den faktiskt ser ut, jämföra den med Poussin’s originalmålning. Här finns ingen rektangulär stenkoloss, men istället kan man till höger ana en snedställd linje som inte finns på målningen. Att den forna graven har blivit försedd med en urna är uppenbart, men varför? Urnan har ett fyrsidigt lock med trekantiga sidor.
  2. För det andra måste man göra en förflyttning av de två nedersta bokstäverna, dra in dem mot den övre radens bokstäver, men det ser man inte förrän man blivit uppmärksam på
  3. att det mellan D och M i alfabetet är exakt åtta bokstäver, samma antal som i bokstavsraden ovanför. Det var den upptäckten som redan fanns publicerad ute på nätet, men där upphör likheterna. Kodknäckaren följde inte det anträdda alfabetsspåret av nån outgrundlig anledning.
Resultatet av detta ser ut så här:

O U O S V A V V
D E F G H I J K L M

Min undran blev då automatiskt var resten av alfabetet stod att hitta, för annars var denna manöver tämligen meningslös. Eftersom bokstäverna kommer i alfabetsordning efter D så borde ju resten av alfabetet komma efter M, där finns ju också en punkt placerad. Om nu meningen med punkterna är att där finns nån slags fortsättning. Det är ju egentligen motsatsen till punktens vanliga betydelse. Och vart skulle man placera A, B och C? I och men denna manöver hade emellertid skapats en sidlutning uppåt mot mitten, och plötsligt stod det klart för mej att urnans lock på stenreliefen har trekantiga sidor. Heureka!

Det lutade så att säga åt en pyramidformad bokstavsanhopning. Sagt och gjort. Det blev till att pröva lite olika varianter medan jag samtidigt funderade på de övriga bokstävernas betydelse, och precis som många andra grunnade även jag över punkterna mellan bokstäverna. Om punkterna efter D och M anvisade en fortsättning vore det väl mer än troligt att de övriga punkterna indikerade detsamma men att det då skulle handla om ord som skapar en mening. Många andra har tänkt samma sak enligt Internet-historiken. Men ibland kan det vara bra att inte vara belastad med alltför mycket kunskap eller färdiga teorier. Eftersom jag besitter ytterst bristfälliga kunskaper i latin, de inskränker sej till uttryck liknande Heureka, var det ingen väg att gå, och detta kan ha varit anledningen till mitt tidigare bristande intresse då alla verkade vara rörande eniga om att de dolda orden borde vara på latin, antagligen påverkade av ET IN ARCADIA EGO, texten som finns både på Poussin’s originalmålning och på stenreliefen.

Varför krångla till det i onödan, flög det genom huvet, stenmonumentets placering ligger i Storbritannien, de talar engelska. Yes! Nu hör det till saken att jag själv inte talar engelska så där alldeles lätt och obehindrat även om jag kan göra mej förstådd. Lexikon är därför oundgängligt vid läsning av engelskspråkiga böcker även om jag klarar det bättre och bättre.
De övriga bokstäverna i alfabetet borde alltså ligga ovanför OUOSVAVV för att skapa den där pyramidformen, och då var det lätt att tänka att de tre första bokstävernas betydelse var OVER UNDER OVER, vilket är de tre första orden i det som skulle visa sej vara bruksanvisningen.
Att två V:n stod efter varann var enormt störande, men efter en snabb titt i lexikon stod det klart att de kunde betyda VICE VERSA, den absolut enklaste möjligheten. Då borde ordet framför vara AND.

Men då var det mitten då. Jag hade redan gjort upptäckten att det inte är så många engelska ord som börjar på V så efter en snabb genomgång av lexikonets V-avdelning bestämde jag mej för att det enda som tycktes passa in i sammanhanget var VOCABULARY, alltså ordlista, ordförteckning, vokabulär, eftersom alfabetet verkade vara det centrala. Då var det bara S kvar.
Där fastnade jag i en lätt vanmakt under bläddrandet i ordbokens omfattande S-avsnitt. Vad kunde tänkas? En engelsman skulle säkert skrattande ha påpekat det rätta ordet, men för mitt sinne slog det totalt slint. Det var bara att ge upp, för att systematiskt gå igenom vartenda ord på S kändes snudd på oöverstigligt.
Då hände det där som sker emellanåt, att lösningen presenterar sej själv när jag har gett upp mina försök. Vid bläddrandet fram och tillbaks i lexikonet hade jag blivit sittande med ena pekfingret på en boksida. Ögonen drogs dit och häpet kunde jag konstatera att fingret pekade på det helt självklara ordet SNAKES i betydelsen slingra sej. Bokstäverna slingrade sej naturligtvis över, under och vice versa för att början och fortsättningen på alfabetet skulle komma på plats. Och även om VOCABULARY störde mej så rättade det till sej, om än tillfälligt, när jag inom kort förstod att bokstavspyramiden fungerar som ett slags korsord där man med utgångspunkt i de näraliggande bokstäverna kan bilda olika ord. De slingrande alfabetsbokstäverna var ju inte det enda som slingrade sej hit och dit för så gör också orden som kan skapas genom användning av samma förfaringssätt.

OUOSVAVV betydde förmodligen:

OVER UNDER OVER SNAKES VOCABULARY AND VICE VERSA

Det vill säga: över under över slingrar ordförteckningen och tvärtom.

Ordet VOCABULARY fortsatte emellertid att störa mej eftersom det innebar något mycket välordnat vilket inte kändes stämma. Som om det vore en i förväg bestämd förteckning över ord att hittas och liksom prickas av. Långt senare upptäcktes ett annat engelskt ord som faktiskt var mycket mer passande. I min iver hade jag haft lite väl bråttom, inte första och inte sista gången tyvärr. Ordet VERBOSITY, alltså mångordighet, ordrikedom passade ju utomordentligt. Javisst! Inskriptionens rätta betydelse är denna:

OVER UNDER OVER SNAKES VERBOSITY AND VICE VERSA

Alltså: över under över slingrar ordrikedomen och tvärtom

Efter diverse försök antog lösningen detta utseende som säkert kan diskuteras men som tycks vara det bästa eftersom första och sista bokstaven samsas däruppe i toppen och liksom "knyter ihop" konstruktionen.

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D E F G H I J K L M

Alla bokstäverna i alfabetet finns alltså inte med, något som kan verka störande, men det betyder inte att lösningen är fel. Rent tekniskt går det inte att skapa en pyramid om man tar med fyra bokstäver till. Av de saknade bokstäverna, och här är det förstås det engelska alfabetet som gäller, är det dessutom nog egentligen endast Y och W som vore riktigt användbara. X och Z är inte så enormt vanliga i orden. Som bruksanvisning fungerar också det en aning rumphuggna alfabetet hur bra som helst, alla bokstäver behövs inte för att förståelsen ska infinna sej. Och: efter det "sista" V:et saknas punkten för fortsättningen. Eller hur!
En annan mycket intressant sak är formen på bokstäverna A och V. De pekar åt varsitt håll, A uppåt och V nedåt. Lösningens pyramidform gör dessa riktningsanvisningar riktigt intressanta, det insåg jag efter att boken Pyramid Energy av Mary Hardy kommit i min färdväg, avdelning esoterisk litteratur. Enligt uppgifter i detta alster fungerar pyramider, om de är byggda efter "rätt" proportioner, både som antenner som tar ner kosmisk energi, och som kondensatorer för denna energi. Rakt igenom pyramiden går en stående energivåg bestående av tachion-energi enligt boken, och denna våg går både uppåt och nedåt. Ordet TACHION går också att skapa i den framkomna bokstavsmassan fast det säger inte så mycket eftersom det går att skapa rätt många ord. Därmed uppstår förstås frågan vilka som har betydelse och inte, och naturligtvis om detta har nån betydelse överhuvudtaget. Här finns i alla fall avgjort intressanta saker. Observera att tachion-energin inte är vetenskapligt bevisad ännu, men tachyon-partikeln (stavningen en annan men det torde handla om samma sak) antas av vissa vetenskapsmän vara en partikel som kan färdas snabbare än ljuset, en rent hypotetisk partikel vetenskapligt sett.

Bland de första orden som uppenbarade sej fanns SHIVA och KALI, gudomar inom hinduismen.
Vänta, vänta, utbrister kanhända mina eventuella läsare, hur fanken läser du egentligen?
Fast vid en närmare titt är det inte alls konstigt. Håll med. Bokstäverna sitter ju bredvid varann där på mitten av de nedersta raderna. Om man tänker sej att man kan använda sej av angränsande bokstäver, alltså till höger, vänster, ovanför, nedanför, samt diagonalt, vilket bruksanvisningen visar på, då hittar man en hel del, till exempel SHUGBOROUGH.
Alla de ingående ordbokstäverna får ses som en enhet, nästa ordbokstav hittas inte nödvändigtvis alldeles intill den föregående men ordet hänger ändå ihop på det sätt som angivits. På samma ställe kan också läsas OUROBOROS, en orm eller drake som biter sej själv i stjärten och därmed förtär sej själv och samtidigt återskapar sej själv, en symbol för det totala, den ursprungliga enheten. Denna symbol förekommer över hela världen och användes flitigt av frimurarna och rosencreutzarna enligt den information jag hittat ute på nätet. Ordet SNAKES utgör en extra knorr i sammanhanget, eller hur!
S:et i SNAKES utgör också begynnelsebokstav i ordet SHIVA, en av de högsta gudomarna inom hinduismen. SHIVA kan sägas ha en liknande funktion som OUROBOROS då han brukar förknippas med förgänglighet, han besitter förgörande kraft men är samtidigt fruktbarhetsgud. Han sägs återupphålla världen genom meditation och avbildas ofta bekransad med en orm.
Även den hinduiska gudomen KALI finns här, hon som förstör, och hennes namn betyder Den svarta, hon representerar tiden och döden och brukar anses vara en av SHIVAS gemåler. Om man tar sej lite friheter som att använda J som en jokerposition, det vill säga utbytbar mot andra bokstäver, då kan man även läsa SHAKTI på samma ställe som de övriga gudomarna. SHAKTI är den hinduiska benämningen på den ursprungliga kosmiska energin som i människan utgörs av kundalinikraften och anses ligga hoprullad som en orm vid svanskotan (rotchakrat). SHAKTI personifierar den gudomliga feminina kreativa kraften och brukar ofta refereras till som Den Stora Gudomliga Modern inom hinduismen. Denna kraft finns i alla människor, både kvinnor och män, och står för förändring och befrielse. Det brukar sägas att när SHAKTI vaknar och reser sej upp till huvudet, då förenas hon med SHIVA. Individen blir upplyst, gudsmedvetande uppstår. Vad det nu innebär. Jag, reneria vet ingenting om detta. Tyvärr. Den ovanstående informationen har hittats via Internet och diverse litteratur.

Vad mer? Jo, i pyramidens vänstra sida kan man läsa följande: ABC-CODE, eller endast CODE, DEFOE, CRUSOE och RC = Robinson Crusoe, eller kanske en förkortning för rosencreutzare, kanske både och. Detta fick mej att fundera över om det finns ytterligare en kod i Daniel Defoes klassiker Robinson Crusoe. Inte helt omöjligt faktiskt. När jag läste den på nytt med denna nya tanke slogs jag av vissa påfallande egendomligheter som jag underligt nog inte lagt märke till förut. Den där Defoe var allt bra nitisk med detaljer, om jag säger så. Under ett halvår försökte jag lösa denna eventuella kod men misslyckades på skamligaste sätt. Därmed inte sagt att den inte finns där, jag hittade tillräckligt med underligheter för att känna mej styrkt i misstankarna. Tyvärr räcker jag antagligen inte till för att lösa den koden, det blir nog en uppgift för nån annan, intelligentare kodlösare.
En intressant sak kan i alla fall noteras. Två av herdarna i stenreliefens bild pekar på texten ET IN ARCADIA EGO, ett av fingrarna har gått av och försvunnit, men herdarna verkar intresserade av området där IN och RC befinner sej, vilket skulle kunna stödja detta med en eventuell kod i Robinson Crusoe. Där kan förstås finnas fler betydelser, men den spekulationen får andra ta hand om. Ja hur är det egentligen med Rennes-le-Château... Lustigt nog färdas Robinson Kruse efter räddningen från förlisningen på den öde ön genom just detta område i Frankrike där denna ort befinner sej. Slump? Eller kanske inte alls nån sån. Måste erkänna att det kliar nåt alldeles fenomenalt i kodlösargenen.

Det går naturligtvis att skapa många fler ord, exempelvis CUBA, CASTRO och HAVANNA som lustigt nog hör ihop. Betyder antagligen inte nånting alls i detta sammanhang men kan ge en tankeställare när man kommit vidare och börjat använda sej av denna typen av läsmetod på annat, större textmaterial, där man kan hitta liknande sammanhörande ord som då sitter sammanklustrade, vilket åtminstone jag finner skapligt fascinerande. Av de resterande ordmöjligheterna tar jag bara upp ett fåtal här. Den som är intresserad kollar själv. HG skulle kunna vara en förkortning för Holy Grail, Heliga Gralen. HORUS en central gudom i egyptisk mytologi, bibelgestalten NOA, AVALON den mytomspunna ön i legenden om Kung Arthur och riddarna kring runda bordet, och naturligtvis POUSSIN konstnären som målade tavlan Herdarna i Arkadien. UPON-AVON och även STRATFORD hittas, orden sitter visserligen var för sej men eftersom det inte är så många bokstäver i formationen är det ändå intressant. Shakespeare's hemstad, Stratford-upon-Avon. WILLIAM hittas om man använder de två näraliggande V:na som ett dubbelve, men då var det efternamnet då... Hade det bara funnits ett E nära mitten då hade efternamnet gått att skapa. Men det är möjligt om man använder jokerpositionen. Den kan mycket väl diskuteras och behöver inte alls vara rätt. Men med tanke på kodkonstruktörernas lekfullhet skulle det inte förvåna mej om en sån position faktiskt är möjlig att använda sej av, men egentligen inte J utan Q, en bokstav som kanske inte är direkt oanvändbar men sällan utnyttjad i ord. Använder man Q som jokerposition då kan helt plötsligt många fler ord skapas, kanske alltför många för att det regelstyrda förnuftet ska kunna gå med på saken. Ja det kan kanske vara att gå alltför långt. Återkommer emellertid till detta längre fram.

Jaha, det var det. Eller? Skulle det kunna finnas tre sidor till tro? Urnlocket på bildreliefen verkar ha fyra sidor, kanske även lösningen skulle kunna tänkas vara likadan. Men hur skulle då de övriga sidorna vara beskaffade? Vad har man att gå efter? Jo punkterna efter D och M.
Som tidigare föreslagits av andra, borde D och M kunna betyda DIIS MANIBUS som var en vanlig gravinskription på romerska gravar längre tillbaks i tiden, i betydelsen Tillägnad Di Manes, som enligt blandade källor ute på nätet stod för de avlidnas andar, hedniska gudar, den undre världens gudar och andeväsen. Orden passar på den nedre raden om man följer anvisningen borta vid M, VICE VERSA, det vill säga man får vända MANIBUS bakochfram! Orden får då dela på den gemensamma slutbokstaven S. Så här:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D I I S U B I N A M

Idén att vända ordet bakochfram uppstod när jag, inspirerad av ordets slutändelse, en dag tänkte tillbaks på min fram- och baklänges flygfärd i bussen som i detta läge verkade ha haft flera funktioner. Det var ju faktiskt Oves dag... Ordet MANIBUS är också mycket lockande att leka en aning med, just på grund av de lekfulla energier som Ove och hans kompisar senare avslöjade, de har mani på bus vad jag kan förstå trots den mycket seriösa avsikten bakom alla konstiga händelser. Kommer dit senare.

Därmed har vi två sidor som har likadan topp men olika grund. Locket på urnan som väl kryptogrammet får anses representera, ändrar sej inte men här finns en indikering på ytterligare innehåll i den symboliska urnan, mer än den hinduistiska trosuppfattningen och den eventuella koden i Robinson Crusoe, förslagsvis all mytologi inom olika kulturer, med hänvisning till betydelsen av "Diis Manibus".

Några nya ord kommer förstås till bland annat IN VAIN, förgäves, samt BINA, en term hämtad från kabbalans diagram känt under namnet Livets träd. Stavningen kanske kan ifrågasättas men stavningar kan ofta variera fast samma sak avses, BINAH ses annars ofta i olika internetartiklar. Denna stavning utan H är hämtad från Will Parfitt's bok Kabbala som jag passar på att även hämta en kort förklaring ur för dem som liksom jag själv aldrig känt till vad kabbala egentligen är.
Det hebreiska ordet kabbala betyder att uppenbara. Den omfattar en filosofi och en psykologi med stort teoretiskt och praktiskt djup som behandlar hela personen, inte bara intellektet, och den har blivit kallad "västerlandets mysticism". Livets träd är en vägvisare till kroppen, personligheten, själen och anden, en slags karta över medvetandet. Trädet består av elva sfärer, tio synliga och en osynlig. De kallas för sefira i singularis, sefirot i pluralis.
Här hittas alltså en sefira vid namn BINA med betydelsen förståelse, andlig kärlek, medvetenhet, vilket eventuellt kan ses som en ledtråd till nästa gissning angående ytterligare pyramidsidor. De två kabbalistiska sefirona MALCHUT och DA’AT har intressanta begynnelsebokstäver. Malchut står för världen och den fysiska kroppen. Da'at är en dold sfär som representerar kunskap, vetande, och anses utgöra den elfte, egentligen onumrerade, osynliga sfären, samtidigt som den också kan anses utgöra det mystiska tillstånd där alla sfärerna är förenade till ett och därför fungerar i perfekt harmoni med varann. Da'at anses ibland vara samma som Malchut, det finns tydligen olika kabbalistiska inriktningar som har olika uppfattningar. Detta enligt Internets fria encyklopedi Wikipedia. Så här ser det ut med Da'at och Malchut på den nedersta raden:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D A A T U H C L A M

Kabbalans filosofiska system kan därmed läggas till urnans innehåll, det vill säga om sidan är korrekt.
Av en ren tillfällighet tittade jag närmare på ett av diagrammen i Parfitts bok och upptäckte då ett annat uttryck för Malchut, Fröjdernas äng. Arkadien liksom. Det skulle faktiskt kunna vara förklaringen till ET IN ARCADIA EGO på Poussins målning. ”Även jag var i Arkadien" sägs vara översättningen av det latinska uttrycket. Varför inte "Även jag var i Malchut", alltså "även jag var kabbalist". Bara ett förslag. Troligtvis kunde man inte öppet erkänna nåt sådant på den tiden. Inkvisitionen...

Passar på att infoga en egentligen lite ovidkommande uppgift för själva kodlösningen, men i Parfitts kabbala-bok utgörs de 22 vägarna mellan de olika sfärerna på Livets träd av tarot-kortens stora arkana, de 22 kort som symboliserar livets större skeenden. De övriga 56 tarot-korten utgör lilla arkanan som i dagsläget hittas förvandlad till vår vanliga kortlek, men de fyra prinsessorna har blivit bortrationaliserade, de ansågs visst inte så viktiga, endast prinsarna behölls och förvandlades till knektar. En ordentlig degradering av främst själva tarot-korten och prinsessorna men även prinsarna har fått finna sej i ett sämre läge på rangskalan. Tarot-korten har rykte om sej att härstamma från det forntida Egypten och kan i själva verket vara de enda kvarvarande resterna av den legendomsusade Thoth’s Bok, som en gång i tiden anförtroddes världen av Hermes Trismegistus, vars 42 böcker brann upp i den stora biblioteksbranden i Alexandria år 47 e.Kr, - säger somliga, medan andra säger att så var det nog inte. Svårt att veta vad som hände för åtskilliga tusen år sedan! I alla händelser hittas tarot-kortet HIEROFANTEN på kodlösningens första sida. Den andlige läraren.

Ytterligare förslag på sidor, exempelvis DATA MATRIX, ursprungsinformation. Den sidan kommer då att få detta utseende:

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D A T A X I R T A M

Även här bildas förstås nya ord men jag tar bara upp det intressanta AVATAR, ett begrepp i indisk mytologi för ett gudaväsens inkarnation i människo- eller djurgestalt för att motverka det onda i världen. Ja just ja, IVOX eller VIOXX hittas lustigt nog, och TAXI, SAX och en massa annat... att läggas till innehållet i urnan... nej jag bara skämtar. Skärpning! Ni kan ju tro att jag inte är seriös. - Det bara var så frestande, förlåt mej.

I och med det finns fyra sidor men ingenting säger att dessa mina förslag är de rätta, de är endast förslag. Det kan mycket väl finnas andra, eller vad säger ni? Och kanske det inte finns några som är mer rätt än andra, det finns liksom inget att gå efter så valet kanske är fritt. Eller också har jag inte fattat vad det skulle kunna vara. Med det skulle jag kunnat låta mej nöja, men nästa förslag är så tilltalande att det bara måste med, trots att ordens två slutbokstäver inte får plats utan blir hängande under själva konstruktionen.

A V
B S T U
C R Q P O N
O U O S V A V V
D R A G O I L R E M
N N

DRAGON och MERLIN, Draken och trollkarlen Merlin, borde platsa ypperligt, då legenden om Kung Arthur och Riddarna kring Runda Bordet sägs innehålla mycken dold symbolik. Draken och Merlin är ju två av rollinnehavarna vars namn inleds av de i detta sammanhang så intressanta bokstäverna D och M. Man kanske kan invända mot att orden inte riktigt får plats, men i mina ögon passar NN utmärkt som signatur till kryptogrammet, eftersom ingen känd skapare finns namngiven. NN står som alla vet för en anonym person, på latin Nomen Nescio.
Här tillkommer rätt många ord men det är ingen mening att räkna upp alla fynd, istället får de intresserade se själva. Sett ur min synvinkel finns emellertid några intressanta saker som inte upptäcktes förrän långt senare eftersom jag bara letade efter engelska eller utländska ord, absolut inte svenska. SAGOR, SAGORNA, till och med NARNIA-SAGORNA samt författarens efternamn LEWIS. Och dessutom LEGENDERNA, SAGOINTRESSE, och till och med RENERIAS SAGOINTRESSE. Förstås mycket egoistiskt att läsa in min egen pseudonym men den visade sej senare vara ett av de allra vanligaste automatmönstren i andra bokstavsanhopningar. Samma pseudonym användes även vid mina tidigare författarförsök konstigt nog.
Ytterligare fynd ur bokstavsmassan: BRA SVAR VA - OVE! Obs, orden är strängsittande. Naturligtvis bara en lustig slump för vadå för svar? Tittar man noga efter kan man förstås hitta fler intressanta ord, men det är nog bara lustiga slumpar. CUBA-QVINNA, och SVARTA BASCRAR... Dessa ord ses faktiskt redan på den första sidan, men BACON finns endast på denna sida.

I och med denna Dragon-och-Merlin-sida borde SAGORNA och LEGENDERNA kunna läggas till den symboliska urnans innehåll trots ett visst motstånd från den inre motståndsrörelsen som gärna ser saker och ting ur ett snävt perspektiv och därmed har lite svårt att gå med på de svenska orden trots Dragon, Merlin, Narnia, Lewis och ytterligare några sagofigurer som dyker upp på denna sista sida. ARAGORN från Tolkiens Sagan om ringen, samt POMPERIPOSSA, sagohäxan ni vet. Så urbota knasigt är det faktiskt inte eftersom vissa av de äldre sagorna och berättelserna mycket väl kan ha varit nåt helt annat en gång i tiden. Berättelser om händelser för länge sedan som påverkats av tidens gång. Och när riktigt lång tid passerat har de denomgått en sån förvandling att de blivit till sagor av intresse endast för barnen trots att mycket visdom kan hittas i dem.

Efter att ha börjat tänka på svenska ord hittades även ordet BRUKSANVISNING på lösningens förstasida, däremot inte nån av de engelska motsvarigheterna vad jag kan förstå. Fler fynd från den sidan; UPANISHADERNA som ingår i de urgamla hinduiska heliga skrifterna, och även RISHIS, visa, andligt högt utvecklade personer enligt samma källa. De var utrustade med vad vi skulle kalla övernaturliga förmågor, siddhis, av olika grad. Dit hör exempelvis förmågan att gå på vatten, levitera, resa med tankens kraft, förminska alternativt förstora sej, skapa sin egen kropp alltså formskiftare, materialisera föremål, komma ihåg sina tidigare liv, klärvoajans, telepati samt mycket mera. Enligt dessa skrifter levde vissa av dessa rishis bland vanliga människor i samhället eftersom de såg som sin uppgift att hjälpa mänskligheten till en bra utveckling. Detta är naturligtvis endast sagor... eller? Tänk om det inte är sagor... Skulle då möjligen Ove kunna vara en sån där rishi? Vem är egentligen denne Ove? Den frågeställningen tog ny fart när jag nåt år efter kodlösningen gjorde ett nytt försök för att se om det fanns nåt som undgått mej, nåt mer att upptäcka i dessa bokstavspyramider. Det var då jag började tänka på Q som en möjlig jokerposition samt detta med svenska ord. Så här gick det till:

Efter att ha suttit framför datorn en hel kväll som utan att jag märkte det övergick i natt, satt jag där mycket trött men ändå belåten efter att ha gjort denna nya upptäckt på lösningens förstasida: QUESTION, fråga, hittas men inget RESPONSE, svar. Ordet går nästan att skapa. Hade Q varit ett E istället då hade det emellertid funkat men då hade man inte kunnat skapa QUESTION. Så eländigt... Fast om man använder Q som en jokerposition då blir läget annorlunda. Då kan man dessutom läsa ASK däruppe i toppen. ASK QUESTIONS, ställ frågor.
I ett sånt här sammanhang måste bokstaven Q vara ett hinder, den kan inte användas till så särskilt många ord förutom just question, och med tanke på detta kan kodmakarna ha tänkt sej att Q-positionen skulle kunna användas istället för vilken bokstav som helst, inte bara E. Tänkte jag. Därmed uppstod oanade möjligheter att skapa ändå fler ord, bland annat CRYPTO.
Vad sägs då om detta: BROTHERS, SISTERS, ASK – CRYPTO RESPONDS TO YOUR QUESTIONS, bröder och systrar, fråga och kryptot kommer att svara. Klockan var nästan 2 på natten efter denna dubiösa upptäckt vilket kanske kan förklara min entusiasm över uppmaningen som egentligen inte sitter ihop. Tröttheten hade antagligen trubbat av min omdömesförmåga eller hur man nu ska se det. Det finns inget som helst belägg för att uppmaningen är tänkt att uppenbara sej. Den egentligen obefogade entusiasmen gjorde att jag framhärdade i att söka efter mera. Jag var nu så trött att tankarna snubblade på varann. Ögonen hade däremot fastnat i Q-området. De stirrade på BRO, men rätt vad det var lossnade blickens fixering och jag läste UTAN RAST OCH RO, ögonen liksom hoppade utan min kontroll och utan att orden satt ihop. Ja jag hade verkligen jobbat på bra nog, men det var väl inte svenska ord jag skulle leta efter heller! Men nästa ord blev BOV som utvecklade sej till BROBOV och helt plötsligt, det gick i ett enda blink, tycktes kryptot prata med mej via mina egna ögon som snabbt infångade spridda bokstäver. Det sa SEGT VA! OVE SVARAR NU, SOV PÅ SAKEN! Helt horribelt när man tittar på bokstäverna med ett utsövt sinne.
Mitt förnuftiga jag kippade efter andan medan ögonen fortsatte att läsa ordet FOUR till vänster och TWO till höger, 42, numret i min systers gatuadress.
Nu blev det bara alltför mycket och jag gjorde som den där Ove sa, jag gick och la mej. Påföljande morron upptäckte jag ordet BUGBEAR, buse, spöke. Kunde det vara som jag i vissa stunder hade misstänkt, att syrrans nycklar stals på ett mycket ovanligt sätt den där gången… Tanken svindlade. Senare samma dag såg jag resten, förklaringen till hur nycklarna försvann och var man skulle leta för att hitta dem. Trodde jag. OVE STOPPAR STORASYSTERS BOSTADSNYCKAR UNDER BROSTEGET och dessutom POSK alltså PÅSK.
Och detta gick att "läsa" i ett stenkrypto skapat på 1700-talet! Jag kände mej mycket underlig till mods. Men återigen, jag var dödstrött när Ove "talade" via bokstäverna och sen fortsatte det väl av bara farten. Jag inbillade mej förstås. Fast... tänk om det låg nåt i det... Ja så godtrogen var jag att jag faktiskt kunde tänka mej möjligheten. Hur skulle jag få veta? Den enda som skulle kunna besvara frågan var min cyklande syster som vid denna tidpunkt hade slopat kontakten med både mej och vår storasyster. Hon svarade inte på våra kontaktförsök och jag hade totalt resignerat. Nu såg jag mej emellertid nödd och tvungen att få svar på frågan om nycklarna verkligen låg där kryptot "talade om" att de skulle ligga, jag mailade och väntade i stor spänning på svaret, om det nu kom nåt, vilket det inte gjorde.

Allteftersom tiden gick avtog entusiasmen för det skedda men blossade ibland upp. Den där barnleken vi lekte när jag var liten, den som hette "gömma nyckeln" dök upp i huvet. Efter den obligatoriska frågan "är det fågel eller fisk", alltså nyckelläget, blev man guidad av temperaturangivelser, kallt om man befann sej långt från fyndplatsen och varmt om man var nära. Ordet BASTU sitter överst i pyramidtoppen. Om detta överhuvudtaget hade nåt som helst med nyckelstölden att göra, vilket i och för sej verkade helt barockt, då kunde det vara så att nycklarna gömts högt upp, fågelläget, och i så fall uppe under brotaket. Alltså skickade jag ett nytt mail i vilket jag bad att syrran skulle leta där. Hon hörde inte av sej. Trist. Mycket trist. Men återigen, vadå? Hon tänkte förmodligen att jag måste ha ganska många skruvar lösa. Det var bara att retirera och inse att jag måste ha inbillat mej alltihopa. Sånt som att en osynlig bov med förmodat övernaturliga egenskaper skulle ha velat skämta och därmed tagit nycklarna och gömt dem verkar tämligen absurt även för mitt förnuft. Det var bara att skrota idén eller vad det nu var. Jag kände mej allt ganska skamsen, vuxna människan och bete sej på det viset! Egentligen borde jag inte ta med det i mina skriverier men... nej, det ska finnas med. Av någon dunkel anledning. Ni förstår förmodligen varför jag vill vara anonym...

Där anser jag i alla fall att lösningen till inskriptionen på Shugborough Hall's Herdemonument i Storbritannien får anses vara avslutad vad mej anbelangar, trots att den Heliga Gralen fortfarande inte har lokaliserats. Enligt legenden kom den Heliga Gralen till de brittiska öarna med Josef från Arimatea och har ansetts vara den bägare som Jesus drack ur vid den sista måltiden. Kung Arthur och riddarna av det runda bordet letade efter den heliga gralen vars magiska krafter ansågs kunna bota allt ont. Ett materiellt föremål alltså, starkt förknippat med tempelriddarorden enligt myterna. Många har nog i dagsläget gått över till att anse gralen bara vara ett påhitt utan förankring i verkligheten, men tänk om gralen faktiskt är nåt helt annat, en metafor för något. Ja den misstanken har för min egen del övergått till en inre visshet om just det. Några bevis har jag däremot inte, bara händelseutvecklingen i mitt liv och vad den ledde till. Och det är om detta min i mångt och mycket underliga berättelse handlar om, renerias jakt på den Heliga Gralen, men utan att jag visste det knepigt nog. En omskrivning för andlig utveckling. Matteus 7:7-attityden visade sej ge resultat jag aldrig kunnat föreställa mej, men vägen var inte den lättaste eftersom den ledde ut i helt okända marker utan vägskyltar.
Den där uppmaningen att ställa frågor som tycktes komma fram ur kodlösningens bokstavsformation, hur skulle densamma kunna svara på dem? Var det mitt undermedvetna som svarade, fantiserade jag bara ihop nåt, eller fanns det någon som svarade? Var meddelandet från Ove bara inbillning, eller kommunicerade han via bokstavsmassan? I så fall en slags kanalisering. Det kändes ganska otrevligt ett tag det måste jag erkänna, för på Herdemonumentet finns två ansikten avbildade, ett vanligt mansansikte och ett demonansikte. Demoner har inte så gott rykte mej veterligt, men är de verkligen onda, eller hur är det egentligen? Och finns de verkligen på riktigt? Och i så fall, var Ove en demon?

Wikipedian konsulterades igen, denna gång angående härledningen till ordet demon. Visade sej komma från grekiskans dai’mon och latinets daemon. Det grekiska ordet daimon kan härledas ur eudaimonia som betyder lycka. Bland annat hos Homeros, den antike grekiske författaren, angavs demoner vara ett slags gudaväsen av lägre ordning. Sådana demoner kan också hittas i verk av Platon, likaledes grekisk författare tillika filosof, som beskriver filosofen Sokrates gudomliga inspiration. Den uppenbarade sej som en inre röst som varnade honom för det han inte borde göra.
– Jämför med den röst jag själv sporadiskt kunnat höra i drömmarna, en röst som kommit med förklaringar, goda råd eller som i fartygsdrömmen en röst som sa att jag inte skulle vara rädd, det kommer att ordna sej. Eller ta den ordlösa men tydliga uppmaningen från mitt inre när det stora svarta molnet ändrade riktning och kom över mej med blixtar och ösregn.
I senare tid, efter Platon, har detta utvecklats i litteratur och folktro till att varje människa tilldelas en inre ”daimon” som kan variera i betydelse, från en inre skyddsande till människans egen själ. Det är när vi kommer in på avdelningen religion som de onda demonerna uppenbarar sej. Enligt den judisk-kristna teologin var demoner fallna änglar som Satan drog med sej i syndafallet. Fast några bevis för varken det ena eller det andra går åtminstone inte att googla fram, endast filosofiska alternativt religiösa teorier.

Min egen undran är emellertid denna: Om det finns människor som har lyckats utveckla sitt medvetande och därmed sin användning av hjärnan till sådana andliga höjder att siddhi-förmågor blivit följden, nog skulle de te sej ganska skrämmande för en vanlig människa. Hur lätt vore det inte att betrakta dem som onda demoner? Eller till och med nåt ändå värre. Jag bara undrar. Efter kundaliniresningen som nämns i esoteriska lärorna, alltså när Shiva och Shakti har förenats och människan blivit upplyst, blir då resultatet en rishi med siddhi-krafter? Är de innehavare av den där merkaban? I så fall skulle man kunna kalla dem för den andliga eliten, eller hur! Är denna process alternativt tillstånd detsamma som Den Heliga Gralen? Undra kan man alltid, åtminstone om man är reneria.Nästa kapitel

Innehållsförteckningen

LÄNGST UPP


Copyright © 2012 reneria - All Rights Reserved